Підприємницька діяльність


Презентация изнутри:

Слайд 0

Підприємницька діяльність


Слайд 1

“Підприємці” – це люди, котрі організовують виробництво товарів і послуг і забезпечують діяльність підприємства.


Слайд 2

“Підприємство (фірма)” – це самостійний суб'єкт господарювання, який здійснює виробничу і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку. Підприємство має назву (найменування) під якою воно діє в господарському житті.


Слайд 3

Види підприємницької діяльності


Слайд 4

Підприємство як юридична особа має: Свій статут (а якщо вимагає закон, тоді ще й договір про заснування). Рахунок у банку. Баланс прибутків і витрат. Печатку. Право встановлювати договірні відносини з іншими підприємствами і громадянами країни (фізичними особами).


Слайд 5

Ознаки підприємства як юридичної особи: Організаційна єдність; Відокремлення майна; Майнова відповідальність; Право від свого імені й у власних інтересах звертатися до суду.


Слайд 6

Підприємництво – це самостійна, ініціативна, ризикована діяльність підприємця, спрямована на створення найбільш сприятливих умов господарської діяльності з метою одержання прибутку.


Слайд 7

Існують також різновиди діяльності, якими можна займатися, але з дозволу держави. Для цього треба одержати ліцензію. Перелік таких різновидів діяльності визначається законодавством України. Існують різновиди діяльності, якими займається лише держава (виготовлення цінних паперів і грошових знаків …) Підприємницька діяльність може бути припинена або заборонена.


Слайд 8

Підприємства поділяються за формою власності:


Слайд 9

Одноосібне володіння – це фірма, власник якої самостійно веде справи у власних інтересах, одержує весь прибуток і несе особисту відповідальність за всіма її зобов'язаннями.


Слайд 10

Безперечні переваги одноосібного володіння: Простота організації; Свобода дій під час прийняття рішень; Вагомий економічний стимул, який полягає в одержанні всього прибутку однією особою.


Слайд 11

Очевидні недоліки цієї фірми: Обмеженість фінансових і матеріальних ресурсів; Складність одержання кредитів; Відсутність розвиненої системи внутрішньої спеціалізації виробничих та управлінських функцій; Необмежена відповідальність власника.


Слайд 12

Партнерство – це фірма, організована кількома особами, котрі спільно володіють і управляють підприємством і при цьому всі вони несуть необмежену відповідальність за діяльність підприємства


Слайд 13

Переваги партнерства: Більшість переваг одноосібного володіння; Легко організувати, контролювати; Неважко управляти Ширше використання поділу праці й спеціалізації; Сприятливі умови для розв'язання фінансових питань


Слайд 14

Недоліки партнерства: Мізерність фінансових коштів Необмежена відповідальність Розподіл функцій, у результаті чого може виникнути неузгодженість між партнерами


Слайд 15

Корпорація – це фірма, що має форму юридичної особи, де відповідальність кожного власника обмежена його внеском у це підприємство


Слайд 16

Переваги корпорації: Управління відносно не залежить від власників; Пай (акції) можна продати; В разі банкрутства акціонери втрачають лише ті суми, що заплатили, купуючи акції; Кредитори висувають позов до корпорації загалом, а не до акціонерів як приватних осіб.


Слайд 17

Недоліки корпорації: Широкі можливості для зловживань; Дрібні й середні власники акцій недостатньо інформовані; Небезпека втручання акціонерів у поточні справи. Власники контрольного пакета акцій можуть здійснювати контроль лиш за вищими керівниками; Подвійне оподаткування.


Слайд 18

Організаційно-правові форми підприємств в Україні: Приватне підприємство; Колективне підприємство; Комунальне підприємство; Державне підприємство; Підприємство, грунтоване на змішаній формі власності .


Слайд 19

Колективні підприємства: Кооперативи; Орендні підприємства; Господарські товариства.


Слайд 20

Господарські товариства: Акціонерні товариства; Товариства з обмеженою відповідальністю; Товариства з додатковою відповідальністю;


Слайд 21

Акціонерні товариства (АТ): Відкриті АТ, акції яких можуть вільно продаватися й купуватися Закриті АТ, акції яких розподіляються між засновниками


Слайд 22

Категорії підприємств за масштабом ( розміром) ( зайнятість ( осіб)):


Слайд 23

Категорії підприємств за масштабом ( розміром) ( оборот ( валовий дохід)):


Слайд 24

Стадії реєстрування: Складання документів про заснування ; Подання документів на реєстрацію; Одержання посвідчення . Після того, як підприємець обрав організаційно-правову форму підприємства його треба зареєструвати.


Слайд 25

Категорії підприємств за метою діяльності:


×

HTML:

Ссылка: