„Застапеноста на локалната вест во националните пишани медиуми“


The Presentation inside:

Slide 0

„Застапеноста на локалната вест во националните пишани медиуми“ Андријана Папиќ Здружение на граѓани за културна соработка „Гласникот“ Le Courrier de la Macedoine http://balkans.courriers.info/


Slide 1

Користени материјали „Дневник“ (15 ден.) „Утрински весник“ (15 ден.) „Нова Македонија“ (10 ден.) „Вечер“ (15 ден.) „Вест“ (15 ден.) Октомври 25 броеви Постојани рубрики: „Хроника“ („Црна хроника“ во „Вест“ и „Вечер“), „Култура“ и рубриките наменети за локални вести („Македонија“, „Република“, „Вести“) „Во фокусот“, „Актуелно“ – локални вести одвреме-навреме


Slide 2

„Дневник“ Рубрики: „Хроника“, „Република“, „Култура“ („Во фокусот“ и „Актуелно“ – локална вест одвреме-навреме) - Статистика: 1) „Хроника“ : (78) 3.12 л.в./ ден* 2) „Во фокусот“ + „Актуелно“ : (20) 0.8 л.в./ ден* 3) „Култура“ : (30) 1.2 л.в./ ден* 4) „Република“ : (123) 4.92 л.в./ ден* Теми: комунална чистота, Св. Јован Бигорски, водовод и воден режим, дивоградби, обнова и градење (фонтани, плоштади, училишта, патишта), ловна сезона, бродската несреќа, лозарство, сточарство, користење интернет и компјутери, слепи лица итн.


Slide 3

Најзастапени градови


Slide 4

„Утрински весник“ Рубрики: „Актуелно“, „Македонија“, „Хроника“ и „Култура“ - Статистика: 1) „Актуелно“: (7) 0.28 л.в./ ден* 2) „Македонија“: (80) 3.2 л.в./ ден* 3) „Хроника“: (56) 2.24 л.в./ ден 4) „Култура“: (17) 0.68 л.в./ ден* - Написи од локални дописници: 97* - Теми: бродската несреќа, манастирот Св. Јован Бигорски, археологија, водовод и воден режим, високо образование, правата на пензионерите, здравство, музеи, комунална чистота, земјоделие и полјоделство, обнова (патишта, мостови, гробишта) итн.


Slide 5

Најзастапени градови


Slide 6

„Нова Македонија“ Рубрики: „Македонија“, „Хроника“ и „Култура“ - Статистика: 1) „Македонија“: (44) 1,76 л.в./ден 2) „Хроника“: (70) 2,8 л.в./ден 3) „Култура“: (23) 0,92/ ден* Теми: здравство, кучиња-скитници, урбанизам, основно и високо образование, празнувања, политика, животна средина, комунална чистота, локална самоуправа


Slide 7

Најзастапени градови


Slide 8

„Вечер “ Рубрики: „Вести“, „Црна хроника“ и „Култура“ Статистика: 1) „Вести“: (19) 0.76 л.в./ ден 2) „Црна хроника“: (94) 3.76 л.в./ ден 3) „Култура“: (19) 0.76/ ден Теми: културно наследство, Св. Јован Бигорски, протести, судски спорови, бродската несреќа (*спомнување несоодветни вести од странство во „Црна хроника“)


Slide 9

Најзастапени градови


Slide 10

„Вест“ - Рубрики: „Македонија“, „Црна хроника“ и „Култура“ - Статистика: 1) „Македонија“: (23) 0,92 л.в./ ден* 2) „Црна хроника“: (88) 3,52 л.в./ ден* 3) „Култура“: (24) 0,96 л.в./ ден* Теми: комунална чистота, рударство, бродската несреќа, аграр, археологија, локална самоуправа, донации, Св. Јован Бигорски


Slide 11

Најзастапени градови


Slide 12

Заклучок Покриеност на различни градови: „Дневник“ (36) „Утрински весник“ (25) „Нова Македонија“ и „Вест“ (x 23) „Вечер“ (13)


Slide 13

Рубрика „Култура“


Slide 14

Рубрика „Хроника“ (или „Црна хроника“)


Slide 15

Рубрика „Македонија“ (или „Република“ или „Вести“)


Slide 16

Пресек Најбројни се написите во рубриката „Хроника“ (или „Црна Хроника“) Најмалубројни се написите во рубриката „Култура“


Slide 17

Весниците и новите медиуми Локални вести кои не се објавени во националните весници (а би требало) Блогови и веб-сајтови: [email protected] (Кавадарци) www.makmreza.com (Битола) www.prespasky.com (Преспа) www.veles.gov.mk (Велес) www.bitola.informator.ws (Битола) www.gvg.com.mk (Гевгелија) feeds.feedburner.com/prileponline (Прилеп) www.selotejp.com (Македонија) www.a1.com.mk


Slide 18

Необјавени локални вести „Изложба на Дејан Арсовски во Прилеп“ (22.10); „Стипендии за ученици и студенти за учебната 2009/2010 година“ и „РИОН-велешките извидници повторно први“ (почеток на октомври, Велес); „Успешен настап на хорот „Стив Наумов“ во Словенија“ и „Почина Ајри Демировски“ (Битола)*


Slide 19

Јазикот Пишаните медиуми – двојна одговорност Се` уште (а не сеуште или се уште) ! Помакедончување на странските изрази, отсуство на горни и долни наводници или пак, употреба само на горни (како во англискиот јазик), погрешна употреба на големата буква „За пропедерските изјави Владе Милчин ќе оди на суд“ (насловна на „Вечер“, 31 октомври)*


×

HTML:

Ссылка: