Euroscola 2010


The Presentation inside:

Slide 0

Euroscola 2010 Bulgaria


Slide 1

Пристигане на участниците в сградата на Европейския парламент "Луиз Вайс"


Slide 2

Нашият славен отбор


Slide 3

Пленарна зала на Европейския парламент


Slide 4

Младежите заемат местата на европейските депутати


Slide 5


Slide 6


Slide 7


Slide 8


Slide 9


Slide 10


Slide 11

Презентация на всяко от училищата от ученик Б Ъ Л Г А Р И Я


Slide 12

Заседание на работните групи в заседателните зали на комисиите


Slide 13

Пленарна зала на Европейския парламент: пленарно заседание


Slide 14

Награждаване


Slide 15

МЕДАЛ ТУК!


Slide 16

Отпътуване


×

HTML:

Ссылка: