ВИДАВНИЦТВО «ВЕСНА»


The Presentation inside:

Slide 0

ВИДАВНИЦТВО «ВЕСНА» навчально-довідкова література з хімії


Slide 1

Серія «Вища категорія» Серію навчально-методичних посібників «Вища категорія» створено на допомогу вчителю. Серія допоможе за короткий термін якісно підготуватися до уроку. Особливістю посібників є те, що автори пропонують різноманітні завдання, диференційовані за рівнями складності, для учнів з різним рівнем підготовки. Інша особливість — це наявність відповідей до завдань, що значно полегшить роботу вчителя. Посібники укладено за чинною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою МОН України. НОВИНКА!!!


Slide 2

Хімія. Навчально-методичні посібники Автор: Гордієнко В. І. Формат: 130х200 мм, 84х108 1/32, м’яка, 144 с. НОВИНКА!!!


Slide 3

Перевага серії полягає в зручній, з точки зору методики та практики, структурі і системі подання матеріалу. Ці видання мають суто прикладний характер. Кожний розділ посібників містить навчально-методичні та практичні матеріали, мета яких — допомогти вчителям загальноосвітніх навчальних закладів здійснити ефективну перевірку знань учнів, підготувати їх до олімпіад, проходження у 9 класі Державної підсумкової атестації, зацікавити учнів предметом хімії. Особливості посібника


Slide 4

Видання містять тематичну добірку завдань до кожного уроку. Авторами посібників запропоновано різноманітні завдання, диференційовані за рівнями складності. Ще однією особливістю посібників є наявність розв’язань усіх його завдань, що полегшить роботу вчителя. Структура посібника


Slide 5

До навчально-методичних посібників включено: — календарно-тематичне планування уроків хімії; — експрес-опитування, яке містить тестові завдання, аналогічні завданням зовнішнього незалежного оцінювання попередніх років (завдання закритого типу); — розв’язання завдань зошитів «Тест-контроль. Хімія» видавництва «Весна»; — задачі підвищеної складності, підібрані до кожної теми; — олімпіадні задачі і розв’язання до них. Структура посібника


Slide 6

Серія «Крок до ВНЗ» Книги серії «Крок до ВНЗ» — це комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Ретельно систематизований теоретичний і практичний матеріал допоможе отримати всі необхідні знання, а тренувальні вправи, які є аналогом тестів 2010 року, дозволять якісно і швидко перевірити рівень підготовки учнів та абітурієнтів, що гарантує успіх при вступі до вищого навчального закладу.


Slide 7

ХІМІЯ. Комплексний довідник Укладачі: Гога С. Т., Ісаєнко Ю. В. Формат: 205х260 мм, 84х108 1/16, м’яка, 512 с. 2-й розділ СХВАЛЕНО МОН УКРАЇНИ


Slide 8

Особливості посібника Пропонований посібник призначений для випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які готуються до вступу до ВНЗ та братимуть участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. Крім того, посібник допоможе учням шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів швидко й ефективно повторити вивчений матеріал; в оптимальні терміни підготуватися до тематичних контрольних робіт, співбесіди на підготовчих курсах при вищих навчальних закладах; знайти і використати відповідний матеріал при розв’язуванні задач.


Slide 9

Особливості посібника Посібник укладено за програмою 12-річної школи з хімії для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою Міністерством освіти і науки України, та програмовими вимогами зовнішнього незалежного оцінювання з хімії, розробленими Українським центром оцінювання якості освіти.


Slide 10

Структура посібника Книга складається з трьох основних розділів. Перший розділ «Хімія в означеннях, схемах і таблицях» містить теоретичний матеріал, поданий у зручній наочній формі: у вигляді таблиць, схем, малюнків, які супроводжуються необхідними коментарями. У другому розділі з метою узагальнення та систематизації теоретичних знань за кожною програмовою темою дібрано приклади розв’язання типових задач та вправ, а також завдання для самостійного розв’язування з правильними відповідями, наведеними в кінці розділу.


Slide 11

Структура посібника Третій розділ містить оцінювання відповідей на завдання тесту 2010 року; зразки завдань з хімії) та зразок тестових завдань з розгорнутим коментарем щодо їх розв’язання і тренувальні варіанти для самостійного розв’язування.


Slide 12

Серія «Схеми і таблиці» Книжки серії «Схеми і таблиці» — це навчальні посібники, в яких матеріал з основних шкільних предметів подано в стислій і зручній для сприйняття формі. Розміщення матеріалу в таблицях і схемах, акцентування найважливіших правил, визначень, формул, історичних дат тощо дозволяють швидко знайти в книжці потрібну інформацію, допомагають засвоювати й систематизувати навчальний матеріал. Завдяки цьому посібники серії «Схеми і таблиці» можна використовувати як під час роботи на уроці та з домашнім завданням, так і для узагальнення засвоєних знань при повторенні вивченого, підготовці до іспитів, а також для самостійного вивчення певної дисципліни.


Slide 13

ХІМІЯ Автори: Ісаєнко Ю. В., Гога С. Т. Формат: 130х200 мм, 84х108 1/32, м’яка, 320 с. За шкільною програмою


Slide 14

Структура посібника Посібник із хімії включає три розділи. Перший розділ «Загальна хімія» подає визначення основних понять та основні закони хімії, найважливіші фізико-хімічні величини та формули їх обчислення тощо. У розділі «Неорганічна хімія» описано хімічні та фізичні властивості різних видів неорганічних хімічних речовин, їх добування та застосування. Розділ «Органічна хімія» подає особливості органічних речовин, їх класифікацію, властивості, способи добування й застосування. У кінці книги подано короткий словник термінів, необхідних для вивчення хімії за шкільною програмою.


Slide 15

Практичний довідник. ХІМІЯ Автори: Ісаєнко Ю. В., Гога С. Т. Формат: 130х200 мм, 84х108 1/32, м’яка, 416 с. (лист 1.4/18-1626 від 26.06.08 ) СХВАЛЕНО МОН УКРАЇНИ


Slide 16

Мета посібника Пропонований посібник перш за все призначений для випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які готуються вступати до ВНЗ і братимуть участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. Крім того, посібник допоможе учням шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів швидко та ефективно повторити пройдений матеріал, за короткий час підготуватися до тематичних робіт, ДПА, співбесіди на підготовчих курсах при ВНЗ, знайти та використати відповідний матеріал при виконанні завдань.


Slide 17

Особливості та структура посібника Посібник має дві основні частини: теоретичну та практичну. Основні теоретичні відомості подано у формі конспекту. Практична частина містить завдання для самоконтролю з прикладами їх розв’язання. У кінці посібника наведено правильні відповіді до цих завдань. Додаткова вкладка містить програму ЗНО з хімії та демонстраційний варіант тестового зошита з правильно заповненим бланком відповідей.


Slide 18

Зміст посібника Посібник містить 4 розділи: «Загальна хімія», «Неорганічна хімія», «Органічна хімія», які складаються з підрозділів, та «Зовнішнє незалежне оцінювання». Розділ «Загальна хімія» розкриває зміст наступних теоретичних питань: початкові хімічні поняття; хімічні реакції; періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва; будова атома; хімічний зв’язок і будова речовини; розчини; електролітична дисоціація.


Slide 19

Зміст посібника Розділ «Неорганічна хімія» розкриває зміст наступних теоретичних питань: основні класи неорганічних сполук; загальні відомості про метали; Натрій; Калій; Кальцій; Алюміній; Ферум; загальні відомості про неметали та їхні сполуки; Гідроген; Хлор; Оксиген; Сульфур; Нітроген; Фосфор; Карбон і Силіцій. Розділ «Органічна хімія» розкриває зміст наступних теоретичних питань: алкани; алкени; алкіни; ароматичні вуглеводи; насичені спирти; фенол; альдегіди; карбонові кислоти; естери; жири; мила; нітрогеновмісні органічні сполуки та ін.


Slide 20

Зміст посібника Розділ «Зовнішнє незалежне оцінювання» містить корисні поради щодо проходження тестування, програмовий мінімум, а також тренувальний тест з правильно заповненим бланком відповідей та розгорнутим коментарем щодо розв’язання тестових завдань: завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей (з чотирьох можливих варіантів); завдання на встановлення правильної відповідності (логічні пари); завдання на встановлення правильної послідовності; завдання відкритої форми з короткою відповіддю.


Slide 21

Практичний довідник. УСІ ФОРМУЛИ ТА ТАБЛИЦІ Автор: Дудінова О. В. та ін. Формат: 130х200 мм, 84х108 1/32, м’яка, 224 с. • фізика • біологія • інформатика • математика • хімія


Slide 22

Особливості посібника У посібнику зібрано всі найважливіші формули й таблиці за весь шкільний курс із математики, інформатики, фізики, хімії, біології. Зручна форма посібника допоможе учням легко зорієнтуватися в довідковому матеріалі. Книга розрахована в першу чергу на учнів та абітурієнтів.


Slide 23

ЗНО. ХІМІЯ. Тренувальні вправи Автор: Ісаєнко Ю. В. Формат: 205х260 мм, 84х108 1/16, м’яка, 160 с. Щороку оновлюється і відповідає структурі завдань ЗНО


Slide 24

Особливості посібника Пропоновані тренувальні вправи укладено відповідно до Програм зовнішнього незалежного оцінювання, розроблених Українським центром оцінювання якості освіти, та чинних навчальних програм з хімії, а також згідно з технічними характеристиками ЗНО 2010 року (інформація розміщена на сайті УЦОЯО: www.testportal.com.ua).


Slide 25

Структура посібника Книга містить: демонстраційний варіант тестового зошита зі зразком правильно заповненого бланка відповідей; коментар, що допоможе перевірити правильність виконання і проаналізувати помилки; 10 тренувальних варіантів різного рівня складності з бланками відповідей; правильні відповіді до всіх тестових завдань.


Slide 26

Тест-контроль з хімії для 7–11 кл. (+зошит для лабораторних та практичних робіт) Автори: Варавва Н. Е., Ісаєнко Ю. В., Гога С. Т. Формат: 205х260 мм, 84х108 1/16, м’яка, 56–80 с. СХВАЛЕНО МОН УКРАЇНИ Зошити для 9 та 10 класів розроблено за новою програмою 12-річної школи!


Slide 27

Особливості посібника Зошит містить усі (!) самостійні та контрольні роботи, розроблені у форматі ЗНО, які передбачені новою програмою 12-річної школи (для 5–10 класів) та чинною програмою 11-річної школи (для 11 класу).


Slide 28

Структура посібника Спеціально для даної серії розроблено бланки відповідей у форматі ЗНО, що подані після кожної роботи. Також запропоновано систему оцінювання знань залежно від виконання тієї чи іншої форми завдань. Мал. 1. Бланк відповідей у «Тест-контролі» з хімії


Slide 29

Структура посібника Мал. 2. Завдання початкового та середнього рівнів у «Тест-контролі» з хімії для 11 кл.


Slide 30

Структура посібника Мал. 3. Завдання достатнього рівня у «Тест-контролі» з хімії для 11 кл.


Slide 31

Структура посібника Мал. 4. Завдання високого рівня у «Тест-контролі» з хімії для 11 кл.


Slide 32

Структура посібника Кожна самостійна та контрольна робота розрахована на два варіанти, які містять завдання 4 рівнів відкритої та закритої форм. На виконання самостійних робіт відводиться 15–20 хвилин, на виконання контрольних (тематичних) робіт — 45 хвилин з урахуванням часу заповнення бланка відповідей. Кожна робота укладена на окремому аркушеві. Наявність чернетки допомагає вчителю проаналізувати помилки учня.


Slide 33

Структура посібника І самостійні, і тематичні роботи оформлені у вигляді готових шаблонів, у яких продумано все: від необхідної кількості вільного місця на сторінках для виконання учнем завдання й докладного запису розв’язання, до часу виконання, що полегшує вчителю планування уроку. Кожна робота розміщена на 2 сторінках, що дає учням змогу відрізати аркуш і здати роботу вчителю, залишивши в себе зошит.


Slide 34

Зошити для лабораторних та практичних робіт з хімії для 7–11 кл. Автори: Теслицька Н. І., Ісаєнко Ю. В. Формат: 145х200 мм, 60х84 1/16, м’яка, 32–64 с. СХВАЛЕНО МОН УКРАЇНИ


Slide 35

Особливості посібника У зошитах представлені лабораторні та практичні роботи з хімії, передбачені програмами МОН України для 12-річної школи (5–10 класи) та для 11-річної школи (11 класи).


Slide 36

Структура посібника У кожній роботі детально прописано тему, мету, обладнання, реактиви тощо, подані ілюстративні підказки. Правила техніки безпеки перераховано як при роботі у кабінетах, так і для кожного конкретного досліду. Зручна таблиця допоможе крок за кроком записати свої спостереження під час робіт, а контрольні запитання і завдання — закріпити знання з теми.


Slide 37

Структура посібника Мал. 4. Сторінки зошита для лабораторних робіт з хімії для 7 кл.


Slide 38

Структура посібника Мал. 5. Сторінки зошита для лабораторних робіт з хімії для 7 кл.


Slide 39

Структура посібника Мал. 6. Сторінки зошита для лабораторних робіт з хімії для 7 кл.


Slide 40

Структура посібника Мал. 7. Сторінки зошита для лабораторних робіт з хімії для 7 кл.


Slide 41

Наші контакти 61010, м. Харків, а/с 5556 www.vesna-books.com.ua тел.: 8 057 755 41 90 8 067 571 34 43 e-mail: [email protected] ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


×

HTML:

Ссылка: