?лтты? спорт т?рлері 7 -сынып


The Presentation inside:

Slide 0

?лтты? спорт т?рлері 7 -сынып


Slide 1

Білімділік: ?аза?ты? ?лтты? ойындарына то?талу. К?кпар ойыны туралы м?лімет беру;с?здік ?орларын молайта отырып,оларды? ?з ойларын жеткізе білуге ?йрету. Дамытушылы?: ?з ойларын с?ра?тар ар?ылы жеткізе білуге баулу,с?йлеу м?дениетін дамыту. Т?рбиелілік: ?лтты? ??ндылы?тарымызды д?ріптеу ар?ылы ?аза? тіліне деген ?ызы?ушылы?тарын арттыру, адамгершілік біліктіліктерін жетілдіру Саба?ты? ма?саты:


Slide 2

?лтты? ойындар атауларын білу Жа?а та?ырыпты ме?геру барысында грамматикалы? тапсырмаларды сауатты орындай білу. К?кпар ойыны туралы білу. ?здері?нен к?тер н?тижем:


Slide 3

Таныстыру Т?лпар К?кпар


Slide 4

С?зж?мба?ты шешейік , ,,, ,,


Slide 5

?лтты? ойындар


Slide 6

Жа?а с?здер К?кпар –национальная спортивная игра,скачки с козлом Серке – туша козла К?ш-жігер -сила Т?зімділік - терпеливость Батылды? - мужество Ептілік - ловкость ?азанды? - котел Салым - очко


Slide 7

К?кпар К?кпар-?аза?ты? ?лтты? ат спорты ойындарыны? бірі.Б?л ойын Орталы? Азия халы?тары арасында ке? тара?ан ойын т?рі.К?кпар жігіттерді? к?ш -жігерін,т?зімділігін,батылды?ы мен ептілігін,ат ?стінде мы?ым отыруын ?алыптастырады. Ойын?а екі команда ?атысады.Ойын?а салма?ы 30-40 кг болатын серкені алады.Ойында ?арсыласыны? ?азанды?ына е? к?п салым сал?ан команда же?імпаз болып танылады.


Slide 8

С?ра?тар: ?асен ?лтты? спорт ойындарын ?ната ма? ?андай спорт ойын т?рлері аталды? ?асен ?лтты? спорт т?рлерін ?андай тойда к?ргенін айтты? Мектепте ?андай ?лтты? ойындар ойналып ж?р?


Slide 9

С?ра? - жауап 1. К?кпар ?андай ойын? 2.Б?л ойын ?айда ке? тара?ан? 3.К?кпар ойынында жігіттерді? ?андай ?асиеттерін сынайды?


Slide 10

Ар?ан тартыс»(Білім тартысы) ойынын ойнау Т?лпар тобы: 1) Айг?л ,ойнайды,жа?сы,то?ыз??мала?,ойынын. 2) Жарысы,наурыз, болды,мерекесінде,ат. 3) Бізді? балалары,ауылды?,асы?ты,ойнайды,жа?сы. К?кпар тобы: 1) Мен «К?кпар» теледидардан,к?рдім,ойынын. 2) Досанны? ,бірінші,б?йгеден,аты,алды,орын. 3) Ойындары,к?п,?лтты?,?аза?ты?,?те.


Slide 11

“Б?йге”ойынын ойнаймыз.Б?л тапсырмада ?лтты? ойындар?а байланысты с?ра?тар ?ойылады. 1....- екі балуан бір-бірімен жекпе-жекке шы?ады. 2....Ойын та? сандар мен ж?п сандарды? ?зара тартысына ??рыл?ан. 3...-ала? ортасынан к?лдене? сызы? сызылады,?зын жіп немесе ар?ан керек. 4.... – б?л –елді? сыртында ?ткеншек ??рып,?ле? айту. 5....-ойын?а 4-5 бала ?атысады.Ойын?а 10 асы? алынады. 6.... – ?ыз бен жігіт атты? ?стінде отырып,бірін-бірін ?уады. 7.... –жігіттер мен ?ыздар т?нде жиналып,ойналатын ойын т?рі. 8.... –белгіленген ?ашы?ты?та ?ш-т?от жерге ш?берекке оралып к?міс немесе те?ге тасталынады.Ойыншылар шауып келе жатып,ш?беректі алу керек


Slide 12

Сергіту с?ті ?ара жор?а


Slide 13

“Си?ырлы санды?” тапсырмалары Б?йге Аударыспа?


Slide 14

Б?йге


Slide 15

Аударыспа?


Slide 16

“К?кпар”ойыны Ма?ал-м?телді ая?тау 1. ?ор?а?, батыр 2.Денсаулы? – зор 3.?нер алды,?ызыл


Slide 17

Ма?ал-м?телдерді ая?тау 4.Ел іші алтын 5. Кітап – алтын 6.Отанды с?ю - басталады.


Slide 18

Бес жолды ?ле? стратегиясы. Жігіт 1. 2. 3. 4. 5.


Slide 19

“Балы? с?йегі” сызбасын д?рыс табы?дар Та?ам Сусын Ойын Киім Салт-д?ст?р Аспаптар


Slide 20

Саба?ты ?орыту


Slide 21

?йге тапсырма ?лтты? ойындарды? бір т?рін ??гімелеп келу.


Slide 22

О?ушыларды ба?алау


Slide 23

Назарлары?ыз?а рахмет!


×

HTML:

Ссылка: