Інноваційні форми методичної роботи як засіб удосконалення професійної компетентності педагогів


The Presentation inside:

Slide 0

01.12.2015 Інноваційні форми методичної роботи як засіб удосконалення професійної компетентності педагогів Каліта Вікторія Володимирівна, методист Харцизького відділу освіти Який шлях від учителя - «гвинтика» до плекання учителя ХХІ ст.?


Slide 1

01.12.2015 Навігатори ідей Педагогічні та науково-педагогічні працівники забов’язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру (Закон України “Про освіту”) Підготовка педагогічних та науково-педагогічних працівників, їх професійне самовдосконалення – важлива умова модернізації освіти (Національна доктрина розвитку освіти) Учитель живе до тих пір, доки вчиться; як тільки він перестає вчитись, у нього вмирає вчитель (К.Д. Ушинський)


Slide 2

01.12.2015 Розробка системи діяльності методичної служби щодо вдосконалення професійної компетентності вчителів іноземної мови на засадах мережевої взаємодії. Мета проекту Завдання Здійснити моніторинг професійних компетентностей педагогів. Розробити та запровадити інноваційні форми роботи з учителями. Сконструювати модель роботи методичної служби міста . Розробити систему інформаційного, навчально-методичного та психологічного забезпечення процесу вдосконалення професіональних якостей учителів. Створити електронну базу даних ППД учителів іноземної мови. Запровадити систему моніторингу ефективності проекту.


Slide 3

Професійні компетентності вчителя іноземної мови Інтелектульна Дидактична Інформаційна Методична Проективна Комунікативна Мотиваційна 74% 58% 75% 46% 63% 43% 76%


Slide 4

Модель процесу вдосконалення професійної компетентності вчителів іноземної мови 01.12.2015 Методична служба Комп'ютерна лабораторія Школа становлення Молодого вчителя Салон педагогічного спілкування ПДС Засідання ПНМК Інформаційна Методична Проективна Мотиваційна Професійні конкурси Моніторинг


Slide 5

01.12.2015 Школа становлення молодого вчителя поліпшення науково-педагогічної підготовки молодих освітян міста оволодіння методикою викладання предмета розвиток творчих та професійних здібностей вчителя + майстер-класи


Slide 6

01.12.2015 Студія Педагогічного Спілкування залучення вчителів до науково-дослідної роботи створення мережі педагогічних творчих майстерень для розв’язання педагогічних та методичних проблем підвищення обізнаності вчителів іноземної мови щодо впровадження сучасних технологій навчання


Slide 7

оволодіння вчителем основ комп’ютерної грамотності підвищення інформаційної культури педагогів 01.12.2015 Комп’ютерна лабораторія «Основи інформаційної культури особистості»


Slide 8

01.12.2015 “ Майбутнє за педагогом ” – підготовка вчителя до конкурсу “ Учитель року ”


Slide 9

01.12.2015 Завтра не наступает. Оно уже наступило. И это так естественно для современности. И, как ни странно, но диктует нам перспективы молодое поколение, подрастающее сегодня в школе. Это они хотят нового, инновационного. Они уже требуют, а мы не должны отстать, должны опередить время, чтобы быть Учителями…


×

HTML:

Ссылка: