Звітпро переддипломну виробничу практикустудентафізико-математичного факультетуЧігірьова Станіслава Петровича


The Presentation inside:

Slide 0

Звіт про переддипломну виробничу практику студента фізико-математичного факультету Чігірьова Станіслава Петровича Керівник практики від підприємства: Козлюк В.В. Начальник відділу по комп'ютерно-програмному забезпеченню   Науковий керівник: Авраменко О.В. Завідуючий кафедри ПМСЕ, професор 2011 р.


Slide 1

Переддипломна практика студентів здійснюється з тою метою, щоб закріпити теоретичні знання, ознайомитися з майбутньою професією, набути досвіду самостійної роботи. Вона покликана готувати майбутніх спеціалістів до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень їхньої професійної підготовки. Я проходив практику в УПФУ в м. Кіровограді на посаді інженера-програміста. Тривалість переддипломної практики – 4 тижні, а саме з 27 червня 2011 року по 23 липня 2011 року. Мета переддипломної практики: знайомство з застосуванням сучасної комп’ютерної техніки в умовах реального підприємства чи установи; одержання інформації про характер і особливості майбутньої спеціальності; поглиблення, систематизація та закріплення знань, здобутих в процесі теоретичного навчання;


Slide 2

Завдання переддипломної практики: ознайомитися зі специфікою використання комп’ютерної техніки в організації (на підприємстві), її технічним та програмним забезпеченням; в процесі практики студент повинен навчитися: застосовувати отримані знання для розв’язання різноманітних задач; працювати на сучасних ЕОМ та мережах; працювати із системним та прикладним програмним забезпеченням, базами даних та інформаційними системами; моделювати та досліджувати економічні, екологічні та соціологічні процеси.


Slide 3

Керівництво Начальник управління Перший заступник начальника управління Заступник начальника управління Управління з питань призначення та виплати пенсій Відділ з питань персоніфікованого обліку та інформаційних мереж Відділ по комп’ютерно–програмному забезпеченню Відділ з виплати пенсій в Ленінському районі Відділ з призначення пенсій в Ленінському районі Відділ з виплати пенсій Кіровському районі Відділ з призначення пенсій Кіровському районі Відділ виконання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів Юридичний відділ Відділ кадрового забезпечення та організаційно-інформаційної роботи Структура підприємства.


Slide 4

Структура Структура і штатний розклад відділу по комп’ютерно–програмному забезпеченню розробляється начальником відділу і затверджується керівництвом. Відділ має наступну організаційну структуру: - Начальник відділу; - Головний спеціаліст - програміст: - Головний інженер - програміст; Усі співробітники відділу підпорядковуються начальнику відділу і виконують свої обов'язки відповідно до посад. Структура й основні завдання відділу по комп’ютерно–програмному забезпеченню.


Slide 5

Основні завдання Працівники відділу по комп’ютерно–програмному забезпеченню виконують такі основні завдання: Забезпечення надійної роботи і своєчасне технічне обслуговування та ремонт комп'ютерів; Забезпечення надійного та безпечного функціонування баз даних; Забезпечення функціонування локальних комп'ютерних систем розгорнутих на підприємстві; Установка на комп'ютери користувачів необхідного системного та прикладного програмного забезпечення.


Slide 6

Діяльність відділу Встановлення та налаштування нових комп'ютерів у підрозділах підприємства. Підключення, при необхідності, нових користувачів до локальної мережі підприємства. Обслуговування комп'ютерної та копіювальної техніки, встановленої в підрозділах підприємства. Внесення до центральної бази даних документів, що надходять від головного управління. Створення щоденної резервної копії центральної бази даних. Взаємовідносини з іншими підрозділами. Навчання працівників інших підрозділів правильної роботи із впровадженим програмним забезпеченням (ПЗ).


Slide 7

Індивідуальне завдання. В якості індивідуального завдання на переддипломну практику керівником було задане наступне завдання: встановити операційні системи Linux і Windows XP, виконати їхнє повне налаштування а також вивчити таке програмне забезпечення як Acronis True Image Home 2009 і отримати за допомогою нього резервні копії образів дисків обох систем. Метою індивідуального завдання було: детальне вивчення особливостей установки операційних систем Windows XP і Linux; навчитися правильно налаштовувати операційні системи після їх установки (налаштування мережі, мов, інтерфейсу та ін.); навчитися користуватися програмою Acronis True Image Home 2009;


Slide 8

Під час проходження виробничої практики знадобилися знання, отримані в ході вивчення раніше пройдених дисциплін, що дало змогу виконувати всі завдання які були поставлені керівником практики. Після закінчення практики були отримані відповідні навички: раціонального та ефективного використання програмного забезпечення ПК; чіткий аналіз програмного забезпечення і конфігурації комп'ютерів; За час проходження практики було отримано такі знання: вивчені засоби діагностики, тестування та відновлення і використані на практиці; моніторинг переваг і недоліків використовуваного програмного забезпечення і комплектуючих ПК. Висновки


Slide 9

Під час проходження практики мені довелося працювати з таким програмним забезпеченням: Microsoft Windows XP Professional SP 3; Microsoft Office Access 2003; ESET NOD32 4.0; Acronis True Image Home 2009. За час проходження практики мною було встановлено дві операційні системи, виконано їхнє повне налаштування а також одержано резервні копії образів дисків обох систем за допомогою програми Acronis True Image Home 2009, що дає змогу значно економити час при відновлені системи після її непередбаченого падіння. Пройшовши виробничу практику на посаді інженера-програміста, я брав участь у реальному робочому процесі та отримав необхідний досвід.


×

HTML:

Ссылка: