АЛЕРГІЯ


The Presentation inside:

Slide 0

АЛЕРГІЯ Лектор – Досенко Віктор Євгенович, д.м.н., професор кафедри патофізіології НМУ ім. О.О.Богомольця, провідний науковий співробітник відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України


Slide 1

АЛЕРГІЯ (лат. allos – інший, ergo - робота) – змінена реакція імунної системи організма у відповідь на дію антигенів


Slide 2

ЕТІОЛОГІЯ АЛЕРГІЇ Спадкова схильність (алельний поліморфізм генів) Екзогенні або ендогенні алергени - поліморфізм генів MHC поліморфізм інших генів (non-MHC) - надходження в організм у надмірній кількості - ушкодження природних бар`єрів - утворення в організмі під впливом зовнішніх факторів - порушення толерантності імунної системи до певних антигенів


Slide 3

КЛАСИФІКАЦІЯ АЛЕРГЕНІВ (за А.Д.Адо) ЕКЗОГЕННІ ЕНДОГЕННІ Інфекційні Неінфекційні бактеріальні, грибкові, вірусні та ін. рослинні, харчові, побутові, хімічні, лікарські та ін. Природні Неінфекційні Інфекційні Набуті білки нервової системи, кришталика, статевих залоз, щитовидної залози та ін. холодові, опікові, променеві та ін. прості або комплексні


Slide 4

ПАТОГЕНЕЗ АЛЕРГІЇ 1. Імунологічна 2. Біохімічна (патохімічна) Стадії алергічних реакцій 3. Патофізіологічна


Slide 5

ТИПИ АЛЕРГІЧНИХ РЕАКЦІЙ (за Куком) Негайний (реакція на потрапляння вирішальної дози алергену виникає протягом секунд, годин) Сповільнений (реакція на потрапляння вирішальної дози алергену виникає через 2 – 3 доби) ТИПИ АЛЕРГІЧНИХ РЕАКЦІЙ (за Кумбсом та Джелом) І - Анафілактичний ІІ - Цитолітичний ІІІ - Імунокомплексний ІV - Сповільнений КЛАСИФІКАЦІЯ АЛЕРГІЧНИХ РЕАКЦІЙ


Slide 6

І тип - АНАФІЛАКТИЧНІ РЕАКЦІЇ Антиген: екзогенні низькомолекулярні алергени (пилок, продукти життєдіяльності комах, хімічні речовини, лікарські препарати та ін.) Антитіла: IgE, IgG4


Slide 7

Структура імуноглобулінів (антитіл) Fab (antigen-binding fragment) Fc (constant fragment)


Slide 8

Комплекс “IgE – антиген” активує Fc-рецептори тканинних базофілів


Slide 9


Slide 10

І тип - АНАФІЛАКТИЧНІ РЕАКЦІЇ Механізми ушкодження: надлишок БАР активація протеолізу та вільно-радикального окиснення Приклад захворювання: поліноз, бронхіальна астма, анафілактичний шок


Slide 11

І тип - АНАФІЛАКТИЧНІ РЕАКЦІЇ Механізми ушкодження: надлишок БАР активація протеолізу та вільно-радикального окиснення Приклад захворювання: поліноз, бронхіальна астма, анафілактичний шок


Slide 12

І тип - АНАФІЛАКТИЧНІ РЕАКЦІЇ


Slide 13

Dermatophagoides pteronyssinus (Dermatophagoides farinae)


Slide 14

ІІ тип - ЦИТОЛІТИЧНІ РЕАКЦІЇ Антиген: екзогенні або ендогенні алергени – компоненти мембран клітин або позаклітинного матриксу Антитіла: IgG Механізми ушкодження: активація системи комплементу


Slide 15

Формування мембран-атакуючого комплексу


Slide 16

Формування мембран-атакуючого комплексу


Slide 17

ІІ тип - ЦИТОЛІТИЧНІ РЕАКЦІЇ Механізми ушкодження: активація системи комплементу активація протеолізу та вільно-радикального окиснення полегшений фагоцитоз Приклад захворювання: аутоімунна гемолітична анемія, перніціозна анемія, тромбоцитопенічна пурпура, міастенія та ін. С3а С5а Хемотаксис нейтрофілів, макрофагів


Slide 18

ІІ тип - ЦИТОЛІТИЧНІ РЕАКЦІЇ


Slide 19

Механізми ушкодження: активація системи комплементу активація протеолізу та вільно-радикального окиснення Приклад захворювання: Постстрептококковий гломерулонефрит, системний червоний вовчак, васкуліти та ін. ІІІ тип - ІМУНОКОМПЛЕКСНІ РЕАКЦІЇ Антиген: екзогенні або ендогенні високомолекулярні білки (>1 млн. Да) Антитіла: IgМ, IgG3 С3а С5а


Slide 20

Механізми ушкодження: Т-клітинна цитотоксичність (індукція апоптозу) утворення надлишку цитокінів (лімфокінів) Приклад захворювання: Цукровий діабет І типу, розсіяний склероз, ревматоїдний артрит, хронічний активний гепатит та ін. ІV тип - CПОВІЛЬНЕНІ РЕАКЦІЇ Антиген: внутрішньоклітинні білки, пептиди яких презентовані в комплексі із MHC I класу Рецептор антигену: ТсR


Slide 21

ІV тип - CПОВІЛЬНЕНІ РЕАКЦІЇ


Slide 22

ІV тип - CПОВІЛЬНЕНІ РЕАКЦІЇ


Slide 23


Slide 24

Механізми підтримання імунологічної толерантності


Slide 25

Niels Kaj Jerne The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1984 "for theories concerning the specificity in development and control of the immune system and the discovery of the principle for production of monoclonal antibodies"


Slide 26

Антигенний пресинг як етіологічний фактор розвитку алергії


Slide 27

Антигенний пресинг як етіологічний фактор розвитку алергії Щорічно в світі синтезується більше 250 тисяч нових хімічних сполук. З них біля 300 знаходять промислове застосування і потрапляют в оточуюче середовище Широке застосування пестицидів (інсектицидів, фунгіцидів, гербіцидів), консервантів. Споживання продуктів харчування з усіх куточків світу Застосування стимуляторів росту та лікарських препаратів у ветеренарії Медичне застосування лікарських засобів – імунотропні препарати, вітаміни, антибіотики та ін.


Slide 28

Антигенна депривація - «гігієнічна» гіпотеза етіології алергії Цивілізація зменшила можливість контактів людини із багатьма антигенами: бактеріальними, вірусними, грибковими, гельмінтними та ін. Сучасна людина живе в «стерильних» умовах: споживає термічно оброблену, консервовану їжу, п`є хлоровану воду, широко застосовуються антисептичні засоби У людей із гельмінтозами алергічні захворювання зустрічаються значно рідше У емігрантів з малорозвинутих країн частота алергічних захворювань корелює із строком проживання у цивілізованій країні


Slide 29

АНТИГЕН АПК РЕЗУЛЬТАТ Т-лімфоцит TcR?? В-лімфоцит Небілковий (ПСХ, ЛПС, поліфосфати та ін.) S IgА БT ІЛ-4, TGF? Плазмоцит


Slide 30

Специфічна гіпосенсибілізація (специфічна імунотерапія алергенами) – єдиний метод етіотропної терапії алергії Безредка Олександр Михайлович (27.03.1870—28.02.1940) І.І.Мечніков та Олександр Безредка в Новоросійському університеті (Одеса)


Slide 31

Bacarese-Hamilton, T. et al. Clin Chem 2002;48:1367-1370 RAST (радіоалергеносорбентний тест) Detection of Allergen-specific IgE on Microarrays


Slide 32

ГЛЮКОКОРТИКОЇДИ – найефективніші препарати симптоматичного лікування усіх алергічних захворювань! Однак їх застосування не залишає хворому шансів на одужання та робить його залежним від цих препаратів на усе життя!


Slide 33


Slide 34


×

HTML:

Ссылка: