ПРИРОДА


The Presentation inside:

Slide 0

ПРИРОДА Веска Петрова, ОУ”проф. Д. Димов”, гр. Ловеч


Slide 1


Slide 2


Slide 3

Всичко онова, което ни заобикаля наричаме ПРИРОДА.


Slide 4

Природата е изворът на живот. Ние сме нейни създания. Както природата ни е дарена, така може да ни бъде иззета, затова трябва да я пазим. Тя е наша и животът ни без нея е немислим.


Slide 5

ПРИРОДА ЖИВА НЕЖИВА


Slide 6

ЖИВА ПРИРОДА хора растения животни гъби Представители:


Slide 7

размножават се дишат развиват се хранят се растат умират движат се Те са представители на живата природа.


Slide 8


Slide 9

НЕЖИВА ПРИРОДА Представители: вода въздух слънце почви


Slide 10

Защо не можем да живеем без слънце, вода и въздух? Свържете така, че да е вярно. слънце вода въздух ни дава светлина и топлина. съдържа кислород, който вдишваме непрекъснато. утолява жаждата и поддържа живота.


Slide 11


Slide 12

Защо живата природа не може да съществува без неживата?


Slide 13

Между живата и неживата природа съществува непрекъсната връзка. Без слънцето, въздуха и водата животът на земята е невъзможен. За секунди си запушете нослетата. Какво се случва? - Не ви достига въздух, за да дишате. Да си направим ветрило. Какво усещате? - Вятърът, който усещате е движението на въздуха. Ако за няколко дни оставим цвете без вода и светлина какво ще се случи с него? - Ще изсъхне.


Slide 14

ЛЮБОПИТНО !: :: Без вода човек може да живее няколко дни. Без въздух може да живее само няколко минути. ВНИМАНИЕ ! Водата е полезна, но може да бъде и опасна. Трябва да сме внимателни със слънцето. То може да ни навреди.


Slide 15

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ! Природата е част от нас и ние сме част от нея. Ако загубим природата - губим и себе си. Нека я пазим, защото даром ни е дадена, но това не би попречило на абсолютно нищо да ни я отнеме. „Природата никога не спира в своето движение и наказва всяко бездействие." Гьоте


Slide 16

Домашна работа: І група – Как човекът унищожава природата? ІІ група – Мерки за опазване и съхраняване на природата. Браво! Справихте се отлично!


Slide 17

Веска Петрова, ОУ”проф. Д. Димов”, гр. Ловеч


×

HTML:

Ссылка: