Literatura rosyjska XVIII w.


The Presentation inside:

Slide 0

Literatura rosyjska XVIII w. Literatura doby Piotra I (okres przejscia od pismiennictwa staroruskiego do literatury nowozytnej) kon. XVII w. – lata 30. XVIII w. Epoka dominacji klasycyzmu (1730-1770) Sentymentalizm – 1760-1790 Preromantyzm – 1790-pocz. XIX w. 1 2015-12-18 Элиза Малэк


Slide 1

2015-12-18 Элиза Малэк 2 Swiadomosc sformulowana (w odroznieniu od epoki staroruskiej, w ktorej dominowalo nasladowanie gotowych wzorcow tekstowych, normy wywodzilo sie z wzorow literackich, w XVIII w. pojawiaja rowniez wypowiedzi o charakterze teoretycznym, sformulowane w postaci zalecen, wskazowek i regul).


Slide 2

2015-12-18 Элиза Малэк 3 Pisarz (poeta) powinien wiedziec, jakim regulom musi odpowiadac tworzony przez niego utwor (stad m.in. liczne uwagi krytyczne pod adresem pisarzy-dyletantow). Prawdziwy poeta mial nadzieje na poetycka niesmiertelnosc i slawe (parafrazy 30. ody HoracegoExegi monumentum ) «Лучше не иметь никаких писателей, нежели иметь дурных» - A. Sumarokow Powinien respektowac warunek stosownosci (styl musi odpowiadac materii, przedmiotowi, o ktorym mowa w utworze, jego zawartosci).


Slide 3

Teoria dziela literackiego Nasladowanie: Ars imitatur naturam (klasycyzm przejal poglad Arystotelesa i Horacego o nasladowczym charakterze tworczosci slownej, ale interpretowal go po swojemu) Przedmiot nasladowania: natura, ale „natura piekna”, z ktorej na uzytek sztuki eliminowano elementy „podle” i „grube”. 4 2015-12-18 Элиза Малэк


Slide 4

Cel i zadania tworczosci Literatura jako narzedzie oddzialywania na spoleczenstwo poprzez propagowanie wzorcow pozytywnych („cnoty”) i krytykowanie zlych zachowan. Funkcja moralizatorska, patriotyczna. Sluzenie panstwu (гражданственность, «общая польза»). „Jaka to radosc dla pozytku ludzi sie trudzic” (Lomonosow, Na wynalezienie przez hrabie Szuwalowa nowych dzial artyleryjskich, 1760) 5 2015-12-18 Элиза Малэк


Slide 5

Rozmowa z Anakreontem* M. Lomonosowa /Разговор с Анакреоном Ломоносов перевел четыре оды Анакреона, и – как бы в ответ древнему поэту – сочиняет собственные стихи, в которых полемизирует с его философскими взглядами. Произведение строится как диалог (разговор). Композиционно распадается на 4 сегмента (ода А. в переводе Л. – стихотворный ответ Л.). Последовательно опровергаются гедонистическая установка поэзии А. 6 2015-12-18 Элиза Малэк


Slide 6

2015-12-18 Элиза Малэк 7 Anakreoncie, tys piosenki slodkim poslem, A Katon** pragnal dac ojczyznie prawa wzniosle... Dla ciebie zycia tresc w uciesze byla prawie, On widzial szczescie swe w ojczyzny swojej slawie. *Liryk grecki (VI w. pne.) autor piesni biesiadnych, ktory wg legendy umarl zadlawiwszy sie pestka z winogron. **Rzymski maz stanu (ok.. 234-149 pne.) – ucielesnienie prostoty i surowosci obyczajow. Анакреон, ты был роскошен, весел, сладок, Катон старался ввесть в республику порядок, Ты век в забавах жил и взял свое с собой, Его угрюмством в Рим не возвращен покой;


Slide 7

2015-12-18 Элиза Малэк 8 Przecielo twoje dni swym ziarnkiem winne grono, A on puginal w piers wbil dlonia niewzruszona; Tys w zyciu szukal wciaz rozkoszy lubej wiosen, A ducha dzielny hart byl jego slawnym losem. (Tl. A. Stern) Ты жизнь употреблял как временну утеху, Он жизнь пренебрегал к республики успеху; Зерном твой отнял дух приятной виноград, Ножом он сам себе был смертный супостат; Беззлобна роскошь в том была тебе причина, Упрямка славная была ему судьбина; W ostatniej parze strof Anakreont zwraca sie do malarza, aby namalowal portret jego ukochanej, Lomonosow natomiast prosi:


Slide 8

9 O mistrzu barw, co w naszym grodzie Jestes najpierwszy w sztuce swej, Cos synem byc Minerwy* godzien, Obraz mej Rosji stworzyc chciej. О мастер в живопистве первой, Ты первой в нашей стороне, Достоин быть рожден Минервой, Изобрази Россию мне, Изобрази ей возраст зрелой И вид в довольствии веселой, О трады ясность по челу И вознесенную главу; (* Rzymska bogini rzemiosl, sztuki i literatury) 2015-12-18 Элиза Малэк


Slide 9

10 Konczy utwor pochwala Rosji. Одень, одень ее в порфиру, Дай скипетр, возложи венец, Как должно ей законы миру И распрям предписать конец; О коль изображенье сходно, Красно, любезно, благородно, Великая промолви Мать, И повели войнам престать. Tematyka spoleczna (obywatelsko-patriotyczna) vs blahostki; gloryfikacja Rosji vs zachwyt kobieta 2015-12-18 Элиза Малэк


Slide 10

Жанры русского классицизма Жанровая система русского классицизма, подобно жанровой системе французского, на достижения которого законодатели русского классицизма (гл. образом Ломоносов и Сумароков) опирались, строго нормативная. Жанры выстраиваются иерархически в строгой зависимости от того, какую «действительность» они изображают: «возвышенную» или «низменную». 11 2015-12-18 Элиза Малэк


Slide 11

Жанры «высокие», «средние» и «низкие» Ода, трагедия и эпопея. Жанры, изображающие внутренний мир человека, а именно элегия, послание и песня. Комедия, сатира, басня, ирои-комическая (бурлескная) поэма. Внесистемные жанры (повесть, роман, за исключением романа политического, дидактического). Оппозиция поэзия / проза. Gatunki wysokie: oda, tragedia i epopeja. Gatunki niskie: komedia, satyra, bajka, poemat heroikomiczny/ burleska Gatunki srednie: elegia, list poetycki, piesn Gatunki pozasystemowe (opowiesc, powiesc – z wylaczeniem p. politycznej i dydaktycznej) Opozycja poezja/proza 12 2015-12-18 Элиза Малэк


Slide 12

«Красота – это соблюдение правил»  Установка на античность (или на национальное прошлое). Надежда на поэтическое бессмертие, на славу (многие парафразы Exegi monumentum тридцатой оды Горация - Я памятник себе воздвиг нерукотворный –Пушкин. Klasycyzm deklarowal swoje przywiazanie do wzorcow antycznych. Wyrazalo sie ono w sieganiu do utworow greckich i rzymskich autorow, tlumaczenia i adaptowania ich tekstow (nasladowania Anakreonta, Horacego, Ezopa, Wergiliusza, wykorzystanie mitologii), a takze tworzeniu wlasnych dziel wedlug „wiecznych” regul .... Wzorce francuskie (Boileau, La Fontaine, Scarron, Wolter, Racine) Utwory literackie mialy odtwarzac estetyczno-moralny porzadek swiata. Zalecenia obejmowaly rowniez jezykowo-stylistyczna warstwe dziela (w Rosji dotyczyly one m.in. leksyki, fonetyki i skladni – teoria trzech stylow Lomonosowa). W zakresie kompozycji zalecano harmonijnosc ukladu poszczegolnych czesci dziela. «Красота – это соблюдение правил» 13 2015-12-18 Элиза Малэк


Slide 13

2015-12-18 Элиза Малэк 14 „Klasycyzm wyraza pragnienie i potrzebe takich uniwersalnych wartosci, jak lad, harmonia i jasnosc. Obce mu sa formy nieregularne i pozbawione proporcji. W gruncie rzeczy klasycyzm oswaja swiat i zarazem go uczlowiecza. Porzadkuje chaos, rozjasnia mroki, pomija tajemnice, unika egzystencjalnej grozy i metafizycznego drzenia. Jako taki laczy sie z racjonalizmem, co jednak nie znaczy, ze z jedna konkretna doktryna filozoficzna.” (J. Snopek, Oswiecenie. Szkic do portretu epoki, Warszawa 1999, s.135).


Slide 14

2015-12-18 Элиза Малэк 15 Гражданственность, «общая польза», занятие для избранных. Закон «чистоты жанров». Zasada czystosci gatunkowej (np. nie wolno laczyc elementow komedii i tragedii, stylu wysokiego z niskim, wiersza z proza itd.) „Melpomeny* smiechem nie draznic” (Sumarokow)


Slide 15

Герой и тема эпической поэмы Великие дела он должен совершать, Подобно Цезарю, Людовику подстать. От недостойных чувств пусть будет он свободен И даже в слабостях могуч и благороден. (Буало) Wg Boileau autor poematu epickiego ma prawo do tworzenia fikcyjnych obrazow, choc odnosi sie do wydarzen i postaci realnie istniejacych. W. Trediakowski uwaza, ze poemat есть вымысел правде подобный или подражающий естеству, ale historyczne fakty pelnia funkcje sluzebna. Nie dopuszcza rowniez czerpania tematow ze wspolczesnosci. Wzorcem dla niego sa poematy Homera. Lomonosow zalicza poemat do gatunkow wysokich, w ktorych fabula zbudowana jest czesciowo na faktach historycznych, czesciowo zas na wymysle, fantazji. Bohaterow, godnych nasladowania, znajduje w przeszlosci Rosji. We wstepie do poematu o Piotrze napisze: Не вымышленных петь намерен (...) богов, но истинны дела, великий труд Петров. 16 2015-12-18 Элиза Малэк


Slide 16

2015-12-18 Элиза Малэк 17 «Эпическая поэма заключает в себе какое-нибудь важное, достопамятное, знаменитое приключение (...), которое имело следствием важную перемену, относящуюся до всего человеческого рода (...) или воспевает случай, в каком-нибудь государстве происшедший и целому народу к славе, к успокоению или, наконец, ко преображению его послуживший...» (М. Херасков) Tematyka historyczno-bohaterska (przelomowy moment w dziejach kraju). Jej zadaniem jest ksztaltowanie umilowania cnoty. Bohater – wysoki, szlachetny, godny nasladowania.


Slide 17

18 А. Кантемир - Петрида М. Ломоносов – Петр Великий (1760-61) – вступление и 2 песни «Не вымышленных петь намерен я богов, Но истинны дела, великий труд Петров». Ломоносов наметил дальнейший путь развития жанра и придал ему «характер гражданского, исторического, героического» Но ни Кантемиру, ни Ломоносову не удалось завершить своей поэмы. 2015-12-18 Элиза Малэк


Slide 18

Стих и стиль (слог) «Россияды» М. Хераскова (поэмы в 12 песнях) - 1779 Тема важная – взятие Казани Иваном Грозным, понимаемое как избавление России от монольского ига; Медлительно-плавный рассказ; Облиие апостроф (к музам, богам), эпические сравнения; Введение любовной интриги; Использование фольклорных образов и мотивов (сказочных, песенных); Александрийский стих (6-стопный ямб со смежными рифмами). 19 2015-12-18 Элиза Малэк


Slide 19

М. Херасков (1733-1807) Чесменский бой (1771) Россияда (1771—1779) Бахариана 20 2015-12-18 Элиза Малэк


Slide 20

ПЕСНЬ ВТОРАЯНАДЕСЯТЬ   Чело венчанное Россия подняла; Она с тех дней цвести во славе начала. И если кто, сие читающий творенье, Не будет уважать Казани разрушенье, Так слабо я дела героев наших пел, Иль сердце хладное читатель мой имел. Но, муза! общим будь вниманьем ободренна, Двух царств судьбу воспев, не будешь ты забвенна. 1771—1779 21 2015-12-18 Элиза Малэк


Slide 21

Перелицовка схемы и формул и стиля героической поэмы Понять ирои-комическую поэму может только тот, кто знает канон «высокой» эпической поэмы. Буало – ироикомическая поэма Апулей (Метаморфозы) - Лафонтен (1660) (роман Любовь Психеи и Купидона) – Душенька Богдановича (ориентация на женскую аудиторию) Скаррон – бурлеск (Энеида - Елисей, или раздраженный Вакх В. Майкова) 22 2015-12-18 Элиза Малэк


Slide 22

А. Сумароков (1718-1777) о «смешных геройческих» поэмах (Эпистола о стихотворстве) 1. Стихи, владеющи высокими делами, В сем складе пишутся пренизкими словами. 2. В сем складе надобно, чтоб муза подала Высокие слова на низкие дела. 23 2015-12-18 Элиза Малэк


Slide 23

ДУШЕНЬКА. Предисловие от сочинителя Собственная забава в праздные часы была единственным моим побуждением, когда я начал писать «Душеньку»; а потом общее единоземцев благосклонное о вкусе забав моих мнение заставило меня отдать сочинение сие в печать, сколь можно исправленное. Потом имел я время исправить его еще более, будучи побужден к тому печатными и письменными похвалами, какие сочинению моему сделаны. 24 2015-12-18 Элиза Малэк


Slide 24

Приемля их с должною благодарностию, не питаюсь самолюбием столь много, чтоб не мог восчувствовать моего недостаточества при выражениях одного неизвестного, которому в вежливых стихах его угодно было сочинение, «Душеньку», назвать творением самой Душеньки. Предки мои, служив верою и правдою государю и отечеству, с простым в дворянстве добрым именем, не оставили мне примера вознести себя выше обыкновенной тленности человеческой. Я же, не будучи из числа учрежденных писателей, чувствую, сколько обязан многих людей благодушию, которым они заменяют могущие встретиться в сочинениях моих погрешности. 25 2015-12-18 Элиза Малэк


Slide 25

Героическая поэма / ирои-комическая поэма 26 Пою от варваров Россию свобожденну, Попранну власть татар и гордость низложенну; Движенье древних сил, труды, кроваву брань, России торжество, разрушенну Казань. (Херасков, Россияда) Не Аххилесов гнев и не осаду Трои, Где в шуме вечных ссор кончали дни герои, Но Душеньку пою.  Тебя, о Душенька! на помощь вызываю Украсить песнь мою, Котору в простоте и вольности слагаю. Не лиры громкий звук – услышишь ты свирель. (Душенька, 46) 2015-12-18 Элиза Малэк


Slide 26

ЕЛИСЕЙ, ИЛИ РАЗДРАЖЕННЫЙ ВАКХ (В 5-ТИ ПЕСНЯХ) Песнь первая Пою стаканов звук, пою того героя, Который, во хмелю беды ужасны строя, В угодность Вакхову, средь многих кабаков, Бивал и опивал ярыг и чумаков; Ломал котлы, ковши, крючки, бутылки, плошки, Терпели ту же участь кабацкие окошки.... 27 2015-12-18 Элиза Малэк


Slide 27

ОБРАЩЕНИЕ К «РУССКОМУ СКАРРОНУ» - БАРКОВУ (АВТОРУ ПЕРЕВОДА ЭНЕИДЫ) А ты, о душечка, возлюбленный Скаррон! (...) Приди, настрой ты мне гудок иль балалайку, Чтоб я возмог тебе подобно загудить, Бурлаками моих героев нарядить; Чтоб Зевс мой был болтун, Ермий – шальной детина, Нептун – как самая преглупая скотина, И словом, чтоб мои богини и божки Изнадорвали всех читателей кишки. Лира – гудок(балалайка) Герой – бурлак 28 2015-12-18 Элиза Малэк


Slide 28

Приемы «перелицовки» Имитирует высокий стиль героической поэмы, чтобы его высмеять; Одическим, высоким слогом, описывает низменных героев, Калинкин дом (исправительное заведение для проституток), низким – мифологических персонажей; Вместо описание героического сражения – описание кулачных боев (130-132), и т.д. и т.п. Сохраняет александрийский стих и использование фольклорных образов и мотивов. 29 2015-12-18 Элиза Малэк


Slide 29

Трагедия Zasada trzech jednosci (czasu, miejsca i akcji). Zadanie przestrzegania zasady prawdopodobienstwa. Motywacja naturalna (eliminacja fantastyki i cudownosci). Przestrzeganie norm dobrego smaku. Przynaleznosc stanowa bohaterow – krolowie, ksiazeta, rycerze. Przedmiot akcji – wydarzenia wielkiej wagi panstwowej, zderzenie cnoty i wystepku, namietnosci i obowiazku. Wysoki styl, takaz forma wierszowa (aleksandryn). Klarownosc kompozycji. „Chcesz tragedie pisac, nasladuj Racine’a i Woltera” – radzil Sumarokow. Rosyjski Racine – Sumarokow napisal 9 tragedii (w tym Dymitra Samozwanca). 30 2015-12-18 Элиза Малэк


Slide 30

А. Сумароков, Эпистола о стихотворстве Nie probuj mnie zadziwic rozlicznoscia tresci, Chcac sprawy trzech lat w trzech godzinach zmiescic, Postaraj sie w grze lacniej chwila chwile mierzyc, Tak, abym sie zapomnial, zdolal ci uwierzyc, Ze nie jest komedianctwem cala twoja sprawa, Ale ze tak sie dzialo, albo tak sie stawa. […] Nie czynze mi trudnosci takze miejscem swym, Azebym ja, co mialem twoj teatr za Rzym, Nie mknal do Moskwy, z Moskwy do Pekinu prawie. Skorom juz w Rzymie, Rzymu predko nie ostawie. Не сделай трудности и местом мне своим Чтоб мне, театр твой, зря, имеючи за Рим, Не полететь в Москву, а из Москвы к Пекину: Всмотряся в Рим, я Рим так скоро не покину.(Epistola o rymotworstwie A. Sumarokowa)(3 jednosci: czasu, miejsca i akcji) 31 2015-12-18 Элиза Малэк


Slide 31

Комедия „Комедия в отличие от трагедии изображает повседневную жизнь. Eё внимание во все времена было обращено на отрицательные явления действительности. Героями ее были люди нравственно неполноценные. Ущербность их, противоречие с нормой, идеалом раскрывалось в комедии с помощью смеха. Cмех мог быть веселым, но он мог быть и беспощадным в зависимости от того, на какие явления он был направлен. Cтавя своих героев в определенные условия, изображая их смешными, комедия стремилась к нравственному воздействию на зрителя” (Москвичева, 113)   32 2015-12-18 Элиза Малэк


Slide 32

2015-12-18 Элиза Малэк 33 Gatunek niski, ktory powinien „rozumnie bawic” (Sumarokow) i – w odroznieniu od tragedii – osmieszac ludzkie przywary, aby zniechecic ludzi do czynienia zla. Poprawiac obyczaje kpina i wysmianiem – Ot, co jest komedii celem i zadaniem. Bohater – ludzie wspolczesni roznych zawodow i srodowisk (szlachcic, sluga, urzednik, sedzia). Komediowe charaktery – skapiec, gracz, modnis, dewotka.


Slide 33

Aристотель (384-322 p.n.e.) как законодатель жанра по его мнению комедия „стремится изображать худших”, а трагедия - „лучших, нежели существующие”; но комедия, изображая „негодных” героев, не показывает их целиком порочными, а лишь наделенными недостатками, которые не представляют опасности для общества. Историческая изменчивость понятий идеал, красота 34 2015-12-18 Элиза Малэк


Slide 34

2015-12-18 Элиза Малэк 35 Классицизм сохраняет античное деление на трагическое и комическое. Oтвергает сатирический смех, оставляя за комедией право на осмеяние человеческих недостатков (глупости, мотовства, лени, расточительности, скупости и др.) и просвещение общества путем отрицания таких недостатков, которые лишают его возможности служить обществу, государству.  


Slide 35

36 Для знающих людей ты игрищ не пиши: Смешить без разума — дар подлыя души. Не представляй того, что мне на миг приятно, Но чтоб то действие мне долго было внятно. Свойство комедии — издевкой править нрав; Смешить и пользовать — прямой ея устав. Представь бездушного подьячего в приказе, Судью, что не поймет, что писано в указе. Представь мне щеголя, кто тем вздымает нос, Что целый мыслит век о красоте волос ... Представь мне гордого, раздута, как лягушку, Скупого, что готов в удавку за полушку. Представь картежника, который, снявши крест, Кричит из-за руки, с фигурой сидя: «Реет!» (Этим словом игрок объявлял, что он идет «ва-банк».) 2015-12-18 Элиза Малэк


Slide 36

Развитие русской комедии 50-е годы (ранние комедии A. П. Cумарокова: Трсотиниус, Пустая ссора) – 70-80-е годы – A. Cумароков (Oпекун, Рогоносец по воображению); Д. Фонвизин Бригадир, )  – Недоросль Д. Фонвизина 37 2015-12-18 Элиза Малэк


Slide 37

Cюжетная схема комедии 70-х гг. „Герои после многих лет неожиданно сходятся в одном доме. Подброшенный некогда ребенок волей автора оказывается слугой в доме своего врага. Cлуга, человек низкого звания, не может связать своей судьбы с девушкой дворянского происхождения. Но опять-таки неожиданно появившийся друг отца снимает это препятствие, восстанавливает прежнее, дворянское положение героев и соединяет влюбленных” (Москвичева, 118)   38 2015-12-18 Элиза Малэк


Slide 38

2015-12-18 Элиза Малэк 39   сохраняется соблюдение закона единства времени и места, но временные рамки сюжета раздвигаются;   все большее значение приобретают диалоги персонажей на общественные темы (например, об истинном благородстве, о том, каким должен быть монарх, о недостатках чиновников), замедляющие действие, но, с другой стороны, придающие изображаемому более достоверный характер (комедийный конфликт вписывается в политические и нравственные дискуссии русского общества).


Slide 39

Включение в действие, построенное на сватовстве, бытовых сцен „Комедия начинается сценой, где гости и хозяева, свободно расположившись в „комнате, убранной по-деревенски”, заканчивают чаепитие. Cоветница еще разливает по желанию отдельных гостей чай, но большинство занимается уже другими делами. Cоветник „смотрит в календарь”, Бригадир „ходит и курит”, Бригадирша „сидит одаль и чулок вяжет”, Cофья вышивает. В такой же непринужденной, свободной манере идет разговор между ними, по ходу которого намечается день свадьбы.” (Москвичева, 119) 40 2015-12-18 Элиза Малэк


Slide 40

Недоросль (1782) – истинно общественная комедия     перенос всего действия пьесы на сцену; соблюдение закона единства действия, времени и места (деревня Простаковых); мотив сватовства и борьбы женихов за невесту (Cкотинин, Митрофанушка, Милон); комедия воспитания; внесение в жанр комедии черт „серьёзного” жанра (посредством введения образов Cтародума и Правдина – носителей добродетелей). 41 2015-12-18 Элиза Малэк


Slide 41

Неприятие Недоросля Эпиграммa И. Богдановича От зрителя комедии „Недоросля” (1782):   Почтенный Стародум, Услышав подлый шум, Где баба непригоже С ногтями лезет к роже, Ушел скорей домой. Писатель дорогой! Прости, я сделал то же. (Русская эпиграмма..., с. 71) И. Богданович придерживался эстетической установки на «нежный вкус» (Душенька), поэтому «подлые» поступки и слова героев Недоросля режут его слух. 42 2015-12-18 Элиза Малэк


×

HTML:

Ссылка: