Математик


The Presentation inside:

Slide 0

Математик 4б анги Багш Б. Болортуяа


Slide 1

Тод хараар бичигдсэн тоог стандарт хэлбэрээр бичих А. 2010 оны 1 сард Монгол улсад д?чин гурван сая мал тоологдсон. / саяын ангийн аравтаар тоймлох /


Slide 2

В. Монгол улс хоёр сая долоон зуун тавин мянган х?н амтай. / 3-р ангийн нэгжээр тоймло./ Б. Энэ ?влийн зуднаар найман сая таван зуу мянган мал хорогдсон байна. /7-р орноор тоймлох/


Slide 3

Г. Улаанбаатар хотод ойролцоогоор сая гурван зуун мянган х?н амьдардаг. / саяар тоймло./


Slide 4

Сэдэв Олон оронтой тооны нэмэх ба хасах ?йлдэл т??ний бататгал


Slide 5

Зорилго Олон оронтой тоог стандарт хэлбэрээр бичиж оронгоор тоймлох, нэмэх хасах ?йлдэлд сургах, сэтгэх?йн хурд шалгасан бодлого ажлууд бодуулах.


Slide 6

К1- Олон оронтой тоог стандарт хэлбэрээр бичих, унших, тоймлох, жиших давтах К2 –Олон оронтой тооны нэмэх хасах ?йлдлийг з?в г?йцэтгэх К3 – Олон оронтой тооны мэдлэгээ ашиглаж х?снэгт бодлого болон ?гийн с?лжээ таах К4 – Танин мэдэх?йн мэдээллээр бодлого бодох, асуудал дэвш??лэх Зорилт:


Slide 7


Slide 8

Тоонуудыг багаас нь их р?? дараалуулан бичээд харгалзах ?сг??дээр солиход оньсогоны хариуг олох болно.


Slide 9

Х?йтэн уул 4374 м Эльбрус 5633м Отгон тэнгэр 4021м Хуудас 23 дасгал 72


Slide 10


Slide 11

З?й тогтлыг ажиглаад анхаарлын тэмдгийн оронд тохирох тоог бич


Slide 12

Х?ндл?н Хасагдагчаас ялгаврыг хасахад ...................... гарна. Арван арван мянга нь ........................- тай тэнцэнэ. Босоогоор Оюун ухааны уурхай болсон Олон т?мний ?р х??хдийг сургадаг. / Тэр юу вэ? / -?гийн с?лжээг б?гл?хд?? олон оронтой тооны мэдлэгээ ашиглана.


Slide 13


Slide 14


Slide 15

Анхаарал тавьсанд баярлалаа


×

HTML:

Ссылка: