АНЕМІЇ


The Presentation inside:

Slide 0

АНЕМІЇ Лектор – Досенко Віктор Євгенович, д.м.н., професор кафедри патофізіології НМУ ім. О.О.Богомольця, провідний науковий співробітник відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України


Slide 1

Анемія – клініко-патологічний синдром або окреме захворювання, що характеризується зменшення кількості еритроцитів та/або гемоглобіну в одиниці об`єму крові


Slide 2

КЛАСИФІКАЦІЯ АНЕМІЙ


Slide 3


Slide 4

1977 р. - нелізосомний шлях руйнування внутрішньоклітинних білків 80-роки – виділення ПРОТЕА-СОМИ Альфред Гольдберг


Slide 5


Slide 6

КЛАСИФІКАЦІЯ АНЕМІЙ


Slide 7

РОЛЬ ФАКТОРУ, ЩО ІНДУКУЄТЬСЯ ГІПОКСІЄЮ, В РЕГУЛЯЦІЇ ЕРИТРОПОЕЗУ HIF – hypoxia-inducible factor Контролює експресію біля 100 генів, що забезпечують відповідь клітин організму на гіпоксію


Slide 8

ЕРИТРОПОЕТИН – ГЛІКОПРОТЕЇН, ЩО СТИМУЛЮЄ ЕРИТРОПОЕЗ


Slide 9

ІНТЕРСТИЦІАЛЬНІ КЛІТИНИ НИРОК – ОСНОВНИЙ ПРОДУЦЕНТ ЕРИТРОПОЕТИНУ


Slide 10

Рецепція еритропоетину та внутрішньо-клітинні месенджери


Slide 11

Роль ретикулоендотеліальної системи селезінки в регуляції еритропоезу


Slide 12

Роль ретикулоендотеліальної системи селезінки в регуляції еритропоезу


Slide 13

Роль ретикулоендотеліальної системи селезінки в регуляції еритропоезу


Slide 14

Роль ретикулоендотеліальної системи селезінки в регуляції еритропоезу


Slide 15


Slide 16

КЛАСИФІКАЦІЯ АНЕМІЙ


Slide 17


Slide 18


Slide 19


Slide 20


Slide 21


Slide 22


Slide 23


Slide 24

РЕГУЛЯЦІЯ ВСМОКТУВАННЯ ЗАЛІЗА У КИШКІВНИКУ


Slide 25

ГЕПЦИДИН – КЛЮЧОВИЙ РЕГУЛЯТОР ОБМІНУ ЗАЛІЗА


Slide 26


Slide 27


Slide 28

РЕГУЛЯЦІЯ ЕКСПРЕСІЇ ГЕПЦИДИНУ


Slide 29

ГЕНЕТИЧНІ ДЕФЕКТИ МАТРИПТАЗИ-2 – МОЛЕКУЛЯРНА ОСНОВА СПАДКОВИХ ЗАЛІЗОРЕФРАКТЕРНИХ АНЕМІЙ


Slide 30


Slide 31


Slide 32

КЛАСИФІКАЦІЯ АНЕМІЙ


Slide 33

ГЕНЕТИЧНІ ДЕФЕКТИ БІЛКІВ ЦИТОСКЕЛЕТУ (spectrin, ankyrin, Band 3, Protein 4.2) - МОЛЕКУЛЯРНА ОСНОВА СПАДКОВОГО МІКРОСФЕРОЦИТОЗУ


Slide 34

ГЕНЕТИЧНІ ДЕФЕКТИ БІЛКІВ ЦИТОСКЕЛЕТУ (spectrin, ankyrin, Band 3, Protein 4.2) - МОЛЕКУЛЯРНА ОСНОВА СПАДКОВОГО МІКРОСФЕРОЦИТОЗУ


Slide 35


Slide 36


Slide 37

William Bosworth Castle


Slide 38

АСОЦІАЦІЯ МОЛОДИХ ДОНОРІВ УКРАЇНИ WWW.KROV.ORG.UA


×

HTML:

Ссылка: