Смілянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16


Презентация изнутри:

Слайд 0

Смілянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16


Слайд 1

Науково-методична проблема школи: “Підвищення якості освіти, професійної майстерності педагогів шляхом впровадження ідей соціалізації особистості, формування ціннісних орієнтирів школярів та вдосконалення навчально-виховного процесу” МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ – ЦЕНТР НАДАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПОСЛУГ УЧИТЕЛЮ


Слайд 2

Якісний склад педагогічних кадрів: Вища категорія – 8 ; звання “Учитель методист” – 1 “Старший учитель” - 2 І категорія – 8 ІІ категорія – 1 Спеціаліст - 4 Творимо атмосферу, в якій учитель творить самостійно, І в центрі у нас – кожний школяр! Він – унікальна особистість. Девіз роботи методичного кабінету школи:


Слайд 3

Схема управління методичною роботою у школі


Слайд 4

МЕТОДИЧНА РАДА ШКОЛИ Структура методичної роботи Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 КОЛЕКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ ГРУПОВІ ФОРМИ РОБОТИ ІНДИВІДУАЛЬНІ ФОРМИ РОБОТИ ШКОЛА МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ МЕТОДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ МЕТОДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ МЕТОДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН МЕТОДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН МЕТОДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ОЗДОРОВЧО-ЕСТЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН Педрада Методичні тижні Педагогічні читання Творчі звіти Місячник педмайстерності Методичний бюлетень Педагогічні виставки Взаємовідвідування уроків Предметні тижні Курсова перепідготовка Індивідуальні консультації Самоосвіта Наставництво


Слайд 5

Нормативно-правовою базою діяльності шкільного методичного кабінету є: Закони України “Про освіту” та “Про загальну середню освіту”; Державний стандарт початкової загальної освіти (поступово набирає чинності з 01 09.2012 року); Державний стандарт початкової загальної освіти (2000 року); Державний стандарт базової і повної середньої освіти (2004 року) Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти (поступово набирає чинності з 01.09.2013 року); Типове положення про атестацію педагогічних працівників; - Положення про методичний кабінет Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16; План роботи методичного кабінету школи ; Накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації та управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради;


Слайд 6

Основні завдання роботи шкільного методкабінету: Створення комплексу навчально-методичного забезпечення навчально – виховного процесу. Керівництво самоосвітньою діяльністю вчителя . Надання методичної допомоги у підвищенні фахової та професійної майстерності вчителів. Пропаганда досягнень педагогічної науки і кращого педагогічного досвіду. Забезпечення психологічного супроводу навчально-виховного процесу .


Слайд 7

Затверджено: Директор Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 ___________ М.Г.Крутько Орієнтовний перелік заходів з методичного забезпечення навчально-виховного процесу в школі


Слайд 8

Створення комплексу навчально-методичного забезпечення навчально – виховного процесу. Навчальні програми з дисциплін; Програми навчальних екскурсій та навчальної практики; Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо; Комплекс контрольних робіт для визначення рівня навчальних досягнень учнів з дисциплін;


Слайд 9

Тематичні інформаційні стенди; Класні журнали; Матеріали до організації та проведення Державної підсумкової атестації; Методичні рекомендації та розробки учителів;


Слайд 10

Керівництво самоосвітньою діяльністю вчителя Ознайомлення педагогічних працівників з новинками наукової, методичної, педагогічної літератури, наочними посібниками, технічними засобами навчання. Нарада-навчання Інструктивно-методична нарада


Слайд 11

Залучення педагогів школи до участі у конференціях, семінарах, тренінгах, конкурсах різного рівня Тренінгове заняття для вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін Міська науко-практична конференція вчителів фізики


Слайд 12

Активізація видавничої діяльності вчителів, залучення до участі у педагогічних виставках Впродовж 2010-2013 років результативну участь у міській та обласній педагогічних виставках взяли учителі: Сердюк Л.О., Шевченко Г.В, Бойко М.В., Рейнгольд М.Р., Морозова А.В. Учасниками щорічної міської виставки є 33-35% педагогів школи. Міська педагогічна виставка “Сплітаємо вінок ідей” Виставка кращих професійних педагогічних портфоліо учителів школи


Слайд 13

Надання методичної допомоги у підвищенні фахової та професійної майстерності Участь у підготовці проведення атестації педагогічних працівників. Вивчення та аналіз навчально-програмної документації, внесення необхідних змін та доповнень


Слайд 14

Надання допомоги педагогічним працівникам в розробці навчальних планів, плануючої та звітної документації Звіт по контрольній роботі П.І.Б. вчителя _________________ Предмет, клас _________________ Дата проведення ______________ Вид роботи ____________________ Учнів у класі __, писало роботу___ Навчальні досягнення: «1» - __ «4» - __ «7» - __ «10» - __ «2» - __ «5» - __ «8» - __ «11» - __ «3» - __ «6» - __ «9» - __ «12» -__ Початковий рівень ___уч___ - ___% Середній рівень _____уч____ - ___% Достатні рівень _____уч_____ - ___% Високий рівень _____уч_____ - ___% Якісний показник: ______учнів, ____% Середній бал - ________ 7. Типові помилки:__________________ 8. Добре засвоїли матеріал:___________ 9. Кращі досягнення мають учні:______ 10. Низькі досягнення мають учні:_____ Підпис вчителя ___ Картка–відгук про відвідування уроку, виховного чи позакласного заходу вчителем _____________________________________________


Слайд 15

Звіти за навчальний період в електронному вигляді


Слайд 16

Керівництво роботою методичних об'єднань та координація їхньої діяльності Засідання м/о класних керівників Засідання м/о суспільно-гуманітарних дисциплін


Слайд 17

Надання допомоги молодим та малодосвідченим учителям Молоді учителі Бойко А.В. – учитель географії та Білозір М.В. – вихователь ГПД


Слайд 18

Удосконалення матеріально-технічної бази методичного кабінету, поповнення кабінету навчально-методичними посібниками, методичними розробками та іншими методичними матеріалами


Слайд 19

Залучення педагогів до колективних творчих справ Музей історії школи “Школа, яку збудував граф” Шкільний музей народного побуту “Батьківська хата”


Слайд 20

Пропаганда досягнень педагогічної науки і кращого педагогічного досвіду Педагогічний практикум “Сплітаємо вінок ідей”


Слайд 21

Зустріч з колективом Марянівського НВК “Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Шполянської районної ради Черкаської області


Слайд 22

Забезпечення психологічного супроводу навчально-виховного процесу Тренгове заняття “Емоційне багатство життя колективу” Методичні рекомендації класним керівникам щодо створення виховної системи класу Психологічний практикум для класних керівників “Арт-терапія як метод попередження правопорушень в учнівському середовищі” - Робота з педпрацівниками школи


Слайд 23

- Психологічний аналіз уроків


Слайд 24

- Психологічне консультування; -Анкетування; -Акції Вправа «зображення лінії життя з фіксацією на ній певних подій» Робота психолога з учнівським колективом Акція “Школа-простір ТОЛЕРАНТНОСТІ”


Слайд 25

- Психологічні заняття для учнів 1 класу “Подолай свій СТРАХ!”


Слайд 26

Дякую за увагу!


×

HTML:

Ссылка: