Отечество любезно, как хубаво си ти! Как чудно се синее небето ти безкрайно! Как твоите картини меняват се омайно! При всеки поглед нови, по-нови красоти тук весели долини, там планини гиганти, земята пълна с цвете, небето със брилянти...Из “Отечество любезно” По Иван Вазов


The Presentation inside:

Slide 0

Отечество любезно, как хубаво си ти!  Как чудно се синее небето ти безкрайно!  Как твоите картини меняват се омайно!  При всеки поглед нови, по-нови красоти  тук весели долини, там планини гиганти,  земята пълна с цвете, небето със брилянти... Из “Отечество любезно” По Иван Вазов Изготвил : Силвена Пърлиева


Slide 1


Slide 2


Slide 3


Slide 4


Slide 5


Slide 6


Slide 7


Slide 8


Slide 9


Slide 10


Slide 11


Slide 12


Slide 13


Slide 14


Slide 15


Slide 16


Slide 17


Slide 18


Slide 19


Slide 20


Slide 21


Slide 22

КРАЙ Ти рай си, да; но кой те прилично оценява  Не те познават даже децата ти сами  и твойто име свято не рядко ги срами!  Какъв ли свят прекрасен в теб още скрит остава  Какви ли тайни дремят, богатства, красоти  по твоите долини, поля и висоти  Ти рай си, да; но кой те прилично оценява ...


×

HTML:

Ссылка: