Узагальнення знань по темі «Кількість речовини.Розрахунки за хімічними формулами.»


The Presentation inside:

Slide 0

Узагальнення знань по темі «Кількість речовини.Розрахунки за хімічними формулами.»


Slide 1

Систематизувати знання про кількість речовини, молярну масу, молярний об’єм; Удосконалювати навички обчислень за хімічними формулами; Підготуватись до тематичного оцінювання з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами». Цілі уроку:


Slide 2

На дошці виписуємо формули зв’язку: • кількості речовини и маси: = m/M; • кількості речовини и числа частинок: = N/NA; • кількості речовини и об’єму газів: = V/Vm; • попарно взяті кількості речовини реагентів і продуктів реакції: 1/k1 = 2/k2, де k1 і k2 — коефіцієнти в рівнянні реакції; • об'ємів газоподібних речовин — реагентів і продуктів реакції: V1/k1 = V2/k2. Перевірка домашнього завдання


Slide 3

Узагальнення й систематизація вивченого матеріалу


Slide 4

 Обчисліть об’єм вуглекислого газу, що утвориться в результаті згоряння природного газу, який містить метан об’ємом:  група 1 — 5 л; група 3 — 7 л; група 2 — 3 л; група 4 — 10 л. Який об’єм кисню з повітря при цьому витрачається? Завдання для груп (5 хв.)


Slide 5

СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О


Slide 6

X: група 1 — Аl; група 2 — Р; група 3 — Mg; група 4 — Li.   Яка кількість речовини кисню знадобиться для повного згоряння речовини X кількістю речовини 0,5 моль?  


Slide 7

Групи 1,2


Slide 8

Групи 3,4


Slide 9

Повторити матеріал теми, підготуватися до тематичного оцінювання. Домашнє завдання  


×

HTML:

Ссылка: