ПАТОФІЗІОЛОГІЯ БІЛКОВОГО ОБМІНУ


The Presentation inside:

Slide 0

ПАТОФІЗІОЛОГІЯ БІЛКОВОГО ОБМІНУ Лектор – Досенко Віктор Євгенович, д.м.н., професор кафедри патофізіології НМУ ім. О.О.Богомольця, провідний науковий співробітник відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіолоії ім. О.О.Богомольця НАН України


Slide 1

білкове голодування дефіцит травних ферментів порушення активації ферментів ВСМОКТУВАННЯ Порушення білкового обміну СИНТЕЗ КІНЦЕВІ ЕТАПИ ОБМІНУ АМІНОКИСЛОТ ДЕГРАДАЦІЯ ПЕРЕТРАВЛЮВАННЯ ураження кишкового епітелію дефіцит пермеаз із порушення транспотрту моноаміно-монокарбонових (аланін, валін), двохосновних (аргінін, лізин), дікарбонових (аспарагін, глютамін) амінокислот порушення трансамінування, дезамінування, декарбоксилювання порушення утворення і виділення сечовини та інших азотистих продуктів обміну дефекти генетичного коду порушення трансляції протеасомний протеоліз лізосомний протеоліз, аутофагія трипептидилпептидаза ІІ


Slide 2

К.М.Веремєєнко


Slide 3

ДЕГРАДАЦІЯ (ПРОТЕОЛІЗ) БІЛКІВ ОБМЕЖЕНИЙ НЕОБМЕЖЕНИЙ ПОЗА- КЛІТИННИЙ ВНУТРІШНЬО- КЛІТИННИЙ ОБМЕЖЕНИЙ НЕОБМЕЖЕНИЙ активація внутрішньоклітинних проферментів системи апоптозу, ПОМК та ін. активація проферментів системи травлення, зсідання крові, комплементу та ін. перетравлення білків у системі травлення протеасомний протеоліз лізосомний протеоліз


Slide 4

1977 р. - нелізосомний шлях руйнування внутрішньоклітинних білків 80-роки – виділення ПРОТЕА-СОМИ Альфред Гольдберг


Slide 5


Slide 6


Slide 7

ВИДИ ПРОТЕАСОМ ІМУНОПРОТЕАСОМА КОНСТИТУЦІЙНА ТИМОПРОТЕАСОМА


Slide 8

Білок-мішень Убіквитин E1 ПРОТЕАСОМА 20S cубодиниця ?-кільце ?-кільце 19S cубодиниця УБІКВИТИН-ЗАЛЕЖНИЙ ПРОТЕАСОМНИЙ ПРОТЕОЛІЗ


Slide 9

Арон Чехановер Аврам Гершко Ірвін Роуз За відкриття убіквітин-залежного механізму руйнування білків The Nobel Prize in Chemistry 2004


Slide 10

Роль протеасомного протеолізу в організмі Протеоліз “зношених”, модифікованих, окиснених білків Регуляція поділу та диференціації клітин Регуляція транскрипції та трансляції Регуляція аутофагії Регуляція апоптозу Імунна відповідь, презентація антигенів Деградація білків з коротким терміном “напівжиття”


Slide 11

Презентація антигенів внутрішньоклітинного паразита


Slide 12


Slide 13

NO (монооксид азоту) та його роль у запаленні


Slide 14

МАШИНЕРІЯ КЛІТИННОГО ЦИКЛУ


Slide 15

РЕЦЕПЦІЯ ІНСУЛІНУ та внутрішньоклітинні механізми реалізації ефектів інсуліну


Slide 16

Peroxisome Proliferator-Activated Receptor


Slide 17

Ендоплазматичний ретикулум та протеасомний протеоліз


Slide 18

Молекулярні шаперони (chaperones), або білки теплового шоку (HSP)


Slide 19


Slide 20


Slide 21

Endoplasmic reticulum to nucleus signaling


Slide 22

Endoplasmic reticulum to nucleus signaling


Slide 23

Стрес ендоплазматичного ретикулуму та відповідь на “анфолдингові” протеїни (UPR)


Slide 24


Slide 25

АУТОФАГІЯ - [греч. auto и phagos – самопоїдання] – біологічно запрограмований шлях деградації білків та цілих органел за участі лізосомного апарату, механізм, що запезпечує клітину поживними речовинами в разі переходу на ендогенне харчування


Slide 26

Молекулярні механізми аутофагії


Slide 27


Slide 28

АУТОФАГІЧНА КЛІТИННА СМЕРТЬ


Slide 29

DIFFERENT TYPES OF CELL DEATH IN CULTURE OF NEONATAL CARDIOMYOCYTES Visualization of living, necrotic and apoptotic cells with use of Hoechst 33342 Visualization of autophagic cells with use of monodansylcadaverine


Slide 30

Білкові “дистрофії” або диспротеїнози ПАРЕНХИМАТОЗНІ “Зерниста” – накопичення білків на ранніх стадіях ушкодження клітини Гіаліново-крапельна – порушення деградації білків цитоскелету на ранніх стадіях ушкодження клітини Гідропічна – накопичення білків на при тривалому ушкодженні клітини Рогова – накопичення в клітинах шкіри нерозщепленого кератину СТРОМАЛЬНО-СУДИННІ Мукоїдне набухання Фібриноїдне набухання Гіаліноз Амілоїдоз


Slide 31

АМІЛОЇДОЗ


Slide 32


Slide 33

Роль порушення протеасомного протеолізу в патогенезі амілоїдозу


Slide 34


Slide 35

Роль аутофагії в патогенезі хвороби Альцгеймера


Slide 36


Slide 37


Slide 38


×

HTML:





Ссылка: