Үндсэн ба завсрын өнгийг мэднэ Цагаан өнгийг эх өнгө гэнэ. ЭХ ӨНГИЙГ ЭЦЭГ ӨНГҮҮДТЭЙ ХОЛЬЖ ГАРСАН ӨНГИЙГ ХҮҮ ӨНГӨ ГЭНЭ. ХАР ЦАГААНЫГ ХОЛЬЖ ГАРГАСАН ҮНДСЭН.


The Presentation inside:

Slide 0


Slide 1

Сэдэв ?нг?


Slide 2

Зорилго ?ндсэн ба завсрын ?нгийг мэднэ


Slide 3

Зорилт ?нгийг нэрлэх, ялгах, б?тээл хийлгэх


Slide 4

Цагаан ?нгийг эх ?нг? гэнэ. Солонгын долоон ?нгийг Эцэг ?нг? гэнэ. ЭХ ?НГИЙГ ЭЦЭГ ?НГ??ДТЭЙ ХОЛЬЖ ГАРСАН ?НГИЙГ Х?? ?НГ? ГЭНЭ. ХАР ЦАГААНЫГ ХОЛЬЖ ГАРГАСАН ?НДСЭН СААРАЛ ?НГИЙГ ЗАРЦ ?НГ? ГЭНЭ.


Slide 5

?ндсэн гурван ?нгийн нэрийг олж дугуйлаарай. А. Ногоон б. Улаан в. Х?х г. Шар


Slide 6

Алжаал тайлах дасгал Хурдан морь


Slide 7

Олсон гурван ?нг?ний нэрний эхний ?сгээр нь ?г б?тээгээрэй х у ш


Slide 8


Slide 9

?зсэн ?нг?н??дээ ашиглаад б?тээл хийж ирээрэй. Гэрийн даалгавар


Slide 10

Идэвхтэй оролцсон б?х сурагчиддаа баярлалаа.


×

HTML:

Ссылка: