Давталттай алгоритм


The Presentation inside:

Slide 0

Давталттай алгоритм


Slide 1

Давталттай алгоритм Ямар нэг ?йлдлийг олон удаа давтах шаардлагатай тийм алгоритм зохиох ?ед ДАВТАЛТ б?тэц ашигладаг. Энэ давтагдаж байгаа ?йлдлийг давталт гэдэг. Давтагдаж байгаа хэсгийг давталтын бие, Хувьсагчийг нь давталтын параметр гэдэг.


Slide 2

Давталттай алгоритм Давталттай б?тцийг 3 хэлбэрээр зохион байгуулдаг. Параметрт давталт ?мн?? н?хц?лтэй давталт Хойноо н?хц?лтэй давталт


Slide 3

?мн?? н?хц?лтэй ?мн?? н?хц?лтэй давталт нь ?г?гдс?н н?хц?лийг ?нэн худлаас хамаараад н?хц?л ?нэн тохиолдолд б?лэг ?йлдлийг биел??лэх ба н?хц?л худал болсон тохиолдолд давтагдах ?йлдэл дуусаж дараагийн ?йлдэлд шилжинэ.


Slide 4


Slide 5

Жишээ бодлого Натурал n тооны цифр??дийн нийлбэрийг ол.


Slide 6

Т?гсг?лд?? н?хц?лтэй давталт Т?гсг?лд?? н?хц?лтэй давталт нь м?н ?г?гдс?н н?хц?л??с хамаарах ба н?хц?л худлаа тохиолдолд давтагдах ?йлдлийг ба биел??лэх ба н?хц?л ?нэн болсон тохиолдолд давталтаас гарна.


Slide 7


Slide 8

Жишээ бодлого Натурал n тооны цифр??дийн нийлбэрийг ол.


Slide 9

Тоолуурт буюу Параметрт Давталтад байх б?х ?йлдлийг давталтын бие гэж нэрлэдэг. Параметр хэдэн янзын утга авна т?чн??н тооны удаа давталтын бие хэрэгждэг.


Slide 10

Тоолуур


Slide 11

Жишээ бодлого Натурал n тоо ?г?гдс?н бол 0- ээс n тоо х?ртлэх тоонуудын нийлбэрийг ол i= 0


Slide 12

Жишээ бодлогууд Натурал n тоо ?г?гд?в. Уг тоог хэдэн оронтой тоо болхыг тогтоо. Натурал n тоо ?г?гс?н бол 1-ээс n х?ртлэх тоонуудын ?ржвэрийг ол. Натурал К б?хэл тоо ?г?в. 1-ээс К х?ртэлх анхнуудыг тоог хэвлэ. ?г?гдс?н олон оронтой n тооны х?р?вс?н тоог ол. 1- ээс 100 х?ртлэх тооноос 3-д хуваагдах б?х тоог хэвлэ.


×

HTML:

Ссылка: