Визначення репертуару нових бібліотечних послуг для місцевої громади і користувачів бібліотек


The Presentation inside:

Slide 0

Визначення репертуару нових бібліотечних послуг для місцевої громади і користувачів бібліотек © Олена Башун, менеджер тренінгових центрів програми “Бібліоміст”, кандидат педагогічних наук


Slide 1

Традиційні та інноваційні послуги бібліотек


Slide 2

Класифікація бібліотечних послуг Бібліотекознавці (з урахуванням певного узагальнення висловлених формулювань) розглядають "бібліотечну послугу" як сукупний кінцевий продукт бібліотечної діяльності, який задовольняє визначені потреби суспільства в цілому і окремих користувачів


Slide 3

Види класифікації за змістом У відповідності до змісту праці, витраченої на реалізацію послуг, їх класифікують: на пошук інформації – інформаційна спілкування – комунікативна видача документа – документальна


Slide 4

за видами і функціями бібліотеки основні бібліотечні послуги, які направлені на реалізацію функцій бібліотеки, тобто необхідний мінімум бібліотечних послуг, гарантованих суспільством своїм громадянам


Slide 5

за видами і функціями бібліотеки додаткові бібліотечні послуги, які не гарантуються державою і їх виконання потребує додаткових витрат від бібліотеки. Ці послуги, як правило, платні і здебільшого пов’язані з використанням додаткових людських ресурсів і сучасної техніки


Slide 6

за видами і функціями бібліотеки прибібліотечні послуги (іноді їх називають сервісні) надаються бібліотекою, але не пов’язані з її сутнісними функціями, націленими перш за все на розвиток читацької діяльності населення. Серед них - ксерокопіювання, гуртки іноземної мови, оправа книг тощо.


Slide 7

за вартістю Останнім часом послуги класифікуються як: безплатні платні


Slide 8

Життєвий цикл товару (ЖЦТ) Це концепція, що аналізує: збут, продукцію, прибуток, споживачів, конкурентів, стратегію маркетингу з моменту надходження товару на ринок до його виходу із ринку


Slide 9

ЖЦТ має такі стадії І - етап розробки ІІ - етап введення на ринок ІІІ - етап зростання IV - етап зрілості V - етап занепаду


Slide 10

Мозковий штурм Окреслити традиційні послуги бібліотеки: Основні Додаткові (платні) Сервісні (комфортність)


Slide 11

Мозковий штурм Розробка репертуару нових інноваційних бібліотечних послуг


Slide 12

Робота в групах Визначення і доповнення репертуару нових інноваційних бібліотечних послуг для особи, з якою працювала група


Slide 13

Робота в групах Ранжування пріоритетності послуг і розробка алгоритму створення нових послуг


Slide 14

Дякую за увагу! [email protected]


×

HTML:

Ссылка: