ПРОГРАМА розвитку психологічної служби Шепетівського НВК №1на період до 2017 року


The Presentation inside:

Slide 0

ПРОГРАМА   розвитку психологічної служби Шепетівського НВК №1 на період до 2017 року


Slide 1

Мета програми Створення комфортних умов для навчання, виховання, розвитку учнів. Здійснення заходів, що сприяють безболісній адаптації учнів до нових умов навчання, допомога кожному учневі у соціалізації й адаптації до соціального середовища шляхом оптимального розвитку його потенційних можливостей


Slide 2

Завдання програми Збереження психологічного здоров’я дітей, сприяння повноцінному розвитку особистості учнів на кожному віковому етапі, створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку. Забезпечення соціально-психологічного супроводу навчання і виховання. Здійснення соціально-психологічної просвіти всіх учасників навчально-виховного процесу. Соціально-психологічна корекція розвитку учнів. Психологічний супровід дітей трудових мігрантів. Профілактика соціального сирітства


Slide 3

Раннє виявлення дітей з особливими освітніми потребами, психологічне забезпечення інклюзивної освіти. Психолого-педагогічна підтримка розвитку здібностей та обдарувань учнів. Психологічний супровід підготовки учнів до профільного та професійного самовизначення. Психологічний супровід випускників до зовнішнього незалежного оцінювання. Формування у дітей поняття гендерної рівності як основи міжособистісної взаємодії. Психологічне забезпечення професійної діяльності педагога та адміністрації навчального закладу .


Slide 4

Очікувані результати виконання програми Реалізація програми дасть змогу: забезпечити необхідні нормативно-правові, наукові, методичні, організаційні, кадрові, інформаційні та інші умови подальшого розвитку психологічної служби; задовольнити потреби учасників навчально-виховного процесу в необхідності отримання психологічної і соціальної допомоги; привести у відповідність нормативно-правову базу діяльності психологічної служби закладу до пріоритетів розвитку освіти в Україні запровадити нові моделі діяльності психологічної служби на основі сучасних досягнень вітчизняної і світової психолого-педагогічної науки; підвищити професійний рівень підготовки і підвищення кваліфікації практичного психолога та соціального педагога.


Slide 5

План заходів щодо розвитку психологічної служби Шепетівського НВК№ 1 на період до 2017 року 1. Підвищення психологічної компетентності керівників та педагогічних працівників навчальних закладів: - Розробка тематики, плану навчальних семінарів з питання «Роль, місце та основні функції практичного психолога, соціального педагога в організації навчально-виховного процесу» для педагогічних працівників


Slide 6

2.Розвиток мережі психологічної служби системи освіти Забезпечення практичному психологу, соціальному педагогу належних умов праці, необхідних для здійснення діагностичної, корекційно-розвивальної, консультативної та інших напрямків роботи.


Slide 7

3. Удосконалення організаційного рівня функціонування служби Впровадження у практику діяльності алгоритмів взаємодії працівників психологічної служби закладу та працівників інших органів і служб у справах дітей (кримінальна міліція у справах дітей, центри соціально-психологічних служб для сім’ї, дітей та молоді тощо)


Slide 8

4. Покращення методичного забезпечення діяльності служби Розробка та впровадження у практику діяльності алгоритмів взаємодії працівників психологічної служби ДНЗ та ЗНЗ з метою здійснення ефективного ступеневого психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронажу. Забезпечення психологічного супроводу міських програм «Щаслива родина», «Крок за кроком до здоров’я». Забезпечення роботи сторінки психолога та соціального педагога на сайті НВК №1


Slide 9

Участь у проведенні щорічних всеукраїнських моніторингів серед учасників навчально-виховного процесу з наступних тем: - Ефективність функціонування психологічної служби та ставлення учасників НВП до результатів діяльності працівників психологічної служби; - Молодь і протиправна поведінка; - Здоровий спосіб життя; - Духовні цінності, ідеали, переконання та вплив ЗМІ на формування особистості дитини


Slide 10

5. Підвищення якості роботи працівників психологічної служби Поетапне запровадження соціально-психологічного проектування у діяльність працівників психологічної служби та соціально-психологічної експертизи умов і результатів їхньої діяльності. Прогнозування та профілактика соціальних ризиків у системі освіти та соціально-педагогічному оточенні вихованців, учнів. Ведення та постійне оновлення тематичних рубрик з проблем практичної психології та соціальної педагогіки на сайті закладу. Узагальнення та поширення перспективного досвіду роботи працівників психологічної служби на тематичних виставках, науково-методичних масових заходах, конкурсах тощо


×

HTML:

Ссылка: