«Логарифмічна функція, її графік та властивості» 11клас


The Presentation inside:

Slide 0

Тема уроку: «Логарифмічна функція, її графік та властивості» 11клас Підготувала вчителька математики Орловецької ЗОШ І – ІІІ ступенів Городищенської районної ради Гергель Ольга Василівна


Slide 1

Ідея уроку: «Щоб дійти до мети, треба перш за все йти » Оноре де Бальзак


Slide 2

План уроку Поняття логарифмічної функції. ЇЇ графік та властивості Застосування логарифмічної функції до розв’язування вправ: порівняння виразів з логарифмами; знаходження області визначення логарифмічної функції; побудова графіків функцій.


Slide 3

Дидактична гра “Математичне лото”


Slide 4

Завдання Знайти продовження формули, сформулювати правило і заповнити порожні клітинки.


Slide 5


Slide 6

Відомості про використання логарифмів К.Ціолковський вивів формулу для розрахунку абсолютної швидкості, якої досягне ракета, коли з неї витече все паливо. Ця формула містить логарифм.


Slide 7

Відомості про використання логарифмів Властивості будови слухового апарату людини відповідають властивостям логарифмічної функції. Тому діапазон звуків, що сприймає вухо, низький – від шелесту листя до гуркоту грому.


Slide 8

Відомості про використання логарифмів Під час будівництва ставків необхідно враховувати кількість води, що буде прибувати ставок у період повені. розрахунки проводяться за допомогою логарифмів.


Slide 9

Відомості про використання логарифмів Логарифмічна функція моделює такі процеси: закон зміни роботи газу; закон зміни сили відчуття від сили збудження (психофізичний закон Вебера); закон зміни тиску від зміни висоти; тривалість хімічної реакції; залежність збільшення величини банківського вкладу від пройденого часу.


Slide 10

Виконайте завдання в парах Картка-завдання № 1


Slide 11

Картка-завдання № 2


Slide 12

Картка-завдання № 3


Slide 13

Картка-завдання № 4


Slide 14

Запитання для обговорення Які графіки отримали учні, які працювали з картками №1 і №2? №3 і №4? Що можна сказати про графік функції, оберненої до показникової? Чи можна вважати логарифмічну функцію оберненою до показникової?


Slide 15

Висновок Функцію, обернену до показникової, називають логарифмічною.


Slide 16

Означення та графік логарифмічної функції


Slide 17

Користуючись графіком логарифмічної функції, визначте її властивості Область визначення. Область значень. Парність. Точки перетину з осями координат. Проміжки монотонності. Проміжки знакосталості Найбільше та найменше значення функції.


Slide 18

Властивості логарифмічної функції


Slide 19

Знайти області визначення функцій


Slide 20

Визначити, що більше


Slide 21

Перевір, чи готовий ти до ЗНО у = у =


Slide 22

Перевір, чи готовий ти до ЗНО у = у =


Slide 23

Тестові завдання Варіант 1 Варіант 2


Slide 24

Ключ до тесту І варіант ІІ варіант


Slide 25

Домашнє завдання (за підручником М.І.Шкіль, З.І.Слєпкань, О.С.Дубинчук. Алгебра і початки аналізу. 10 -11 класи. Київ. «Зодіак-ЕКО» 1995) Рівень А (середній) Розділ V §2 №37, 39, 49 с.238 – 239 Рівень Б (достатній) Розділ V §2 №42, 46(1,2), 51 (1), с. 239 Рівень В (високий) Розділ V §2 №43, 47(1,3,5), 51(4), с. 239


Slide 26

Рефлексія ? «Я все зрозумів, тест показав, що я все роблю правильно» ? «Мені була зрозуміла більша частина матеріалу, але я ще іноді допускаю помилки» ? «Я майже нічого не зрозумів, нове правило для мене дуже складне»


Slide 27

Орієнтовні запитання для обговорення уроку (інтерактивна технологія “Мікрофон”) Які знання, вміння було отримано на уроці? Чи всі учні на уроці працювали? В якому настрої ви перебували на уроці? На розвиток яких якостей, здібностей, рис характеру вплинув цей урок? (мислення, пам’яті, уваги, дисциплінованості, самостійності, спостережливості тощо.) Що на даному уроці заважало вам працювати продуктивно? Що було непотрібним, зайвим? Де, у яких ситуаціях ви можете використовувати набутий на уроці досвід? Чи можемо сказати, що цей урок важливий для вас?


Slide 28

Дякую за урок!


Slide 29

Додаткові матеріали з теми Картки самооцінки учнів


Slide 30

Усні вправи на обчислення логарифмів


Slide 31

Властивості логарифмів


Slide 32

Самостійна робота


Slide 33

Назвіть властивості функцій за даними графіками


Slide 34

На одному з малюнків зображено графік функції . Вкажіть, на якому.


×

HTML:

Ссылка: