ФЕРМЕНТИ


Презентация изнутри:

Слайд 0

ФЕРМЕНТИ


Слайд 1

Ферме?нти або ензи?ми — білкові молекули, що є біологічними каталізаторами. Основна функція: прискорення швидкості перебігу реакції у сотні разів.


Слайд 2

Винайдення ферментів Вперше ферменти були відкриті у 1814 році російським хіміком К.С. Кірхгофом.


Слайд 3

Функції ферментів Будівельна Каталітична або ферментативна


Слайд 4

Рухова Захисна Антитіло Транспортна


Слайд 5

Енергетична Енергія Енергія Білок Амінокислоти Низькомолекулярні речовини Регуляторна-гормони


Слайд 6


Слайд 7

Ферменти діють на визначені субстрати(речовини) Субстрат Білкова частина фермента Розщеплення субстрату


Слайд 8

А взагалі існує 2 види з’єднання Відповідність фермента і субстрата Гіпотеза «ключ-замок» Гіпотеза «рука-рукавичка»


Слайд 9

До складу ферментів входять Вітаміни - низькомолекулярні органічні сполуки, необхідні для підтримки життя. Гормони - біологічно активні сполуки, що виділяються безпосередньо в кров і лімфу. Регулюють ріст, розможення та диференціювання тканин, синтез білків, проникність кліткових мембран.


Слайд 10

Бліц-опрос Білкові молекули, що є біологічними каталізаторами- це … У процесі реакції, що каталізується, активний центр фермента вступає в реакцію з … Низькомолекулярні органічні сполуки, необхідні для підтримки життя. Речовини що виділяються безпосередньо у кров і лімфу. Як називається частина фермента, яка з’єднюється із субстратом? С у б с р а т В і т а м і и Ферменти Г о м о н и Білк ва


Слайд 11

Дякую за увагу!


×

HTML:

Ссылка: