Гатанки


The Presentation inside:

Slide 0

Гатанки от Дядо Пънч


Slide 1

Щом ни прати пролетта с топъл дъх покана, ние, първите цветя, никнем рано-рано. Ала най-напред се кичи всеки с бялото к о к и ч е ! К О К И Ч Е


Slide 2

След кокичето веднага разцъфтява второ цвете. Жълта шапка то си слага и като пламтящо свети. На кокичето другарче, то се казва м и н з у х а р ч е ! М Н З Х Р А У И Ч Е


Slide 3

Също още в пролет ранна украсява този свят - мъничка, благоуханна и със виолетов цвят. Тя е третата им дружка, с нежно име т е м е н у ж к а ! Т М Е Н Е У Ж А К


Slide 4

Майско цвете е, което се жълтее по полето. Няма със игла прилика, но нарича се и г л и к а ! Л И И А К Г


Slide 5

През месец април в гроздоцветие цяло разцъфва във розово, синьо и бяло. Звънче до звънче, пискюл до пискюл се люшкат във нежното стръкче з ю м б ю л! Ю Б М З Ю Л


Slide 6

С цветове съм белоснежни, като чашки – лодки нежни, цяла приказна флотилия… Как се казвам? Водна л и л и я ! Л И Л И Я


Slide 7

Цъфна ли, поляната жълтее. После се покрива с топки бели. Духнеш ли ги, вятър ли повее, литват парашути. Накъде ли? Вярвам ще отгатне млад и стар, че аз съм простото цветче г л у х а р ! Л У Г Х А Р


Slide 8

Загледани във дребните тревички със четири листа ме търсят всички, че знак съм аз на щастие или на любов, донесени от д е т е л и н а ! Т Е Л Д Е А И Н


Slide 9

Кръгла жълтичка паричка с бяла – на ресни – якичка. Всеки знае, без да пита, че се казвам м а р г а р и т а ! Р Г М Р А А Т А И


Slide 10

Аз съм твърде рядко цвете и раста по върховете на отвесните скали – край гнездата на орли. Само алпинисти смели стъпват в моите предели, че опасности безкрай са оградили е д е л в а й с а ! В А Л Д Е А Й С Е


Slide 11

С червена чашка, жълта или бяла, аз като знак съм на държава цяла. С цветя изпълвам нейното поле. Тя е Холандия. А аз – л а л е ! А Л Л Е


Slide 12

Откъсват ме , за да си спомнят един за друг – като заминат. Навсякъде раста аз скромна, но с ярък цвят – небесносиня. Уж дребничка съм като мравка, но с дълго име н е з а б р а в к а ! З А Н Б Е К А В Р А


Slide 13

Бог Перун така ме омагьоса: дълга синьожълта свещ да нося и да шепнат бабичките тайно, че съм цвете дяволско, омайно, че незнайна сила в мене блика… И са ме нарекли п е р у н и к а ! Р У П Н Е А К И


Slide 14

Под Балкана съм родена – бяла, розова, червена, жълта – всякъде позната с красотата, с аромата… В сватбени коли се возя, а се казвам просто р о з а ! О З Р А


Slide 15

Браво!


Slide 16

Изработи: Румяна Семковска град Карлово


×

HTML:

Ссылка: