Та б?хэндээ энэ ?дрийн мэнд х?ргэе


The Presentation inside:

Slide 0

Та б?хэндээ энэ ?дрийн мэнд х?ргэе


Slide 1

зорилго Эр, эм,саармаг эгшигтэй ?гээ мэдэцгээе


Slide 2

Зорилт Ш?лгийг уран тод унших, цээжлэх Цээжилсэн ш?лгээ бичих Орхигдсон ?гийг г?йцээж бичих Эр, эм,саармаг эгшигтэй ?гийг ялган таних


Slide 3

Монгол нутаг ш?лэг Ц. Дамдинс?рэн Монгол хэл Багш О. Саранчимэг


Slide 4

Монгол нутаг Цагаан цасан малгайтай Ногоон модон х?рэмтэй Х?х усан хормойтой Баян хангай уул минь


Slide 5

Маш дэлгэр хангай минь Мал с?ргээр д??рэн Малчин олон Монголчууд Жаргал цэнгэлээр д??рэн Маш сайн


Slide 6

а,о,у эгшигтэй ?гийг эр ?г гэнэ. Э,?,? эгшигтэй ?гийг эм ?г гэнэ. И эгшигтэй ?гийг саармаг эгшиг гэнэ.


Slide 7

Эр ?г цагаан цасан Ногоон модон усан баян уул мал олон жаргал


Slide 8

Эм ?г х?х дэлгэр с?ргээр д??рэн цэнгэлээр


Slide 9

Саармаг ?г малчин


Slide 10

Сайн байна


Slide 11

Цагаан цасан ...................... Монгол нутаг Ногоон модон........................ Х?х усан ................................ Баян................. уул минь малгайтай х?рэмтэй хормойтой хангай Гайхалтай


Slide 12

Малчин олон Монголчууд Жаргал цэнгэлээр д??рэн Мон- гол- чууд Жаргал Малчин


Slide 13

Эх орон ... Эх орон минь Тандаа би Ээжийн с?? шиг Эцгийн амь шиг хайртай Т. Галсан


Slide 14

Гэрийн даалгавар Сурах бичгийнхээ 25-р хуудасны 4-р дасгалыг уншаад, цэвэр сайхан хуулан бичих 2. Эр ?гийг улаан, эм ?гийг х?х, саармаг эгшгийг ногоон ?нг??р тэмдэглэ.


Slide 15

Хичээлдээ анхааралтай, идэвхтэЙ оролцсонд баярлалаа


Slide 16

Номын цагаан буян дэлгэрэх болтугай


Slide 17


×

HTML:

Ссылка: