Ж А Ж Д А


The Presentation inside:

Slide 0

Ж А Ж Д А


Slide 1

жажда жадни сме; изпитваме силна нужда от вода;


Slide 2


Slide 3

ТИ ЗНАЕШ ЛИ, ЧЕ…


Slide 4

НИЕ СМЕ ВОДНИ СЪЗДАНИЯ.


Slide 5

В О Д А Т А Е :


Slide 6

60% от твоето тяло


Slide 7

70 % от мозъка ти


Slide 8

80% ОТ КРЪВТА ТИ


Slide 9

Можеш да преживееш почти месец без храна…


Slide 10

но не можеш една седмица без вода.


Slide 11

Водата, преди милиарди години, съществува и днес. която е съществувала


Slide 12

Водата покрива голяма част от планетата, но само 3% от нея е сладка.


Slide 13

(по-голямата част от сладката вода е лед)


Slide 14

Едва 1% от сладката вода е достатъчно чиста за пиене.


Slide 15

Да разгледаме водните запаси по друг начин…


Slide 16

По-малко от 0.007% от водата на Земята е подходяща за пиене.


Slide 17

ТИ ЗНАЕШ ЛИ, ЧЕ…


Slide 18

Една четвърт от чистата вода, влиза в домовете ни.


Slide 19

Когато пускате водата в тоалетната Когато пуснем водата в тоалетната…


Slide 20

се хабят около 11 литра.


Slide 21

За пускане на пералнята-около 150 литра.


Slide 22

За 10 минути под душа-около 190 литра.


Slide 23

За измиване на зъбите за 5 минути с пусната вода- около 15 литра.


Slide 24

За 5 минути със спряна вода- по-малко от 1 литър.


Slide 25

ТИ ЗНАЕШ ЛИ, ЧЕ…


Slide 26

Водната криза се увеличава.


Slide 27

Водоизточниците ни са под напрежение.


Slide 28

През 20- век ти населението на света се утрои.


Slide 29

Използваната вода се увеличи 6 пъти.


Slide 30

До средата на века населението ще се увеличи с 3 милиарда души.


Slide 31

Повечето ще бъдат родени в страни, които вече изпитват недостиг на вода.


Slide 32

Как ще се отрази всичко това на използването на водата?


Slide 33

Басейнът на Лос Анжелис може да осигури вода за 1 милион души.


Slide 34

През 2020 година населението на Земята ще достигне 22 милиарда.


Slide 35

Водата на Ел Пасо и Сан Антонио може да изчезне след 10-20 години.


Slide 36

Водата във Флорида може да изчезне след по-малко от 5 години.


Slide 37

ТИ ЗНАЕШ ЛИ, ЧЕ…


Slide 38

Милиони хора по света живеят с 11 литра на ден.


Slide 39

Средностатистическия американец използва 605 литра на ден.


Slide 40

са изгонени от заразените реки през 2007година. 25 милиона бежанци


Slide 41

Повечето са изселени насила от родните си места.


Slide 42

Един от трима няма достъп до вода за хигиенни нужди.


Slide 43

1 от всеки 5 човека няма достъп до чиста вода за пиене.


Slide 44

се разболява на всеки 15 секунди от замърсена вода. По данни на ООН, едно дете


Slide 45

Нарастващият недостиг на вода е сериозен световен проблем.


Slide 46

Водата ще изчезне преди да се изчерпят нефтените залежи на планетата.


Slide 47

В някои държави подпочвените води са почти изчезнали.


Slide 48

Изчерпването на водоизточниците ще доведе до намаляване на зърнената реколта…


Slide 49

…което води до липса на храна и по-високи цени на зърното.


Slide 50

Китай вече усеща дефицит на зърно…


Slide 51

…както и Индия, Пакистан и Египет.


Slide 52

Проблемът с нашата вода бързо се разраства.


Slide 53

Какво значи всичко това?


Slide 54

Светът е жаден!


Slide 55

Индустрията е жадна…


Slide 56

Аграрните култури са жадни…


Slide 57

Ние сме жадни…


Slide 58

Коя е сламката, за която да се хванем?


Slide 59

Време е да дадем на водата втори шанс.


Slide 60

Използвай малко. Пази повече. Да има за по-дълго.


Slide 61

Сега знаеш


Slide 62

Ж А Ж Д А


Slide 63


Slide 64

Преработил: А.Пенева


×

HTML:

Ссылка: