Опір організаційним змінам на підприємстві:причини, наслідки та шляхи подолання.


The Presentation inside:

Slide 0

Опір організаційним змінам на підприємстві: причини, наслідки та шляхи подолання. Виконав роботу: Сидоренко Максим ІІІ курс, ФетаУ Науковий керівник: Прохорова А. В.


Slide 1

П. Друкер


Slide 2

Дефініції: Організаційні зміни ? це: І підхід: Різні типи нововведень, що стосуються: Цілей організації Структури Техніки Технологічних процесів Конструкцій виробів


Slide 3

ІІ підхід: Зміни організаційної структури компанії: Не існує універсального типу організаційної структури Зміна ситуаційних чинникі зміна організаційної структури опір ? це властивість, здатність чого-небудь протистояти певним впливам, змінам, а також сила, ступінь такого протистояння.


Slide 4

Опір організаційним змінам ? це здатність персоналу підприємства протистояти нововведенням, що знаходить вираз у свідомих діяннях, спрямованих на забезпечення збереження існуючого стану рівноваги на підприємстві.


Slide 5

ВИДИ ОПОРУ ЗМІНАМ:


Slide 6

Причинами індивідуального опору є:


Slide 7

Причинами індивідуального опору змінам є:


Slide 8


Slide 9

Наслідками опору організаційним змінам (ОЗ) є:


Slide 10

Найбільш популярними моделями управління ОЗ є: Модель Коттера (Kotter’s 8 step model) Модель компанії Дженерал Електрик Модель Джика (Jick’s model) Узагальнююча таблиця Менто (Mento’s review) Модель Левіна


Slide 11

Методи подолання опору ОЗ:


Slide 12

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


×

HTML:

Ссылка: