Дэлхийн х?н ам


The Presentation inside:

Slide 0

Дэлхийн х?н ам Бэлтгэсэн газар з?йн багш А.Гэрэлцэцэг


Slide 1

Х?н амын ?с?лт Тодорхой хугацаанд шинээр т?рс?н х??хдийн тооноос насбарсан х?ний тоог хасаж ердийн ?с?лт буюу х?н амын цэвэр ?с?лтийг тодорхойлно.


Slide 2

Дэлхийн ам секундэд 4 - 5 х?нээр нэмэгдэж 2 х?н насбардаг байна. Х?н амын цэвэр ?с?лтийг промиллоор тодорхойлно. Дэлхийн х?н ам ХIX зууны ?ед 1 тэрбум х?нтэй байснаа одоо 7 тэрбум болсон нь анагаах ухаан сайн х?гжиж насбаралт багасаж дундаж наслалт нэмэгдсэн байна.


Slide 3

Дэлхийн х?н амын дундаж т?р?лт 24%о Дундаж нас баралт 9%о Ердийн ?с?лт 15%о


Slide 4

Х?н амын тэсрэлт Дэлхийн х?н ам 100 гаруй жилийн ?мн?х??с 4 дахин нэмэгдсэн ??нийг х?н амын тэсрэлтийн ?е гэдэг. ??ний оргил ?е нь 1960 он юм.??нээс хойш буурсаар байна.


Slide 5

Х?н ?с?лтийн 90% нь


Slide 6

Дэлхийн х?н амын 80% нь


Slide 7

Ази,Африк,Латин Америкийн буурай х?гжилтэй орнууд орно.


Slide 8

Х?ний ?е удмын тасралтг?й байдлыг хангадаг т?р?лт ба насбаралтын харьцааг х?н амын н?х?н ?йлдвэрлэл гэдэг.


Slide 9

Х?н амын н?х?н ?йлдвэрлэл Уламжлалт хэв шинж:Т?р?лт ?нд?р,нас баралт бага ердийн ?с?лт ?нд?р орнууд Орчин ?еийн хэв шинж:Т?р?лт нас баралт аль аль нь бага ердийн ?с?лт бага Шилжилтийн хэв шинж:т?р?лт нас баралт б?р багассан


Slide 10

Х?н амын ?с?лт тэгр?? ойртсон орнууд Англи, Итали, Польш


Slide 11

Х?н амын ?с?лт хасах болж буй орон Герман,Унгар,Украин,Беларусь,Болгар


Slide 12

Х?н амын нас Дэлхийн х?н амын дундаж наслалт нь 66 нас Эрэгтэйч??дийнх- 63 нас Эмэгтэйч??дийнх- 68 нас


Slide 13

Дэлхийн хамгийн урт настай нь Япончуудын дундаж наслалт нь 80 нас Эрэгтэйч??д – 77 нас Эмэгтэйч??д - 83 нас ??нтэй адил: Австри,Швед,Канад,Швейцар


Slide 14

Дэлхийн хамгийн бага дундаж наслалт Африкийн Сьерро-Леоне


Slide 15

Х?н амын арьсны б?тэц Европ т?рхийн – Цагаан арьстан Негр т?рхийн – Хар арьстан Монгол т?рхийн – Шар арьстан Австрали т?рхийн – Хар арьстан


Slide 16

Арьсны б?тцээр эзлэх хувь Европ т?рхийн 40% Монгол т?рхийн 20% Негр т?рхийн 10% Австрали т?рхийн 1%


Slide 17

Шилжилтийн арьстан Метис –Европ ба монгол т?рхийн эрлийз Самбо – негр монгол т?рхийн эрлийз Мулат – Европ негрийн эрлийз


Slide 18

Угсаатны б?тцээр Нэг ?ндэстний Олон ?ндэстний


Slide 19

Нэг ?ндэстнээс б?рдсэн улсууд Польш,Унгер,Герман,Аргентин,Бразил,Австрали,Япон,Солонгос,Бангладеш,Араб


Slide 20


Slide 21


×

HTML:

Ссылка: