Національний технічний університет України“Київський політехнічний інститут”


Презентация изнутри:

Слайд 0

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” Курсова робота з курсу “Промисловий маркетинг” на тему: “Розробка гіпотези маркетингової стратегії для ВАТ “РІВНЕАЗОТ” на ринку мінеральних добрив України” студентки ІІI-го курсу, групи УМ-72, Трайніної Марини кафедра промислового маркетингу Київ-2009


Слайд 1

Симптоматика дослідження: Маркетингова управлінська проблема: Спроба виходу на нові ринки Подолання конкуренції вітчизняних та іноземних виробників, що панує на Україні Пошук нових покупців Спад продажів БОРОТЬБА ЗА ЧАСТКУ РИНКУ Суб’єктом дослідження виступає компанія «Рівнеазот». Предметом – її продуктово-ринкова стратегія, Об’єктом вивчення є ринок мінеральних добрив України.


Слайд 2

Метою дослідження є: дослідження маркетингової діяльності ВАТ «РІВНЕАЗОТ» спроба розробки продуктово-ринкової стратегії для даного підприємства Очікувані результати: Визначення основних причин виникнення симптоматики Розробка власних рекомендацій щодо вирішення наявних проблем


Слайд 3

Виявлена симптоматика


Слайд 4


Слайд 5

Опис профілів ринкових сегментів


Слайд 6

Висновки щодо причини виникнення симптоматики


Слайд 7

Висновки щодо причини виникнення симптоматики


Слайд 8


Слайд 9

Релевантна модель конкурентної боротьби


Слайд 10

Розробка ринкової стратегії


Слайд 11

Позиціонування. Згідно класифікації Зозульова О. В.: На мезорівні позиціонування проводиться на рівні галузі виробництва мінеральних добрив. На мікрорівні ВАТ «Рівнеазот» слід позиціонувати добрива, як товар торгової марки ВАТ «Рівнеазот» – стабільного виробника мінеральних добрив. За об’єктом, відносно якого відбувається диференціація, ВАТ «Рівнеазот» обирає позиціонування марки, оскільки добрива не є новою товарною категорією. По відношенню до марок-конкурентів обирається стратегія нішера. ВАТ «Рівнеазот» займає невелику відносну частку ринку (5,8%). Сильні сторони компанії, а саме екоологічність, сервісне обслуговування, широкий асортимент створюють передумови для позиціонування марки ВАТ «Рівнеазот» як стабільного нішера ринку. За розміщенням у товарній категорії ВАТ «Рівнеазот» обирає стратегію марки, що визначає дану товарну підкатегорію. Стратегію можна реалізувати, використовуючи синергічний ефект від стратегій мезопозиціонування та нішерства по відношенню до марок-конкурентів. За типом властивостей товару, на які опирається позиціонування, ВАТ «Рівнеазот» доцільно обрати стратегію позиціонування на сонові об'єктивних якостей товару. Це обумовлено тим, що на промисловому ринку при покупці переважають раціональні мотиви. За кількість обраних позицій обирається стратегія потрійного позиціонування: екологічність, сервіс, широкий асортимент. Такий вибір обумовлюється тим, що окремі характеристики товару різних марок є дуже близькими, а комбінація кількох параметрів може забезпечити окреме місце марки у свідомості споживача.


Слайд 12

Розробка продуктової стратегії Товарна політика. За Дж.Саймоном у підприємства техніко-інформаційне випередження. Цінова політика – діапазон цін. Рекомендується ввести «страхування» цін зв’язку із загрозою з коливанням курсу валют та вартість сировини і комплектуючих. Збутова політика. Тип стратегії просування – прямі, через посередника та комбіновані канали збуту. Реалізацію продукції під торговою маркою ATON здійснюється через дилерську мережу.


Слайд 13

Економічний аналіз привабливості цільового сегменту


×

HTML:

Ссылка: