Попит, пропозиція, ринкова ціна


The Presentation inside:

Slide 0

Попит, пропозиція, ринкова ціна


Slide 1

Попит - це представлена на ринку потреба в товарах або послугах, що забезпечена грошовим еквівалентом (платоспроможна потреба).


Slide 2

Розрізняють попит: дійсний (вся платоспроможна потреба в товарах на ринку); реалізований (фактична сума куплених споживачами товарів); незадоволений (частина платоспроможної потреби, що не знайшла реалізації на ринку); у стадії формування.


Slide 3

Закон попиту між ціною і обсягом попиту існує обернений зв’язок: обсяг попиту скорочується зі зростанням ціни і зростає зі зниженням ціни. Математичним виразом закону попиту є функція попиту: QD=f(P),                                                                       де     QD – обсяг попиту на товар,  D – попит,   P– ціна товару.


Slide 4

Нецінові фактори, які впливають на попит: рівень доходів у суспільстві; розміри ринку; мода, сезонність; наявність товарів-субститутів (замінників); інфляційні очікування.


Slide 5

Пропозиція — загальна сума товарів, що є на ринку або можуть бути на нього доставлені. Конкретна кількість товару, яку продавці бажають та можуть продати на ринку за деякий період часу за певного значення ціни називається обсягом пропозиції.


Slide 6

Закон пропозиції — при інших незмінних чинниках величина (об'єм) пропозиції збільшується у міру збільшення ціни на товар. Зростання величини пропозиції товару при збільшенні його ціни обумовлене в загальному випадку тією обставиною, що при незмінних витратах на одиницю товару із збільшенням ціни росте прибуток і виробникові (продавцеві) стає вигідним продати більше товару.


Slide 7

Математичним виразом закону пропозиція є функція пропозиці: QS=f(P),   де QS – обсяг пропозиції товару,   S - пропозиція. Графічним виразом


Slide 8

Фактори, що змінюють пропозицію: Зміни в собівартості виробництва ; Зміни цін на інші товари-субститути; Політика держави ; Перспективні очікування виробників ; Кількість товаровиробників . Вплив даних факторів на пропозицію


Slide 9

Ринкова рівновага – це стан ринку, за якого обсяг попиту дорівнює пропозиції. (QD=QS).


Slide 10

Ринкова ціна – це ринкова ціна (P*), за якої обсяг попиту дорівнює пропозиції. Порушення рівноваги не вигідно як продавцям, так і покупцям, при відхиленнях ціни від рівноважного значення в самій ринковій системі виникнуть сили, що повертатимуть її до первинного стану.


Slide 11

Способи втручання держави у ринкову рівновагу Цінова «стеля» Максимальний рівень ціни, за якого дозволяється продавати певний товар . Спричиняє дефіцит. Цінова «підлога» Мінімальний рівень ціни, за якої дозволяється продавати той чи інший товар. Спричиняє надлишок.


×

HTML:

Ссылка: