Сэдэв:


The Presentation inside:

Slide 0

Сэдэв: С.Эрдэнэ “?нчин янзага “ ?г??ллэг


Slide 1

Зорилго: Эх зохиолд д?р болон уран сайхны задлал хийх тайлбарлах


Slide 2

Зорилт: Зохиолын агуулгыг ярилцах Байгалийн зураглалт хэсг??дийг олж тодорхойлох Байгалийн зураглал гэж юу вэ? Молом ?вг?нд д?рийн х?р?г задлал хийх Х?р?г д?р гэж юу вэ? Ямар сэдвийг х?ндс?н зохиол вэ? Барс янзага хоёрын н?х?рл?лийн талаар ярилцах


Slide 3

Зохиолын агуулга: Барс нохой Молом ?вг?н хоёр ямар холбоотой вэ? Олон жилийн ?мн? Барс ,Молом ?вг?н хоёрт юу тохиолдсон бэ?


Slide 4

Зургийг ажиглаад зохиолынхоо агуулгыг ярилцъя. лу


Slide 5

?нчин янзагын хувь заяа


Slide 6

Янзага Барс хоёр хэрхэн н?х?рл?в


Slide 7

Байгалийн зураглалт хэсгийг зохиолоос олж тайлбарлана уу.


Slide 8

Байгалийн зураглалт хэсэг Манай Хэнтий уулын ой х?вч шиг сайхан орон байхг?й.Хадан цохионы нь хаг х?ртэл хивс торго шиг ?нг?тэй харагддаг,ой мод ,цэцэг навч,з??л?н ногоон х?вд,сэр??н тунгалаг ус булаг нь хичнээн сайхан байдгийг та нар хожим мэдэх болно доо.


Slide 9

Байгалийн зураглал гэж юу вэ? Зохиолд уран сайхны тодорхой зорилгоор д?рсэлж буй байгалийн байдлын д?рслэл хэсг??дийг хэлнэ.


Slide 10

Д?рийн зураглал хийх тухай: ?нэг Шар ?нг?тэй Урт с??лтэй Соотон чихтэй х?хт?н хуурамч зальтай


Slide 11

Молом ?вг?ний д?рийг: А. Гадаад талаас нь Б. Дотоод талаас нь тоочиж бичнэ ??. Х?р?г д?р:


Slide 12

Молом ?вг?ний х?р?г д?р: Гадаад т?рх: Тамхины утаанд шарсан сахал Жартгар н?д Судас ш?рм?с нь г?рийсэн баргил том гар Гурын арьсан бойтогтой


Slide 13

Молом ?вг?ний х?р?г д?р: Дотоод зан чанар: Н?дний хараа хурц ?р?вч сайхан сэтгэлтэй Амьтны дотоод сэтгэлийг ойлгодог Байгаль дэлхийгээ хайрладаг Х??хд??дэд ачлалтай.


Slide 14

Х?р?г д?р гэж юу вэ? Зохиолын баатрын з?с царай,байр байдал,хэлбэр галбир,хувцас з??сгэл, намба т?рх,?йлдэл х?д?лг??н ?в?рм?ц зан чанар гэх мэт онцлогийг нарийн уран сайхнаар,зураглан б?тээсэн хэсг??дийг х?р?г д?р гэнэ.


Slide 15

Зохиолын сэдэв: Ямар сэдвийг х?ндс?н зохиол вэ?


Slide 16

Сэдэв: “Н?х?рл?л” Барс янзага хоёрын н?х?рл?лийн талаар Молом ?вг?н, Барс нохой хоёрын н?х?рл?лийн талаар ярилцана уу.


Slide 17

Б?тээлч даалгавар Барс нохойны залуу ,х?гшин хоёр ?еийн д?р т?рхийг харьцуулан дэвтэртээ эх зохион бичиж хэрэглээрэй.


Slide 18

Гэрийн даалгавар Гурван сурагч нийлж зохиолын аль нэгээр д?р б?тээж ж?жиглэн тоглоход бэлтгэж ирээрэй.


Slide 19

Зорилт: Зохиолын агуулгыг ярилцах Байгалийн зураглалт хэсг??дийг олж тодорхойлох Байгалийн зураглал гэж юу вэ? Молом ?вг?нд д?рийн х?р?г задлал хийх Х?р?г д?р гэж юу вэ? Ямар сэдвийг х?ндс?н зохиол вэ? Барс янзага хоёрын н?х?рл?лийн талаар ярилцах


×

HTML:

Ссылка: