Как се прави отговор на въпрос към литературен текст


The Presentation inside:

Slide 0

Как се прави отговор на въпрос към литературен текст «Младият рак» приказка от Джани Родари ФКРУ 4 клас Диана Иванова


Slide 1

Младият рак Един млад рак си помислил: „Защо всички от моя род вървят заднешком? Искам да се науча да крача напред като жабите и да ми падне опашката ако не успея”. Започнал тайно да се упражнява между камъните на родния поток. Първите дни това начинание му струвало големи усилия. Непрекъснато се блъскал, охлузвал бронята си и сам си настъпвал някое краче. Но малко по малко нещата потръгнали, защото има ли желание – човек може всичко да научи. Когато вече бил напълно сигурен в себе си, той се представил на близките си. Казал им: - Гледайте сега. И устремено за тичал напред.


Slide 2

- Сине мой – избухнала в плач майка му, - да не си си изгубил ума? Опомни се, крачи, както са те учили баща ти и майка ти, ходи като твоите братчета, които толкова те обичат. Братята му обаче само се кискали. Баща му го гледал, гледал строго и отсякъл: - достатъчно. Ако искаш да останеш като нас ходи като другите раци.Ако искаш да постъпваш на своя глава потокът е голям: тръгвай и не се връщай. Храброто раче обичало близките си, но прекалено вярвало, че е на прав път, за да се двоуми. Прегърнало майка си, простило се с баща си със своита братя и тръгнало по света.


Slide 3

Минаването му изненадало няколко жаби. Старите клюкарки се били събрали около едно лилиево листо да си побъбрят. - Светът е тръгнал назад – казала една от тях – погледнете този рак и кажете – права ли съм? - Няма вече благопристойност – отсякла друга жаба. - Уви, уви – завайкала се трета. Но рачето продължило право напред – сега е времето да го кажем – по своя път. Ето че чуло да го вика един стар и тъжен рак. - Добър ден - поздравил младият рак. Стария го наблюдавал продължително:


Slide 4

- Какво си въобразяваш, че правиш? И аз, когато бях млад, вярвах, че мога да науча раците да вървят напред. И ето какво спечелих живея сам и другите предпочитат да си отрежат езика вместо да ми проговорят. Послушай ме докато още не е късно: примири се и прави каквото правят другите. Един ден ще ми благодариш за съвета. Младият рак не знаел какво да отговори и си замълчал. Но си рекъл: „АЗ ИМАМ ПРАВО”. И като се сбогувал учтиво със стареца, продължил смело по пътя си. Далече ли ще отиде? Ще оправи ли всички криви неща на този свят? Ние не знаем това, защото той още крачи, смел и решителен както в първия ден. Можем само да му пожелаем от все сърце: НА ДОБЪР ПЪТ !!!


Slide 5

Правилно ли постъпва рачето? Съчинение разсъждение


Slide 6

Прочетете текста ”Младият рак” на Джани Родари /учебник по Български език, Издателство:Просвета, стр.100/


Slide 7

Разкажете го с помощта на въпросите към него: Кой е героят? Какво прави? Защо родителите му го изгонват? Какво го съветва старият рак? Защо рачето продължава пътя си?


Slide 8

Правилно ли постъпва рачето :


Slide 9

а/ според родителите си; ПОМОЩ Как вървят всички раци? Какво иска да промени рачето? Съгласни ли са неговите родители? Какво го моли майката?Защо? Какво му заповядва бащата?


Slide 10

б/ според стария рак; ПОМОЩ Какво е правил на младини старият рак? Успял ли е да постигне целта си?Защо? Какво му се е случило след това? Какъв съвет дава той на рачето? Послушало ли го е то?Защо?


Slide 11

в/според автора; ПОМОЩ Какви въпроси задава авторът? Защо го нарича смело и решително? Тълкувайте израза-”На добър път!”


Slide 12

г/ според вас; ПОМОЩ Одобрявате ли желанието на рачето да бъде различно от другите? Правилно ли е да вървиш напред, когато всички около теб вървят назад? Трябва ли да се примири рачето със съдбата си?Защо?


Slide 13

Съчинението разсъждение има 3 части: а/ увод /въведение/; б/ изложение /основна част/; в/ заключение /край/.


Slide 14

Чрез съчинението разсъждение се изразява някакво твърдение. То се придружава от доказателство. Текстът завършва с извод. Изводът потвърждава или отхвърля твърдението.


Slide 15

ПРИМЕРЕН ПЛАН твърдение 1.Правилно ли постъпва рачето? доказателство 2.Кое доказва вашето твърдение? а/ в развитието на случката; б/ в мислите и действията на героя; в/ в разсъжденията на автора. извод 3. Какъв извод можете да направите?


Slide 16

-Личното мнение по поставен въпрос се изразява с едно или няколко изречения в началото на съчинението. -Поставените доказателства се излагат в основната част. -Изводът се прави в края на съчинението.


Slide 17

Опорни думи млад рак вървят заднешком майка опомни се баща отсъдил стар рак послушай ме примири се имам право


Slide 18

Запомнете! В съчинението разсъждение не се преразказва текстът, а се изразява мнение, разсъждава се върху случката, действията на героите и се прави извод.В съчинението-разсъждение не се употребява пряка реч.


Slide 19

Не забравяйте! Пред думите че, а, защото, но, ако, за да и други се пише запетая.С тяхна помощ разделяме простите изречения в състава на сложното.


Slide 20

ПРИЯТНА РАБОТА !


×

HTML:

Ссылка: