ПАТОФІЗІОЛОГІЯ СИСТЕМИ ТРАВЛЕННЯ


The Presentation inside:

Slide 0

ПАТОФІЗІОЛОГІЯ СИСТЕМИ ТРАВЛЕННЯ Лектор – Досенко Віктор Євгенович, д.м.н., професор кафедри патофізіології НМУ ім. О.О.Богомольця, провідний науковий співробітник відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіолоії ім. О.О.Богомольця НАН України


Slide 1

КАРІЄС мультифакторне захворювання інфекційної природи, що характеризується деструкцією твердих тканин зуба (емалі та дентину) Streptococcus mutans, S. oralis S. gordonii L. casei A. viscosus N. subflava V. dispar P. intermedia F. nucleatum Карієс Мікроорганізми Зниження реактивності Неадекватне харчування Надлишок простих цукрів


Slide 2

ПАРАДОНТИТ запально-дистрофічний, інфекційно-алергічний процес у тканинах, що оточують корінь зуба (періодонт, альвеолярна кістка, ясна, окістя). Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Bacteroides forsythus, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Fusobacterium nucleatum, Capnocytophaga species, Campylobacter rectus Пара- донтит Зниження реактивності Мікроорганізми Неадекватне харчування Вживання подрібненої, концентрованої їжі


Slide 3

Механічна, термічна обробка харчових продуктів Недостатанє навантаження на зубощелепний апарат Зменшення кровопостачання Атрофія тканин пародонту Зниження резистентності тканин пародонту до інфекційних агентів Інфікування пародонту Аутоімунізація Утворення аутоантитіл ХРОНІЧНЕ ЗАПАЛЕННЯ ПАРОДОНТУ ПАТОГЕНЕЗ ПАРОДОНТИТУ


Slide 4

ХРОНІЧНИЙ ГАСТРИТ ТА ВИРАЗКОВА ХВОРОБА мультифакторні, хронічні, рецидивуючі захворювання, що виникають внаслідок порушення рівноваги між факторами ушкодження слизової оболонки та факторами її захисту Терези Шея


Slide 5

Алельний поліморфізм – феномен, що визначає генетичну гетерогенність популяції та генетичну індивідуальність кожної людини ~ 30 млн. поліморфізмів Кожний ген може бути представлений у більш ніж 1000 варіантах


Slide 6

ХРОНІЧНИЙ ГАСТРИТ ТА ВИРАЗКОВА ХВОРОБА ЯК ПОЛІГЕННІ ЗАХВОРЮВАННЯ Intracellular pathogen receptor (NOD1) TNF Toll-like рецептор 4 Macrophage migration inhibitory factor MALT1 Myeloperoxidase ЦОГ 1 RANTES Пепсиноген C Дефензин 1 Каталаза ЦОГ 2 ІЛ-10 ІЛ-8 ІЛ-1 HSP70


Slide 7


Slide 8

Robin Warren & Barry Marshall Robin Warren Born 1937 Department of Pathology, Royal Perth Hospital, Perth, Australia Barry Marshall Born 1951 Helicobacter pylori Research Laboratory, Queen Elizabeth II Medical Centre, Nedlands, Perth, Australia


Slide 9


Slide 10

Роль хеликобактерної інфекції в патології системи травленння


Slide 11


Slide 12

Патогенез хелікобактерної інфекції


Slide 13

Патогенез хелікобактерної інфекції


Slide 14

Патогенез хелікобактерної інфекції


Slide 15

Патогенез хелікобактерної інфекції


Slide 16

Метаплазія шлункового епітелію за кишковим типом і навпаки – кишкового за шлунковим виразкове ураження шлунку колонізація Н.pylori дуоденум виразкове ураження дуоденум


Slide 17

Метаплазія шлункового епітелію за кишковим типом і навпаки – кишкового за шлунковим виразкове ураження шлунку колонізація Н.pylori дуоденум виразкове ураження дуоденум


Slide 18

ГОСТРИЙ ПАНКРЕАТИТ


Slide 19


Slide 20


Slide 21


Slide 22

Активація протеолітичних ферментів Рефлюкс Само-перетравлювання панкреас Проникнення ферментів до крові Потужна стимуляція секреції ферментів


Slide 23

ПРОТЕОЛІТИЧНІ ФЕРМЕНТИ ПАНКРЕАС ЕЛАСТАЗА ТРИПСИН ХІМОТРИПСИН КАЛІКРЕЇН АКТИВАЦІЯ ПРОТЕОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ КРОВІ ЗГОРТАННЯ КРОВІ ФІБРИНОЛІЗ КАЛІКРЕЇН-КІНІНИ ГІПЕР-КОАГУЛЯЦІЯ ПЛАЗМІНОВИЙ ЛІЗИС ТРОМБІВ ДВЗ-СИНДРОМ УТВОРЕННЯ НАДЛИШКУ БРАДИКІНІНУ СИСТЕМНА ВАЗОДИЛЯТАЦІЯ ПАНКРЕАТИЧНИЙ ШОК БІЛЬ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОНИКНОСТІ СУДИННОЇ СТІНКИ


Slide 24


Slide 25

Bacteroides thetaiotaomicron


Slide 26

МІКРОБІОМ – міжнародна програма з вивчення мікроорганізмів, що співіснують з людиною


Slide 27


Slide 28

НОВА ПАРАДИГМА ТРАВЛЕННЯ (Уголев А.М., 1985) До організму з шлункового-кишкового тракту прямує декілька потоків: Первинних нутрієнтів Вторинних нутрієнтів Ендогормонів (гормони APUD-системи) Екзогормонів (гістамін, серотонін та ін.) Антигенів Токсинів (кадаверин, октопамін, тірамін, пірролідин, піперидин, диметіламін та ін.) А крізь шлунково-кишковий тракт має проходити потік баластних речовин


Slide 29

ДИСБАКТЕРІОЗ (ДИСБІОЗ) – патологічний процес, що виникає внаслідок порушення нормального видового складу бактерій кишківника СИНДРОМ НАДМІРНОГО РОСТУ БАКТЕРІЙ В ТОНКОМУ КИШКІВНИКУ > 105/мл


Slide 30

“My body will not be a tomb for other creatures” Leonardo da Vinci


×

HTML:

Ссылка: