Мета відвідування уроків заступниками директора школи. Особливості аналізу уроків з різних навчальних предметів


The Presentation inside:

Slide 0

Мета відвідування уроків заступниками директора школи. Особливості аналізу уроків з різних навчальних предметів Шапошник В. В., заступник директора з НВР ЗЗОШ № 32


Slide 1

Мета: формування управлінської майстерності, удосконалення фахового рівня кожного учасника школи, удосконалення умінь щодо визначення мети відвідування уроку заступниками директора школи. Форма проведення: семінарське заняття з елементами тренінгу.


Slide 2

План роботи школи молодих заступників директора 14 : 00 – Привітання учасників. Перило Т. М., методист ІАМЦ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради 14 : 05 – Візитна картка ЗЗОШ № 32 Кириченко Т. П., директор ЗЗОШ № 32 Шапошник В. В., заступник директора з НВР (початкові класи) ЗЗОШ № 32 14: 15 - Презентація досвіду роботи “ Мета відвідування уроків заступниками директора” Шапошник В. В., заступник директора з НВР ЗЗОШ № 32 15 : 00 – Тренінг за результатами отриманої інформації 15 : 20 – Підведення підсумків засідання школи. Перило Т. М., методист ІАМЦ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради


Slide 3

Якщо ви хочете, щоб педагогічна праця давала вчителеві радість, щоб повсякденне проведення уроків не перетворилося на нудну, одноманітну повинність, ведіть кожного вчителя на щасливу стежку дослідника. Василь Сухомлинський


Slide 4

Ми ідемо на урок, щоб допомогти, хоча б тому, що збоку видніше. А допомогти – значить ліквідувати виявлені недоліки. А це можливо лише тоді, коли вселимо у вчителя впевненість, що він може це зробити.


Slide 5

Сучасний заступник директора школи як основний тактик розвитку початкової освіти мусить тримати руку на пульсі навчально-виховного процесу школи. Будь-яка інформація, що є основою шкільного моніторингу, не може замінити спостереження за живим спілкуванням вчителя з учнем. Адже урок, як сказав В. Сухомлинський, є дзеркалом загальної і педагогічної культури вчителя, мірилом його інтелектуального багатства, показником його кругозору, ерудиції.


Slide 6

Заступник директора Оцінює роботу за кінцевим резуль- татом , тобто визначає рівень знань учнів, даючи коротку контрольну роботу чи тест (робота перевіряєть- ся вчителем, результати обговорю- ються ) Відвідує уроки, щоб дати оцінку роботи вчителя, виявити його слабкі і сильні сторони. Розбираючи будь – який урок, підсумковує і підкреслює все те позитивне, що було на уроці Планує відвідування уроків цілої теми або більшої частини теми, щоб виключити елементи випадковості і суб’єктивізму при оцінці роботи вчителя


Slide 7

Мета відвідування навчальних занять залежить від реалізації науково – педагогічної проблемної теми,над якою працює колектив від забезпечення необхідного рівня викладання загальноосвітніх предметів від забезпечення необхідного рівня навчальних досягнень учнів від вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду від надання умов для професійного розвитку педагогічних працівників, організації ефективної методичної роботи від річного планування школи від змісту внутрішньошкільного контролю


Slide 8

Під час відвідування та аналізу уроків учителів варто орієнтуватися на загальні вимоги до кваліфікаційних категорій та педагогічних звань. Щороку, проводячи атестацію працівників, дирекція школи має вирішувати питання про відповідність досягнутих результатів учителя щодо категорії, яку попередньо прогнозують.


Slide 9

вивчити можливості активізації творчої діяльності вчителя; визначити ефективність нових підходів учителя до навчального процесу; вивчити ефективність форм і методів навчання з конкретного предмета; визначити ефективність роботи вчителя з розвитку навчально-пізнавальних інтересів учнів; оцінити результативність уроку. Приклади формулювання мети відвідування уроків


Slide 10

Поради заступникові директора школи щодо підготовки відвідування та аналізу уроку Орієнтовний перелік питань для визначення мети відвідування уроку Перелік мети відвідування уроків заступниками директора школи


Slide 11

Схеми аналізу уроків в залежності від мети відвідування Планування навчально – виховних цілей уроку та оцінка їхньої оптимальності Оцінка оптимальності змісту уроку Оцінка оптимальності вибору методів, форм навчально – пізнаваль- ної діяльності Формування загальнонавчальних умінь і навичок на уроці Реалізація принципів навчання на уроці Вивчення характеру взаємовідносин учителя і учнів Вивчення шляхів та способів активізації пізнавальної діяльності Перевірка рівня навчальних досягнень, форм та методів навчання Організація пізнавальної діяльності на уроці


Slide 12

Основні призначення відвідування та аналізу уроків об'єктивно оцінювати стан та результативність навчально-виховної роботи закладу; підбивати підсумки роботи за певний період; прогнозувати недоліки в організації навчально-виховної роботи з учнями на уроці; вживати конкретні заходи щодо ліквідації наявних недоліків та підвищення ефективності навчально-виховного процесу в цілому; виявляти резерви підвищення результативності уроку; регулювати та корегувати зміст і хід навчального процесу; намічати шляхи підвищення рівня навчальних досягнень та оптимізації розвитку учнів; надавати допомогу педагогам щодо підвищення рівня педагогічної культури, професійного росту; складати реальні плани на майбутнє (проводити їхнє корегування) щодо розвитку школи; визначати ефективність внутрішньошкільного управління. Відвідувати та аналізувати уроки потрібно для того, щоб:


Slide 13

Основні недоліки відвідування і аналізу уроків Відвідування носить нерегулярний, епізодичний характер. Не проводиться якісна всебічна підготовка до відвідування уроку. Часто не визначається мета відвідування. Не завжди проводиться аналіз уроку. Висновки не завжди чи не повністю відповідають меті відвідування. Висновки неконкретні, скупі. За висновками не простежується основного — результативності уроку. Для аналізу уроків використовується єдина (часто й неадаптована) схема. Рекомендації загальні, часом суперечливі, випадкові, неадресні. Висновки не можуть бути використані для подальшого планування організації методичної роботи з педагогами, вдосконалення всієї системи навчально - виховної роботи. Не простежується робота щодо виконання рекомендацій, даних на поперед- ніх уроках.


Slide 14

Дякую за увагу


×

HTML:

Ссылка: