Особливості викладання предмету “Основи здоров’я” та факультативних курсів з питань формування здорового способу життя Волкова І.В., завідувач Центру формування здорового способу життя КВНЗ “Харківська академія неперервної освіти”


Презентация изнутри:

Слайд 0

Особливості викладання предмету “Основи здоров’я” та факультативних курсів з питань формування здорового способу життя Волкова І.В., завідувач Центру формування здорового способу життя КВНЗ “Харківська академія неперервної освіти” 1


Слайд 1

2 Одне з найважливіших завдань сучасної школи – навчити дітей берегти і зміцнювати своє здоров’я, виховувати у них навички безпечної поведінки


Слайд 2

Самооцінка стану здоров’я учнями 9-х класів Харківської області 3


Слайд 3

4 Навчання здоров’я та безпеки здійснюється через валеологізацію змісту різних навчальних предметів; систему позакласної освіти; окремий предмет “Основи здоров’я”; факультативні курси “Школа проти СНІДу”, “Рівний-рівному” та інші.


Слайд 4

5 Мета інтегрованого предмета “Основи здоров’я” формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я; оволодіння основами здорового способу життя, життєвими навичками безпечної для життя і здоров’я поведінки


Слайд 5

6 Життєві навички Життєві навички — це здатність до адаптивної та позитивної поведінки, що створює для людей можливість ефективно справлятися з вимогами і проблемами щоденного життя (визначення ВООЗ). Основні життєві навички: навички самоорганізації; комунікаційні навички та навички міжособистісного спілкування; навички прийняття рішень та критичного мислення.


Слайд 6

7


Слайд 7

8 Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки (затверджена Законом України від 19.02.2009 р. № 1026-VІ)


Слайд 8

Наказ МОН України від 01.06.2009 р. № 457 .   Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки України з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СПІД на 2009-2013 роки 9


Слайд 9

10 План заходів МОН України, затверджений наказом МОН України від 01.06.2009 р. № 457 запровадження норми щодо викладання предмета вчителем, який пройшов навчання за методикою ООЖН і має відповідний документ; запровадження обов'язкового грифування профілактичних програм, які впроваджуються у НЗ; забезпечення створення кабінету основ здоровя у кожному ЗНЗ; запровадження у ЗНЗ факультативних курсів для молоді з профілактики ВІЛ/СНІДу


Слайд 10

11 Примірне Положення про навчальний кабінет з основ здоров'я загальноосвітніх навчальних закладів (затверджене наказом МОН України від 09.12.2009 р. № 1114) визначає: порядок створення кабінету ОЗ; призначення та основні напрямки роботи кабінету ОЗ; навчально-методичне забезпечення кабінету ОЗ; матеріально-технічне оснащення кабінету ОЗ; засади керування роботою кабінету ОЗ.


Слайд 11

Наказ МОНМС України від 17.08.2011 №982 Про виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД щодо підготовки педагогічних працівників та охоплення навчанням учнівської молоді за програмами розвитку життєвих навичок   12


Слайд 12

Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити контроль за якістю організації вивчення предмету «Основи здоров’я» (1 – 9 класи) на основі розвитку життєвих навичок та, враховуючи позитивний досвід попередніх років, запровадити у загальноосвітніх навчальних закладах за рахунок годин варіативної частини факультативний курс для учнів 10-11 класів з формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ-інфекції/Сніду на засадах розвитку життєвих навичок («Захисти себе від ВІЛ», «Школа проти СНІДу», «Профілактика ВІЛ-інфекції та пропаганда здорового способу життя на засадах розвитку життєвих навичок»). 13


Слайд 13

Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам навчальних закладів забезпечити викладання предмету «Основи здоров’я» і факультативних курсів для молоді з формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ-інфекції/Сніду педагогічними працівниками, які мають документ про проходження навчання за методикою розвитку життєвих навичок на відповідних курсах інститутів післядипломної педагогічної освіти. 14


Слайд 14

Регіональний комплексний план заходів із забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД на 2012-2014 роки, затверджений розпорядженням № 22 від 23.01.2012 р. Голови Харківської обласної державної адміністрації 15


Слайд 15

Національний показник № 14 «Відсоток загальноосвітніх навчальних закладів, які мають підготовлених вчителів і протягом останнього навчального року забезпечили навчання учнів за програмами розвитку життєвих навичок щодо формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ». 16


Слайд 16

Підвищення професійної компетентності вчителів ОЗ 17


Слайд 17

Забезпеченість закладів підготовленими вчителями ОЗ (станом на 05.03.2012) 18


Слайд 18

Забезпеченість ЗНЗ підготовленими вчителями з основ здоров’я (станом на 05.03.2012 ) : Балаклійський - 95%; Богодухівський - 96%; Вовчанський - 95%; Ізюмський - 100%; Красноградський - 100%; м. Ізюм -100%; м. Люботин -100%; Московський – 94% Орджонікідзевський -100%; Фрунзенський-100% Середній по області - 68% 19


Слайд 19

Забезпеченість ЗНЗ підготовленими педагогами-тренерами Факультативний курс “Школа проти СНІДу” Близнюківський район - 92% Богодухівський район -100%; Ізюмський район - 94% Лозівський - 85% м. Ізюм - 90%; м. Лозова - 87%; Середній показник по області - 47% 20


Слайд 20

Забезпеченість ЗНЗ підготовленими педагогами, практичними психологами -тренерами Факультативний курс “Рівний-рівному” : Первомайський район - 82%; Печенізький – 60%; м. Первомайський - 86% Середній показник по області – 30% 21


Слайд 21

2011-2012 навчальний рік Кількість підготовлених вчителів основ здоров’я за програмами розвитку життєвих навичок 909 Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, в яких предмет «Основи здоров’я» викладає вчитель, підготовлений за методикою розвитку життєвих навичок 449 Кількість підготовлених педагогічних працівників щодо викладання факультативного курсу з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу «Школа проти СНІДу» 530 Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, в яких у 2011/2012 навчальному році в 10 – 11 класах впроваджено факультативний курс з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу «Школа проти СНІДу» 241 22


Слайд 22

23 Висновки. Реалізація завдань підвищення якості навчання здоров’я і безпеки можлива за таких умов: системної підготовки вчителів до викладання предмету за сучасними інтерактивними технологіями навчання на основі розвитку життєвих навичок (наказ МОН України від 01.06.2009 р. № 457). Довантаження педагогічних працівників годинами, відведеними на предмет «Основи здоров’я», є неприпустимим; наступності між основною та старшою школою у вирішенні завдань формування здорового способу життя, превентивної освіти, культури здоров’я; тісної співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу – учнів, педагогів, сім’ї та громади – щодо формування ціннісного ставлення до здоров’я людини; розвитку навчально-методичної та матеріально-технічної бази відповідно до Примірного Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України 09.12.2009 р. № 1114).


Слайд 23

24 Запрошуємо до співпраці! Центр формування здорового способу життя КВНЗ “Харківська академія неперервної освіти” тел. 731-69-06, [email protected], Завідувач Центру формування здорового способу життя Волкова І.В. 066-430-35-79 Дякую за увагу!


×

HTML:

Ссылка: