Мемлекеттік тіл- ?аза? тілі!


Презентация изнутри:

Слайд 0

Мемлекеттік тіл- ?аза? тілі!


Слайд 1

Тілден арты? ?азына жо?, Тілден арты? ?асиет жо?. Н.А.НАЗАРБАЕВ


Слайд 2

?аза?стан ?аза?стан дейтін мені? бар елім, Жатыр алып жарты д?ние ?лемін! Б?л даланы анам жаспен суар?ан, Б?л далада атам ?ол?а ту ал?ан. Б?л дала?а жылап келіп, уан?ам, Б?л даланы к?ріп ал?аш ?уан?ам, Б?л далада ?скен жанда жо? арман! (?ошым – Но?ай)


Слайд 3

I топ: Тіл II топ: Отан III топ: Мемлекет


Слайд 4

?аза? тілі – ?аза? хал?ыны? ана тілі. Ол халы? тарихымен бірге жасап, ?рпа?тан ?рпа??а ?атынас ??ралы ретінде ?ызмет етіп келеді. 1989 жылы 22 ?ырк?йекте ?аза?стан Республикасы тілдер туралы За? ?абылданып, ?аза? тілі мемлекеттік м?ртебе алды. ?аза? тілі – бас?а елдерде т?ратын ?аза?тарды? ана тілі. Тілімізді са?тап, дамыту – міндетіміз.


Слайд 5

Отанымыз ?аза?стан бізді? ??рлы?ында?ы Еуразия мемлекет ?аза?стан Республикасы ?аза?станда т?рады ?лт ?кілдері к?п ?аза? тілінде с?йлейді ?аза? хал?ы Астана ?аласы бізді? Елордамыз Ма?тан етемін мен ?з елімді


Слайд 6


Слайд 7

«С?зі жо?ал?ан ж?ртты? ?зі де жо?алады”-деп а?ынымыз А. Байт?рсынов айт?андай, мемлекеттік тілді ?йрену біз ?шін ?лкен д?реже. Мемлекеттік тіл бізді? болаша? маманды?ымыз?а ?ажет.


Слайд 8

?й ж?мысы: тіл туралы ?ле? тауып м?нерлеп о?у; тіл туралы ма?ал – м?телдер, а?ындар с?здерін тауып келу; ?аза? тілі туралы мектеп газетіне ?ыс?аша ма?ала жазып келу;


×

HTML:

Ссылка: