Активність радіонуклідів


Презентация изнутри:

Слайд 0

Активність радіонуклідів Підготувала Учениця 11 А класу Коваленко Альона


Слайд 1

Радіоактивність — це здатність ядер деяких хімічних елементів довільно перетворюватися на ядра інших елементів з випромінюванням мікрочастинок. Залежно від того, які частинки випромінюються під час радіоактивного розпаду, розрізняють а-розпад, р-розпад та інші види розпадів. Встановлено, що радіоактивні перетворення ядер підкорюються так званим правилам зміщення, які вперше сформулював англійський учений Фредерік Содді (1877-1956). Активність вимірюється в Бекерелях (Бк). 1Бк – це одно ядерне перетворення в секунду. Несистемною одиницею є Кюрі. Кюрі – одиниця активності радіонуклідів, в яких за 1с відбувається  актів розпаду (активність 1г радію-226 дорівнює 1 Кі).


Слайд 2

Розпад ядер випромінювання ? - розпад ?- розпад Перетворення на ядро іншого елемента


Слайд 3

Правила зміщення  Під час а-розпаду нуклонне число ядра атома зменшується на 4, а протонне — на 2, тому утворюється ядро елемента, порядковий номер якого в періодичній таблиці на 2 одиниці менший, ніж порядковий номер вихідного елемента. Наприклад, відомо, що Радон (2^Кп) є а-радіоактивним (випускає ядра атома Гелію). Тому в результаті а-розпаду Радону утворюється елемент, який має порядковий номер 84 (розташований на 2 клітинки ліворуч від Радону),— це Полоній: 2


Слайд 4

.    Під час р-розпаду нуклонне число ядра атоми залишається не-змінннм, а протонне збільшується на І, тому утворюється ядро.  Наприклад, Торій ( ЖІТІі ) < |( радіоактинпим елементом (нипроміння електрони). Тому під чаї- |1 розпаду Торію утворюється Протактиній елемент із порядковим номером 91 (розташований на 1 клітинку праворуч від Торію): Оскільки в результаті радіоактивних перетворень народжуються нові елементи, учені назвали цей процес (за аналогією з хімією) ядерними реакціями.


Слайд 5

Період розпаду Активність радіоактивної речовини характеризують періодом розпаду. Період піврозпаду — це фізична величина, що дорівнює часу, протягом якого розпадається половина наявної кількості ядер даного радіонукліда. Період піврозпаду зазвичай позначають символом Т. Одиниця періоду піврозпаду в СІ — секунда (с).


Слайд 6

Стала радіоактивного розпаду радіонукліда Стала радіоактивного розпаду радіонукліда використовується для характеристики радіоактивного розпаду Позначається символом ?. Стала радіоактивного розпаду пов’язана з періодом напіврозпаду співвідношенням: ? = 0,69 Т Одиниця вимірювання сталої радіоактивного розпаду - 1 с


Слайд 7

Стала радіоактивного розпаду деяких радіонукладів


Слайд 8

Активність радіонуклідного зразка Фізична величина, яка чисельно дорівнює кількості розпадів, що відбуваються в певному радіонуклідному зразку за одиницю часу, називають активністю радіонуклідного зразку. одиницею активності в СІ є бекерель(Бк). 1 Бк – це активність такого зразка, в якому за 1 секунду відбувається 1 акт розпаду Кюрі( Кі): 1 Кі=3, 7?1010


Слайд 9

Якщо на даний момент часу у зразку міститься деяка кількість N атомів радіонукліда, то активність А даного радіонуклідного зразка можна обчислити за формулою: А=?*N


Слайд 10

Дякую за Увагу!


×

HTML:

Ссылка: