Волоконна оптика


Презентация изнутри:

Слайд 0

Волоконна оптика Національний університет “Львівська політехніка” Кафедра фотоніки


Слайд 1

Що таке волоконна оптика? Волоконна оптика ? це область оптики, яка виникла у 50-их рр. XX ст. і займається вивченням властивостей і застосуванням волоконних світловодів, які називають оптичними волокнами. Оптичне волокно у найпростішому випадку являє собою тонку прозору скляну нитку, по якій можуть передаватися світлові хвилі за рахунок явища повного внутрішнього відбивання.


Слайд 2

Де використовується волоконна оптика? Основними застосуваннями волоконної оптики на сьогоднішній день є: ? волоконно-оптичний зв'язок; ? системи передачі зображення; ? волоконно-оптичні сенсори; ? системи освітлення.


Слайд 3

Волоконно-оптичний зв'язок Основною областю застосування волоконної оптики з часу її появи є системи зв'язку. Більше мільйона теле-фонних розмов сьогодні можна одночасно передавати по одному єдиному оптичному волокну. Без волоконної оптики не було б всесвітньої мережі Інтернет. В недалекому майбутньому до кожного будин-ку і до кожної квартири буде підведено окреме оптичне волокно, яке доставить до споживача кабельне телеба-чення, телефонний зв’язок, швидкісний Інтернет. Вже сьогодні ряд телекомунікаційних компаній пропонує швидкісний Інтернет у містах з використанням технології “волокно в дім” і це тільки початок. Уявіть, що буде через декілька років.


Слайд 4

Чому саме волоконна оптика в системах зв'язку? Волоконна оптика на сьогодні є найдосконалішим середовищем для передачі інформації як у системах зв'язку на довгі дистанції, так і в локальних системах передачі даних. Це пояснюється тим, що оптичні волок-на за своїми характеристиками набагато перевершують електричні кабелі. На відміну від мідних проводів, які передають електричні сигнали, оптичне волокно є діелектриком і передає тільки оптичний сигнал. З цього й випливають основні переваги оптичних волокон: ? широка смуга пропускання; ? малі втрати при передачі; ? нечутливість до ЕМЗ; ? мала маса; ? малий розмір; ? безпека; ? секретність.


Слайд 5

Системи передачі зображення Одним із перших застосувань волоконної оптики було передавання зображення. Основна мета полягала в тому, щоб подивитися всередину людини без хірургічного втручання. У наш час для такої мети широко використовують відомі ендоскопи, з допомогою яких лікар розглядає шлунок людини. Основним елемен-том такого пристрою є волоконно-оптичний джгут (зв'язка впорядко-ваних оптичних волокон), який передає зображення з одного кінця на інший.


Слайд 6

Волоконно-оптичні сенсори Сучасні волоконно-оптичні сенсори дозволяють вимірювати майже все, наприклад: температуру, тиск, зміщен-ня, положення в просторі, швидкість обертання, швидкість лінійного перемі-щення, прискорення, коливання, масу, рівень рідини, деформації, електричне і магнітне поле, електричний струм, кон-центрацію газу, дозу радіаційного опро-мінення та ін. На відміну від електрич-них сенсорів, які є активними пристро-ями, волоконно-оптичні сенсори є па-сивними пристроями, з чого й випли-вають їх основні переваги.


Слайд 7

Системи освітлення Для систем освітлення використовують як правило оптичні волокна великих діаметрів, а також джгути з невпорядкованими волокнами. Такі системи можуть використовуватись, наприклад, в автомобілях для підсвічування різних приладів розміщених на передній панелі, а також там, де необхідно освітити важко-доступні місця. Крім того, волоконне освітлення широ-ко використовується у декоративних цілях (рекламні вивіски, штучні ялинки, вироби мистецтва).


×

HTML:

Ссылка: