Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках англійської мови


The Presentation inside:

Slide 0

Шаманська Ольга Миколаївна Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки Гадяцької районної ради Полтавської області http://gimnasium1.hmarka.net/ тел.2-17-55 Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках англійської мови


Slide 1

Шаманська Ольга Миколаївна Учитель англійської мови І кваліфікаційна категорія Освіта – вища, Полтавський державний Педагогічний університет, 2004 Кваліфікація - магістр педагогічної освіти, викладач англійської мови та зарубіжної літератури Педагогічний стаж – 7 років Шаманська Ольга Миколаївна Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки Гадяцької районної ради Полтавської області http://gimnasium1.hmarka.net/ тел.2-17-55


Slide 2

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках англійської мови показати шляхи використання інформаційно-комунікаційних технологій, які б дозволили сформувати в учнів мовні навички і мовленнєві вміння та сприяли б глибокому, міцному засвоєнню знань і підвищенню інтересу до вивчення іноземної мови Мета Шаманська Ольга Миколаївна Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки Гадяцької районної ради Полтавської області http://gimnasium1.hmarka.net/ тел.2-17-55


Slide 3

Мета – формування в учнів комунікативної компетенції Шляхи Традиційні підходи Інноваційні підходи комп’ютерні технології проектні технології Результат процес навчання мобільний строго диференційований індивідуальний формування соціокультурної компетенції засвоєння лексичного і граматичного матеріалу з предмета розвиток мовних і мовленнєвих вмінь інтерактивні технології Шаманська Ольга Миколаївна Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки Гадяцької районної ради Полтавської області http://gimnasium1.hmarka.net/ тел.2-17-55


Slide 4

Комп'ютер відеомагнітофон книга телевізор калькулятор партнер іграшка джерело навчальної інформації наочний посібник; засіб діагностики і контролю засіб підготовки, зберігання текстів обчислювальна машина великих можливостей засіб підготовки виступів Шаманська Ольга Миколаївна Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки Гадяцької районної ради Полтавської області http://gimnasium1.hmarka.net/ тел.2-17-55


Slide 5

Мій урок Презентація Опитувальник Навчальний фільм Інтерактивна гра Лекція Он-лайн вправи Тестування Репортаж Унаочнення Проекти Тематичні ppt на різних етапах уроку Підготовлені вправи Заготовлені програми для оцінювання Змагання різних типів і тематик eslprintables.com Документальний фільм “Глобальне потепління” Виступ лауреата Нобелівської премії Тематичні ілюстративні матеріали Захист, презентація проектів Виклад граматики мовою носія Шаманська Ольга Миколаївна Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки Гадяцької районної ради Полтавської області http://gimnasium1.hmarka.net/ тел.2-17-55


Slide 6

Переваги використання ІКТ Індивідуалізація навчання Інтенсифікація самостійної роботи учнів Зростання обсягу виконаних на урок завдань Розширення інформаційних потоків при використанні Internet Підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи Можливості включення ігрового моменту Шаманська Ольга Миколаївна Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки Гадяцької районної ради Полтавської області http://gimnasium1.hmarka.net/ тел.2-17-55


Slide 7

Урок з використанням ІКТ Принцип адаптивності Керованість Інтерактивність і діалоговий характер навчання Оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи Підтримання в учня стану психологічного комфорту при спілкуванні з комп'ютером Необмежене навчання Шаманська Ольга Миколаївна Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки Гадяцької районної ради Полтавської області http://gimnasium1.hmarka.net/ тел.2-17-55


Slide 8

Використання інформаційних та телекомунікаційних технологій робить навчально-пізнавальну діяльність учня значно вагомішою, надає цій діяльності пошукового, творчого спрямування, а також сприяє підвищенню інтересу школярів до вивчення англійської мови Шаманська Ольга Миколаївна Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки Гадяцької районної ради Полтавської області http://gimnasium1.hmarka.net/ тел.2-17-55


Slide 9

Філоненко Н.В. м.Кіровоград «Розвиток творчої особистості шляхом впровадження інноваційних технологій та урізноманітнення форм і методів у виробленні граматичних навичок при вивченні англійської мови» Яновська Олеся Володимирівна «Використання методики інтерактивної комунікації при викладанні іноземної мови» Донник Олена Анатоліївна «Психолого-педагогічні умови формування компетенції у говорінні з англійської мови» м.Пирятин Зимовець Юлія Миколаївна «Кооперативне навчання. Розвиток писемного мовлення» м.Нові Санжари Марчук Ольга Андріївна, “Сучасні методи навчання англійської мови” м.Лубни Шаманська Ольга Миколаївна Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки Гадяцької районної ради Полтавської області http://gimnasium1.hmarka.net/ тел.2-17-55


Slide 10

Мистецтво навчання полягає не в умінні повідомляти, а в умінні будити, оживляти. Саме використання ІКТ у навчально-виховному процесі «оживить» будь-який урок, зацікавить учнів, пробудить їх до активної співпраці з вчителем Шаманська Ольга Миколаївна Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки Гадяцької районної ради Полтавської області http://gimnasium1.hmarka.net/ тел.2-17-55


Slide 11

Процесс навчання – це співпраця учнів та учителя в пошуках знань Я не веду за собою - ми йдемо поруч ! Шаманська Ольга Миколаївна Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки Гадяцької районної ради Полтавської області http://gimnasium1.hmarka.net/ тел.2-17-55


Slide 12

«Розвиток комунікативної активності учня шляхом запровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання» Шаманська Ольга Миколаївна Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки Гадяцької районної ради Полтавської області http://gimnasium1.hmarka.net/ тел.2-17-55


×

HTML:

Ссылка: