Автоматизована інформаційна система ведення звітності апаратних та програмних ресурсів (на прикладі Національної компанії "Дружба")


The Presentation inside:

Slide 0

Автоматизована інформаційна система ведення звітності апаратних та програмних ресурсів (на прикладі Національної компанії "Дружба") Спеціальність: 7.080403 Виконав студент Крижанівський Денис Сергійович Керівник Клюєв Євгеній Іванович Дипломний проект випускника освітньо-кваліфікаційного рівня “ Спеціаліст”


Slide 1

Мета: Автоматизація роботи технічного відділу та збільшення ефективності роботи його співробітників за допомогою системи ведення звітності. Завдання: Провести аудит інформаційно-технічного комплексу компанії – створити на його основі оптимальну систему для обліку наявних апаратних та програмних ресурсів, та виконуваних робіт по їх обслуговуванню. Мета та завдання дипломного проекту


Slide 2

Загальна схема національної компанії «Дружба»


Slide 3

Вимоги до автоматизованої системи надати можливість для введення, коригування, видалення інформації про програмні і апаратні ресурси будь-якого відділу компанії; забезпечити можливість надання звітів, як по всій компанії, так і будь-якого управління або відділу; забезпечити можливість оцінювання якості роботи працівників ТВ за обраний проміжок часу; передбачити можливість модернізації системи за умов виконання робіт для зовнішніх клієнтів.


Slide 4

Основні виробничі функції технічного відділу підтримка запасу комплектуючих, вимагають частої заміни, своєчасне оновлення ПЗ; усунення несправностей в роботі комп'ютерної техніки організації і зовнішніх клієнтів. Головні компоненти технічного відділу співробітники фірми; клієнти; каталог комплектуючих; база несправностей.


Slide 5

Основні робочі процеси технічного відділу оформлення замовлення від клієнта; виклик співробітника до клієнта; контроль реагування співробітниками на заявку; контроль виконання замовлення; підтримка запасів складу комплектуючих; контроль якості роботи співробітників.


Slide 6

Схема зв’язків між процесами


Slide 7

Перелік інформації системи найменування фірми-клієнта; прізвище, ім'я і по батькові контактної особи (для фізичних осіб співпадає з найменуванням фірми-клієнта); адреса клієнта; телефон клієнта; номер розрахункового рахунку клієнта; банк клієнта; перелік комп'ютерів і що комплектують клієнта; перелік встановленого програмного забезпечення з датою установки; прізвище, ім'я і по батькові співробітника; домашня адреса співробітника; домашній телефон співробітника; контактний (мобільний) телефон співробітника; дата народження співробітника; дата найму співробітника; дата і час виклику; тип несправності; тип терміновості; дата і час виїзду; дата і час усунення несправності; додаткові послуги; відомості про оплату; використання витратних матеріалів і що комплектують. зміна тарифікації обслуговування.


Slide 8

Суть і зв’язки (ER - рівень моделювання)


Slide 9

Діаграма логіки взаємозв'язків даних (KB-рівень моделювання)


Slide 10

Склад атрибутів суті (FA - рівень моделювання)


Slide 11

Інтерфейси програми програми


Slide 12

Алгоритм програмної реалізації аналізу викликів


Slide 13

Стадії обробки викликів


Slide 14

У дипломному проекті розроблена інформаційна програма, яка надає можливість обліку комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення відділів підприємства. Висновки та результати Результати дипломного проектування можна використовувати не тільки при розробці автоматизованих систем обліку програмних і апаратних ресурсів організацій, а також для підтримки роботи технічних відділів організацій або фірм, які надають послуги з обслуговування комп’ютерної і побутової техніки. Результатом проведеної роботи стала Автоматизована система, що підтримує автоматичне формування наступних звітів: 1) про апаратні і програмні ресурси компанії; 2) про число і результативність виїздів до клієнтів кожного співробітника технічного відділу за будь-який період часу; 3) про наявність на складі тих запасних комплектуючих і комплектуючих з можливою заміною по гарантії.


Slide 15

Дякую за увагу!


×

HTML:

Ссылка: