Явище ізомерії. Структурна ізомерія


Презентация изнутри:

Слайд 0

Явище ізомерії. Структурна ізомерія Близнюки органічного світу


Слайд 1

Мета. З’ясувати явище ізомерії. Ознайомити з міжнародною номенклатурою. Почати формувати вміння складати графічні формули та називати ізомери парафінів за міжнародною номенклатурою. Демонстрації: 1. Моделі молекул вуглеводнів. Лабораторний дослід № 1. Виготовлення моделей молекул парафінів.


Слайд 2

Яке положення ТХБ ілюструє даний приклад?


Слайд 3

Яке положення ТХБ ілюструє даний приклад?


Слайд 4

Яке положення ТХБ ілюструє даний приклад?


Слайд 5

СН?СН– С – СН3 | СН3 Найди помилку в формулах: СН | СН3–СН2–СН3 СН3=СН3-СН3 I В II В 3 3


Слайд 6

Як Бутлеров пояснив протиріччя в органічній хімії? CH4 C2H4 C2H2 C3H8 IV II I 8/3


Слайд 7

Ізомери - речовини, що мають однаковий якісний і кількісний склад, але різні будова і властивості.


Слайд 8

Порядок визначення ізомерів 1 2 3 1 2 3 С5Н12 С4Н10 С4Н10 С4Н10 ізомери


Слайд 9

Ізомерія - явище існування різних речовин, що мають однаковий якісний і кількісний склад, але різні будова і властивості.


Слайд 10

Види ізомерії 1. Структурна ізомерія карбонового ланцюга положення кратного зв'язку положення функціональної групи 2. Міжкласова ізомерія 3. Просторова ізомерія цис-, транс-ізомерія оптична ізомерія


Слайд 11

Структурна ізомерія явище, при якому існують сполуки, однакові за складом і молекулярною масою, але розрізняються за будовою і властивостями- ізомери.


Слайд 12

Обумовлена ??здатністю атома карбону утворювати різного роду ланцюги; Чим відрізняються формули ізомерів? Ізомерія карбонового скелету Ізомери відрізняються типом карбонового скелета; ізомери С4Н10 С4Н10


Слайд 13

Ізомерія карбонового скелету


Слайд 14

Обумовлена ??здатністю атома вуглецю утворювати різні типи зв'язків; Ізомерія положення кратного зв'язку С4Н8 С4Н8 Чи будуть ці речовини ізомерами? 1 2 3 4 1 2 3 4 Чим відрізняються ізомери? Ізомери відрізняються положенням кратного звязку;


Слайд 15

Ізомерія положення функціональної групи Чи будуть ці речовини ізомерами? Чим відрізняються формули ізомерів? Ізомери відрізняються положенням функціональної групи; С4Н10О2N С4Н10О2N 4 3 2 1 4 3 2 1


Слайд 16

Міжкласова ізомерія Ізомери відносяться до різних класів сполук; С4Н8 С4Н8 алкен циклоалкан


Слайд 17

Просторова ізомерія - явище, що полягає в існуванні ізомерів сполук, однакових за складом і молекулярною масою, але які розрізняються по розташуванню атомів в просторі та різних за властивостями.


Слайд 18

Просторові ізомери - Це речовини, молекули яких відрізняються положенням у просторі атомів або груп атомів. Просторові ізомери діенів


Слайд 19

Геометрична ізомерія Явление существования изомеров, одинаковых по составу и молекулярной массе, но различающихся по расположению атомов в пространстве и по свойствам С4Н8


Слайд 20

Цис-, транс - ізомерія Цис-ізомер Транс-ізомер


Слайд 21

Оптична ізомерія Явище при якому молекули сполук відображаються, як дзеркальне відображення


Слайд 22

Види ізомерії


Слайд 23

Найди ошибку: СН? С – СН2-СН3 l СН2


Слайд 24

Порядок визначення ізомерів 1 2 3 1 2 3 С5Н12 С4Н10 С4Н10 С4Н10 ізомери Визначимо молекулярну формулу речовин Розгалужений вуглецевий скелет пронумеруємо з того краю, де ближче кратна зв'язок (розгалуження, функціональна група) Порівняємо будову


Слайд 25

Алгоритм пошуку можливих ізомерів 1. Розташуємо всі шість атомів вуглецю в прямий ланцюг (один за одним) і пронумеруємо їх: 1 2 3 4 5 С – С – С – С – С – С 6 Як скласти формули можливих ізомерів гексану С6Н14? 2. Вкоротив вуглецевий ланцюг на один атом і приєднаємо «відірваний» атом до другого атома вуглецю: 1 2 3 4 5 С – С – С – С – С С 6 ізомер № 1 3. Пересунемо розгалуження до третього атому: 1 2 3 4 5 С – С – С – С – С С ізомер № 3 ізомер № 2 С


Слайд 26

4. Пересунути шостий атом до четвертого можна, але чи це потрібно? 1 2 3 4 5 С – С – С – С – С С Порівняйте: 1 2 3 4 5 С – С – С – С – С С Карбоновий ланцюг нумерується зліва направо 5 4 3 2 1 С – С – С – С – С С Карбоновий ланцюг нумерується зправа наліво Ізомер № 2


Слайд 27

5. Вкоротив вуглецевий ланцюг ще на один атом, тобто приєднаємо п'ятого атом вуглецю до другого атома: С – С – С – С С 1 2 3 4 С 5 ізомер № 4 6. Одне розгалуження (п'ятий атом вуглецю) залишимо на місці, а інше (шостий атом вуглецю) пересунемо до третього: С – С – С – С 1 2 3 4 С С ізомер № 5 7. Пересунути п'ятого атом до третього можна, але не потрібно, вийде ізомер № 4, так як нумерація ланцюга піде справа наліво: С – С – С – С С С 1 2 3 4 ізомер № 4 8. Залишилось розставити по місцях атоми водню 4 3 2 1


×

HTML:

Ссылка: