Теоретико-методологічні основи розвитку асортименту послуг бібліотек


The Presentation inside:

Slide 0

Теоретико-методологічні основи розвитку асортименту послуг бібліотек Шевченко О.В. Тренер Дніпропетровського РТЦ


Slide 1

Бібліотечна послуга - це конкретний результат бібліотечного обслуговування (корисний ефект бібліотечної праці), що задовольняє певну потребу користувача бібліотеки.


Slide 2

Свою інформаційну потребу читач формує у вигляді словесного запиту, який не завжди адекватно передає зміст потреби. Тому уміння уточнення читацького запиту є обов'язковим компонентом професійної підготовки бібліотекаря.


Slide 3

Предмет бібліотечної послуги: документи або їх копії; бібліографічна інформація (уточнений бібліографічний опис, списки, покажчики літератури); факт або добірка фактів; тематичні добірки і дайджести; консультації, що полегшують читачам самостійний пошук інформації, роботу з традиційними і електронними документами і т.д.


Slide 4

Види послуг: Документні послуги – представлення первинних і вторинних документів. Фактографічні Концептографічні Науково-аналітичні Копіювально-розмножувальні


Slide 5

Обслуговування – це система взаємозв'язаних між собою бібліотечних послуг. Послуга унікальна, неповторювана, тому що: індивідуальний характер читацьких запитів; різні можливості ДБА різних бібліотек; різний професійний досвід співробітників бібліотеки, що представляють послугу; евристичний характер складних бібліографічних і фактографічних запитів, виконання яких не піддається алгоритмізаці


Slide 6

Просування бібліотечної продукції і услуг це різні форми інформації, переконання користувачів або нагадування про послуги і продукцію бібліотеки. Найважливішою формою просування бібліотечних послуг і інтелектуальної продукції бібліотек є бібліотечна реклама — інформація про бібліотеку, її послуги і продукцію з метою сповіщення про неї реальних і потенційних користувачів і стимулювання попиту на ці послуги і продукти.


Slide 7

Вся сукупність послуг називається асортиментом бібліотеки. Окрім цього терміну в бібліотечній справі зустрічається і «номенклатура» послуг. Цей термін використовують для позначення переліку платних послуг і для обхвату видової різноманітності послуг. Асортимент формується з урахуванням положень концепції життєвого циклу і потребує постійного оновлення.


Slide 8

перелік асортиментних груп : бібліотечно-інформаційні послуги; 2) сервісні послуги (створюють додаткові зручності); 3)консалтингові, освітні послуги (сприяють навчанню користувачів); 4)дозвільні послуги (сприяють релаксації користувачів); 5)видавничі послуги (пов'язані з репродукцією документів); 6)рекламні, посередницькі послуги (забезпечують представництво сторонніх інтересів).


Slide 9

Товарна номенклатура  весь спектр інформаційних продуктів і послуг, що надаються конкретною бібліотекою або інформаційною службою


Slide 10

При розробці і обґрунтуванні товарної номенклатури, важливо враховувати специфіку інформаційних потреб своїх користувачів; наявність готової інформаційної продукції; свої ресурсні можливості (сильні і слабкі сторони); стадії життєвого циклу продукту або послуги і інші чинники.


Slide 11

Класифікація бібліотечних послуг: Обов’язкові бібліотечно-бібліографічні послуги Додаткові комунікативні послуги Сервісні послуги, направлені на підвищення рівня комфортності обслуговування користувачів


Slide 12

До розряду обов'язкових віднесені наступні послуги: отримання інформації про наявність в бібліотечних фондах конкретного документа; надання інформації про склад бібліотечного фонду через систему каталогів і інші форми бібліотечної інформації; консультаційна допомога в пошуку і виборі джерел інформації; відкриті перегляди літератури, тематичні виставки в приміщенні бібліотеки; отримання в тимчасове користування будь-якого документа з бібліотечних фондів; освітні  послуги   (освітні курси, консультування по питаннях бібліотечно-бібліографічної письменності і інформаційної культури)


Slide 13

До розряду додаткових віднесені наступні послуги: консалтингові послуги;   нічний абонемент; складання та редагування бібліографічних списків; організація та проведення заходів(лекцій,читацьких конференції,презентацій видань, клубів при бібліотеці, бібліотечних вечорів, концертів); обслуговування абонентів у режимі вибіркового розповсюдження інформації; інформування в режимі диференційованого обслуговування керівників; отримання документів або їх копій по МБА.


Slide 14

Сервісний підхід в обслуговуванні користувача бібліотеки Сервісна діяльність орієнтована на задоволення потреб користувача, і тільки через оцінку ним якості послуг визначається ефективність обслуговування Специфіка сервісної діяльності полягає в обов’язковості участі в ній користувача послуг


Slide 15

Сервісологія, завдання: Вивчення людини, як індивіда, як особистість Простежити становлення знань про людину, її потреби в історичному контексті Дослідити систему потреб людини та їх класифікацію Розглянути місце та роль сервісу в задоволенні потреб людини


Slide 16

Характеристики сервісної діяльності: Безумовний пріоритет потреб користувача; спрямованість всієї діяльності бібліотеки на задоволення цих потреб Забезпечення прав користувача та необхідність відповідності якості послуг прийнятим стандартам Комфортність обслуговування (часові, психологічні, етичні, естетичні, технологічні компоненти) Забезпечення участі користувача в управлінні якістю послуг Розробка регламентуючих документів


Slide 17

Сервісні послуги: іншомовні переклади; ксерокопіювання і сканування документів; палітурні роботи; комп’ютерний набір; перезапис на непаперових носіях ( дисках, дискетах); точка доступу Wi-Fi; доставка книг додому або на робоче місце; електронне замовлення та доставка документів; віртуальна довідка; складання бібліографічних списків літератури до наукових робіт, тематичний підбір документів.


Slide 18

Інноваційні бібліотечні послуги: використання соціальних мереж для підтримання інтерактивного зв’язку з відвідувачами бібліотек; тренінги з технологій; вільний обмін книжками (буккросинг); мобільні бібліотечні послуги; консультування щодо виконання домашньої роботи, створення сприятливого навчального середовища; ігри для всіх вікових груп; підліткова консультаційна група.


Slide 19

Інформаційні продукти Інформаційний продукт є результат створення або семантичної переробки інформації в документованій формі, що допускає багатократне використання продукту в процесі задоволення інформаційних потреб.


Slide 20

Бізнес-довідка Бізнес-довідка подає структуровану інформацію про фірму – потенційного ділового партнера, інвестора, конкурента і призначена для перевірки надійності фірми. Бізнес-довідки можуть бути в режимі “запит-відповідь” або в рамках абонентського обслуговування.


Slide 21

Дайджест документ, що становить добірку витягів із конкретного тексту, відібраних і згрупованих таким чином, щоб дати загальне уявлення чи добірку найцікавіших матеріалів, передрукованих з інших видань. Дайджест – це вторинний документ “під завдання”, під рішення, яке приймає керівник, під потреби педагога, бізнесмена тощо.


Slide 22

Прес-кліпінг або моніторинг преси подає тематичну підбірку матеріалів, виявлених із періодичних видань.


Slide 23

Споживчі властивості Споживчі властивості інформаційних продуктів і послуг – це здатність задовольняти конкретні запити користувачів. Саме споживчі властивості визначають попит на конкретні продукти і послуги, обумовлюють їх привабливість і вартість, що особливо важливо, якщо інформація реалізується як товар


Slide 24

За способом виробництва інформації можна розрізняти наступні види інформаційних послуг: документальні (документи); бібліографічні; фактографічні; аналітичні; консультативні; комплексна інформаційна продукція; супутні послуги.


Slide 25

Основу іншого варіанту багатоаспектної класифікації ІПП, розроблених В.В.Брежневою і В.А.Мінкіною складають наступні фасети: характер відомостей, що надаються; ресурсна база; особливості пошуку інформації і критерії її відбору; підстави для здійснення обслуговування; місце і спосіб представлення інформації.


Slide 26

Дякую за увагу!


×

HTML:

Ссылка: