ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ Й ПЕРЕПІДГОТОВКИ БІБЛІОТЕЧНИХ КАДРІВ: ШЛЯХИ ВЗАЄМОДІЇ З ПРОГРАМОЮ „БІБЛІОМІСТ”


The Presentation inside:

Slide 0

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ Й ПЕРЕПІДГОТОВКИ БІБЛІОТЕЧНИХ КАДРІВ: ШЛЯХИ ВЗАЄМОДІЇ З ПРОГРАМОЮ „БІБЛІОМІСТ” Олена Башун, менеджер тренінгових центрів програми “Бібліоміст”, кандидат педагогічних наук


Slide 1

Ініціатива “Глобальні бібліотеки” сприяє позитивним змінам в сфері інформаційних технологій завдяки оснащенню публічних бібліотек технікою й обладнанням. Відповідно населення має можливість навчатися й використовувати ці нові ресурси, отримує вільний доступ до Інтернету. Програма “Глобальні бібліотеки” діє в: «ГЛОБАЛЬНІ БІБЛІОТЕКИ” та “БІБЛІОМІСТ” В Україні ініціатива “Глобальні бібліотеки” втілюється програмою “Бібліоміст”


Slide 2

Представництво Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX)


Slide 3

“Глобальні Бібліотеки “Бібліоміст-Україна” “Бібліоміст” — партнерська робота IREX, USAID та Міністерства культури і туризму України за підтримки Фундації Білла та Мелінди Гейтс


Slide 4

“Глобальні Бібліотеки “Бібліоміст-Україна” “Бібліоміст” співпрацює з Українською бібліотечною асоціацією (УБА), центральними і місцевими органами влади та бібліотеками на всій території України, щоб допомогти бібліотекам ефективніше задовольняти потреби місцевих громад завдяки навчанню та використанню сучасних технологій


Slide 5

IREX — це міжнародна неприбуткова організація, що адмініструє інноваційні програми для розвитку лідерського потенціалу з метою покращення якості освіти, зміцнення незалежних ЗМІ та сприяння розвитку плюралістичного громадянського суспільства РАДА МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ОБМІНІВ (IREX)


Slide 6

Заснована у 1968 році, IREX працює у більш ніж 50 країнах світу і налічує у своєму штаті понад 500 фахівців. Фундація Білла та Мелінди Гейтс обрала саме організацію IREX для впровадження програми “Бібліоміст” в Україні РАДА МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ОБМІНІВ (IREX)


Slide 7

Впродовж 4-х років обладнати більш ніж 1600 бібліотек України комп'ютерною технікою, щоб впровадити послугу доступу до новітніх технологій та Інтернету і надати користувачам кращий доступ до інформації Навчити орієнтовно три тисячі бібліотекарів користуватися новітніми технологіями, щоб краще обслуговувати читачів ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ


Slide 8

Сприяти розвитку Української бібліотечної асоціації (УБА) для ефективнішого представлення інтересів бібліотек і покращити послуги населенню Визначити, як можна удосконалити місцеву та регіональну політику для підтримки ініціативних бібліотек і для забезпечення життєздатності проекту після завершення його фінансування Фундацією Білла та Мелінди Гейтс ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ


Slide 9

Конкурси програми “Бібліоміст”


Slide 10

Мета конкурсу Обладнати обрані бібліотеки для впровадження нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету Проведено 2 раунди 1-й раунд: переможці – 46 ЦБС (269 бібліотек – 701 комп’ютер) 2-й раунд: переможці – 153 ЦБС (730 бібліотек – 2223 комп’ютери) Закінчено збір анкет для 3 раунду (15 листопада 2011) ВІЛЬНИЙ ДОСТУП ДО ІНТЕРНЕТУ У БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ


Slide 11

Результати інших конкурсів програми “Бібліоміст” Співпраця бібліотек з місцевими громадами ( 6 раундів - 42 переможці) Навчально-інноваційна бібліотека (2 раунди – 8 переможців) Сучасна бібліотека йде в люди (1 раунд – 5 переможців) Лідер бібліотечної справи I-II (19 проектів, стажування в США, Польщі)


Slide 12

“Бібліоміст” і навчання бібліотекарів Головний тренінговий центр (ГТЦ) Регіональні тренінгові центри (РТЦ) Співпраця РТЦ з бібліотечними ВНЗ Проекти “Бібліоміст-Крим”, “Бібліоміст-Львівщина” Навчально-інноваційні бібліотеки Навчання лідерів бібліотечної справи Семінари та тренінги для переможців програми “Бібліоміст”


Slide 13

Підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів Робота Головного тренінгового центру (ГТЦ) Відкриття обласних тренінгових центрів


Slide 14

Головний тренінговий центр (ГТЦ) ГТЦ створений Українською бібліотечною асоціацією (УБА), ключовим партнером програми, на базі та за підтримки Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Завдання ГТЦ: За спеціально розробленими курсами проводиться підвищення кваліфікації бібліотечних працівників Київської області та тренерів обласних навчальних центрів


Slide 15

Навчальні програми ГТЦ 3 обов’язкові модулі для бібліотек-переможниць 3 нові модулі з актуальних питань для бібліотек Дистанційне навчання за 2 і 3 модулями


Slide 16

Програма "Організація і управління змінами у публічній бібліотеці в умовах інформатизації і соціально-економічних перетворень“ Модуль 1: Основи комп’ютерної грамотності. Основи роботи в Інтернеті для бібліотечних працівників Модуль 2: Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці Модуль 3: Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек


Slide 17

Нові навчальні програми (модулі 4-6) Інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника Адвокація: представлення інтересів бібліотек  Технологія веб 2.0 для бібліотек і користувачів: нові можливості розвитку середовища


Slide 18

Дистанційні курси (2 і 3 модулі) Апробація курсу в ГТЦ тренерами РТЦ (липень-серпень 2011 р.) Створення власних сторінок дистанційного курсу в РТЦ Апробація курсу в РТЦ (модуль 2-3) як для переможців (додатково для тих, хто не пройшов очне навчання), так і для інших бібліотек, що не є переможницями протягом 2011-2012 рр.


Slide 19

Регіональні тренінгові центри (РТЦ) Створені в кожній обласній бібліотеці як осередки розвитку обласної бібліотечної інфраструктури Завдання: 1. Навчання працівників бібліотек-учасниць програми “Бібліоміст” 2. Підвищення кваліфікації інших бібліотекарів області у сфері новітніх інформаційних технологій 3. Навчання та інша робота з користувачами відповідно до їх інформаційних потреб


Slide 20

Напрямки роботи РТЦ Обов’язкові тренінги для переможців Додаткові (в т. ч. виїзні) тренінги для бібліотекарів Тренінги для користувачів Консультації та доступ до Інтернету користувачам Співпраця з партнерами Реклама РТЦ, видавнича діяльність


Slide 21

Сайт для РТЦ (спільне наповнення) Посилання на сайти, блоги РТЦ Навчальні програми за модулями Посібники для тренерів Лекції, презентації, відеоматеріали Роздаткові матеріали Інтерактивне спілкування тренерів Результати анкетування тренерів, учасників навчання www/bibliomist.org.ua


Slide 22

Співпраця програми “Бібліоміст” із закладами, які ведуть підготовку бібліотечних фахівців Мета – налагодження взаємовигідних стосунків щодо оновлення навчальних програм і системи підвищення бібліотекарів та проходження студентами практики на базі РТЦ


Slide 23

Форми співпраці з ВНЗ Проведення семінарів, або тренінгів для викладацького складу навчального закладу за тематикою: інноваційні бібліотечні послуги, адвокаційні кампанії для бібліотек, стратегії та тактики фандрейзингу у бібліотечній справі та ін.


Slide 24

Мета семінарів для ВНЗ Метою проведення семінарів та тренінгів для викладачів є можливе введення нових навчальних курсів у закладі або/та оновлення навчальних програм вже існуючих курсів


Slide 25

Опитування викладачів ВНЗ Перед проведенням cемінарів або тренінгів для викладацького складу ВНЗ планується проведення міні-опитування з метою визначення потреб викладачів


Slide 26

Форми співпраці з ВНЗ Проведення лекційних курсів для слухачів напряму «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографознавство» фахівцями ГТЦ або РТЦ на базі навчального закладу


Slide 27

Форми співпраці з ВНЗ Проходження виробничої практики студентів напряму «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографознавство» у тренінговому центрі, що працює за підтримки програми “Бібліоміст” при кожній обласній універсальній науковій бібліотеці


Slide 28

Форми співпраці з ВНЗ Проходження виробничої практики студентів напряму «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографознавство» у бібліотеках, які співпрацюють з проектом «Бібліоміст» та активно впроваджують інноваційні бібліотечні послуги


Slide 29

Реалізація запропонованих форм співпраці відбуватиметься за рахунок програми «Бібліоміст» та не потребуватиме додаткових витрат з бюджету навчального закладу


Slide 30

Підсумки та обговорення


Slide 31

Дякую за увагу! [email protected] 067-442-70-54


×

HTML:

Ссылка: