Технологія веб-квест


The Presentation inside:

Slide 0

01.12.2015 Технологія веб-квест дистанційний курс


Slide 1

01.12.2015 Содержание образования – это король, а технологии образования – это Бог. В.П. Тихомиров


Slide 2

01.12.2015 Мета курсу Створити передумови для оволодіння практичними вміннями та навичками; Ознайомитися з технологією веб-квесту; Створити власний веб-квест.


Slide 3

01.12.2015 Вивчаючи курс, дізнаєтесь Що таке веб-квест; Освітні можливості квестів; Як створити веб-квест; Як оцінити якість веб-квесту.


Slide 4

01.12.2015 Особливості курсу Розраховано на 2 тижні; Включає активну практичну діяльність; Щотижневе рейтингове оцінювання; Робота за межами курса; Спілкування


Slide 5

01.12.2015 Зміст курсу Тиждень 1 Знайомтесь – веб-квест Тиждень 2 Створення та аналіз веб-квесту


Slide 6

01.12.2015 Тиждень 1 Що таке освітній веб-квест? Структура веб-квесту, вимоги до його окремих елементів. Етапи роботи над квестом. Про критерії оцінки веб-квестів.


Slide 7

01.12.2015 Тиждень 2 Критерії оцінки роботи учасників квесту. Інструктивно-методичні рекомендації для учасників квесту. Розміщення веб-квесту в мережі Інтернет. Аналіз створеного веб-квесту.


Slide 8

01.12.2015 Спілкування у курсі Постійно працюючий новостний форум; Тематичні форуми; Чат; Листування з учасниками курсу та тьютором; Спілкування по групах.


Slide 9

01.12.2015 Практична діяльність Практичні завдання; Участь у спілкуванні; Робота за межами курсу.


Slide 10

01.12.2015 Зв’язок з інформаційними технологіями та соціальними мережами; Зв’язок з педагогікою, психологією, методикою викладання. Інтеграція курсу


Slide 11

01.12.2015 Дякую за увагу Координати E-mail [email protected]


×

HTML:

Ссылка: