Жабы? т??ымды ?сімдіктер. Шаршыг?лділер.


Презентация изнутри:

Слайд 0

Жабы? т??ымды ?сімдіктер. Шаршыг?лділер. www.sliderpoint.org


Слайд 1

Жабы? т??ымдылар сипаттамасы: Тамыр, ?ркен, г?л, т??ымы бар жеміс. ?лемде 250 мы?дай т?рі бар. www.sliderpoint.org


Слайд 2

?сімдіктерді? тіршілік формасы С?ректі ?сімдіктер: а?аш, б?та, б?ташы?. Ш?птер: К?п жылды?, Бір жылды? www.sliderpoint.org


Слайд 3

?лем ?сімдіктеріні? рекордтары. Е? жалпа? а?аш африкалы? баобаб диаметрі 49 метр. www.sliderpoint.org


Слайд 4

Жер бетіндегі е? кішкентай г?лді ?сімдік Тамырсыз Вольфия (балдырш?п т??ымдасы), Австралияны? т?щы су ?оймаларында кездеседі. Вольфияны? кішкене жапыра?тарыны? диаметрі 0,5-2 мм. www.sliderpoint.org


Слайд 5

Е? ?лкен г?лшо?ыры Е? ?лкен г?лшо?ыр?а шатырлы корифа ие. Ол О?т?стік-шы?ыс Азия ж?не Шри-Ланка аралында ?седі. Г?лшо?ыр биіктігі 6 м жетеді, ал г?лшо?ырда?ы г?лдер саны жарты миллион. www.sliderpoint.org


Слайд 6

Г?лді?сімдіктер арасында паразитті с???ыланы? т??ымы е? ?са?. www.sliderpoint.org


Слайд 7

Е? ?лкен т?йнек – азиаялы? ямс ?сімдігінде. Бір т?йнегі 50 кг. Ол та?ам?а пайдаланылады, д?мі жа?ынан картоп?а ??сас. www.sliderpoint.org


Слайд 8

Е? биік г?лді ?сімдік патшалы? эвкалипт. Биік екі т?рі тіркелген. Биіктіктері 99,4 м ж?не 98,1 м. www.sliderpoint.org


Слайд 9

Е? ысты??а т?зімді ?сімдік ол «жанта?». Ол +70 °С ?се береді. www.sliderpoint.org


Слайд 10

Шаршы г?лділер


Слайд 11

Бір-біріне ?арсы орналас?ан 4 к?лтесі бар.


Слайд 12

Т??ымдас белгілері. Г?л формуласы. Т2+2К4А4+2Ж(2). Тоста?аншасы 4, екі ?атар т?зеді. К?лтесі 4 бір ше?бер т?зеді. Аталы?ы 6, ?зыны ішкі, ?ыс?а 2 сырт?ы ше?берді ??райды. Аналы?ы біріккен 2. ?ос жынысты. Д?рыс г?л.


Слайд 13

Г?лшо?ыры-шаша?


Слайд 14

Жемісі – б?рша??ын немесе б?рша??ап. Сурепка


Слайд 15

Жапыра?тары саба?та кезектесіп орналасады.


Слайд 16

Тамыр ж?йесі– кіндік тамырлы. К?бінесе жемтамыр т?зеді.


Слайд 17

Экологиясы Ауыл шаруашылы? т?рлері. шал?ам орамжапыра? а?желкек


Слайд 18

Д?рілік т?рлері. К?к шытырша Д?рілік сарбас?урай


Слайд 19

Май алатын т?рлері. ?ыша Рапс


Слайд 20

Арамш?птер . Жабайы шал?ан К?дімгі Далалы? ?ышабас ?анатжеміс


×

HTML:

Ссылка: