ПАТОФІЗІОЛОГІЯІсторія, основні положення. Вчення про етіологію та патогенез


The Presentation inside:

Slide 0

ПАТОФІЗІОЛОГІЯ Історія, основні положення. Вчення про етіологію та патогенез Лектор – Досенко Віктор Євгенович, д.м.н., професор кафедри патофізіології НМУ ім. О.О.Богомольця, провідний науковий співробітник відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіолоії ім. О.О.Богомольця НАН України


Slide 1


Slide 2

Клод Бернар – засновник експериментального методу в медицині


Slide 3

ФРАНСУА МАЖАНДИ – видатний французський анатом та фізіолог, вчитель Клода Бернара


Slide 4


Slide 5

Переваги експериментального методу над клінічним дослідженням Відтворюється одна хвороба, вирішується питання про причину захворювання Хвороба вивчається від самого початку і до кінця із можливістю зупинити експеримент та детально дослідити матеріал на будь-якому етапі. Вирішується питання про механізми розвитку хвороби Досліди проводяться на лінійних (інбредних) тваринах, що відрізняються одна від одної значно меншою мірою, ніж люди. Можливість випробування різних методів експериментальної терапії Можливість досліджувати спадкування захворювань


Slide 6

Зінін Микола Миколайович Сеченов Іван Михайлович Боткін Сергій Петрович Пашутін Віктор Васильович


Slide 7

БІОХІМІЯ ФІЗІОЛОГІЯ КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА ПАТОФІЗІОЛОГІЯ


Slide 8


Slide 9

“Загальна патологія – наука узагальнюючих польотів розуму на морем медичних фактів” В.В.Пашутін


Slide 10

ТРЖАСКА-ХРЖОНЩЕВСЬКИЙ Ніканор Адамович – перший завідувач кафедри загальної патології


Slide 11

ПІДВИСОЦЬКИЙ Володимир Валеріанович – засновник української школи патофізіологів


Slide 12

ЛІНДЕМАН Володимир Карлович – вперше в світі відтворив гострий гломерулонефрит


Slide 13

ІСТОРІЯ ПОШУКІВ ПРИЧИНИ ГОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ Цитолізини як причина токсичних нефритів – В.К.Ліндеман (1901) М. Мазуги (1934) - гетерологічна нефроцитотоксична сироватка П.С. та Е.С. Кэйвэлти (1945) - введення гетерологічних ниркових антигенів в комбінації з стрептококовим токсином Р. Стеблей (1962) - імунізація гетерологічними базальними мембранами клубочків нирки М. Хейманн (1975) - імунізація базальними частинами (brush border) епітелію проксимальних канальців Д. Керяшкі та ін. (1987) доводять, що саме на білок мегалін (LRP-2/Gp330) спрямована аутоімунна атака при нефриті Хейманна Йошизава Н. та ін. (2004) довели, що білок нефритогенних штамів стрептококів - Nephritis-associated streptococcal plasmin receptor – є вирішальним у запуску гострого гломерулонефриту


Slide 14

БОГОМОЛЕЦЬ Олександр Олександрович – видатний український вчений-патофізіолог Основний напрямок досліджень - роль сполучної тканини в патології. Богомолець та його учні створили в Києві 4 науково-дослідних інститута, троє його учнів керували кафедрою патофізіології


Slide 15

ЗАЙКО Микола Никифорович – вивчав проблему нервової трофіки, проникності біологічних бар`єрів БИЦЬ Юрій Вікторович – створив експериментальну модель артеріосклерозу Менкеберга


Slide 16

АРТЕРІОСКЛЕРОЗ – патологічний процес, що характерізується втратою еластичності артеріальних судин Атеросклероз (Marchand F.J., 1904) Артеріосклероз Менкеберга (1903) (медіанекроз, медіасклероз, медіакальциноз)


Slide 17

ЕЛАСТОЛІТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ АРТЕРІОСКЛЕРОЗУ Thoma R. (1921): при атеросклерозі первинно уражується еластичні компоненти судин Balo J. та Banga I.: екстракти підшлункової залози найбільшою мірою здатні руйнувати еластичні волокна судинної стінки, виділення еластази Robert L. із співавторами (1989): відкриття еластинових рецепторів Биць Ю.В., Веремєєнко К.М., Досенко В.Є. (1998): порушення балансу між еластазою та її інгібіторами при моделюванні артеріо-атеросклерозу


Slide 18

Завідувач кафедри – Кришталь Микола Васильович, д.м.н., професор Фахівець з регуляції кислотно-лужної рівноваги, патофізіології нирок тощо.


Slide 19

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК Науковий керівник гуртка – Пашевін Денис Олександрович, к.м.н., досліджує роль протеасомного протеолізу в атерогенезі Староста гуртка – Гур`янова Вероніка Леонідівна, досліджує роль натрійуретичних пептидів та мікроРНК в патології серця


Slide 20


Slide 21

ЕТІОЛОГІЯ (грец. ????? - причина та ????? – думати, вивчати) вчення про причини та умови виникнення захворювань МОНОКАУЗАЛІЗМ КОНДИЦІОНАЛІЗМ Причина – це фактор без якого виникнення захворювання унеможливлюється Причина визначає специфічність захворювання Найбільш ефективним є лікування, що спрямоване на причину патології (етіотропна терапія) Сукупність факторів, збіг певних обставин визначає розвиток захворювання, а причина є одним з таких факторів Певна комбінація факторів визначає специфічність захворювання Найбільш ефективним є лікування, що запобігає впливу патогенних факторів на організм (профілактична медицина)


Slide 22

ПАТОГЕНЕЗ (грец. ????? - страждання, хвороба та ??????? - походження) вчення про механізми виникнення, розвитку та кінця хвороби РЕАКЦІЇ ОРГАНІЗМУ Компенсаторні, адаптаційні, пристосувальні СПРЯМОВАНІ НА ПІДТРИМАННЯ ЗРУШЕННЯ ПЕВНОГО ГОМЕОСТАТИЧНОГО ПОКАЗНИКА Патологічні


Slide 23

РЕАКЦІЇ ОРГАНІЗМУ НА ГІПЕРТЕРМІЮ Компенсаторні, адаптаційні, пристосувальні СПРЯМОВАНІ НА ПІДТРИМАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТІЛА Патологічні - гіперемія шкіри > збільшення тепловіддачі шляхом випромінювання - потовиділення (збільшення частоти дихання) шкіри > збільшення тепловіддачі шляхом випаровування - пригнічення секреції гормонів щитоподібної залози > зменшення активності окисного фосфорилювання > зменшення метаболічного термогенезу - збудження центральної нервової системи > збільшення тонусу м`язів > збільшення скоротливого термогенезу - збільшення споживання кисню > підвищення утворення макроергів > збільшення метаболічного термогенезу


Slide 24

CIRCULUS VITIOSUS (хибне, зачароване коло) ПРИ ГІПЕРТЕРМІЇ ПІДВИЩЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТІЛА Патологічна реакція: збільшення споживання кисню ПЕРЕГРІВАННЯ Підвищення утворення АТФ Збільшення виділення тепла в клітинах


Slide 25

ЗДОРОВ`Я стан, в якому людина МОЖЕ виконувати свої фізіологічні, психічні та соціальні функції без напруження компенсаторних механізмів ХВОРОБА стан, в якому людина НЕ МОЖЕ виконувати свої фізіологічні, психічні та соціальні функції без напруження компенсаторних механізмів “Orandum est, ut sit men sano in corpore sano!” Оріген


×

HTML:

Ссылка: