Ефективні системи сонячного теплопостачання


The Presentation inside:

Slide 0

Запорізька державна інженерна академія Ефективні системи сонячного теплопостачання Кафедра енергетичногоменеджменту кан. техн. наук Левченко С.А. Запоріжжя 2010


Slide 1

КОМБІНОВАНА ГЕЛІОСИСТЕМА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ


Slide 2

СИСТЕМА ДИФЕРЕНЦІЙНИХ РІВНЯНЬ, ЯКІ ОПИСУЮТЬ ГЕЛІОСИСТЕМУ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ; i = 1,…,m1; ; i = m1, j = 3, l = 1; ; l = 1, j = 2; ; k = m2, f = 2; ; l = 2, f = 2, j = 2; ; f = 1, l = 2, k = 1; ; f = 2, k = 1; ; k = 2,3, ,m2-1; ; k = m2,


Slide 3

СТОХАСТИЧНИЙ ГЕНЕРАТОР ХМАРНОСТІ І ТЕМПЕРАТУР НА СОНЦІ І У ЗАТІНКУ рівняння множинної регресії коефіцієнт пропускання сонячної радіації хмарністю


Slide 4

РОЗПОДІЛ РІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ХМАРНОСТІ ЩІЛЬНІСТЬ ІМОВІРНОСТІ БЕТА РОЗПОДІЛУ ХМАРНОСТІ З ПАРАМЕТРАМИ ? = 0,5 и ? = 0,4


Slide 5

РОЗПОДІЛ РІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ТЕМПЕРАТУРИ У ЗАТІНКУ ЩІЛЬНІСТЬ ІМОВІРНОСТІ БЕТА - РОЗПОДІЛУ ТЕМПЕРАТУРИ У ЗАТІНКУ З ПАРАМЕТРАМИ ? = 4 и ? = 2


Slide 6

ФІЗИЧНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТЕПЛОАКУМУЛЮЮЧОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА


Slide 7

РОЗРАХУНКОВА СХЕМА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТЕПЛОАКУМУЛЮЮЧОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА


Slide 8

ІНТЕГРАЛЬНІ РІВНЯННЯ ДЛЯ ПОВЕРХОНЬ ФАЗНИХ ЕЛЕКТРОДІВ ТА БАКУ , , , , ЯДРА ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ МАЮТЬ ВИГЛЯД:


Slide 9

ТИПИ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ОБ'ЄМІВ У ТЕПЛОАКУМУЛЮЮЧОМУ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ


Slide 10

ЗАЛЕЖНІСТЬ ПОТУЖНОСТЕЙ В ПРИЕЛЕКТРОДНІЙ ОБЛАСТІ ВІД РАДІУСА ЕЛЕКТРОДІВ ТА ЇХ РОЗПАДУ


Slide 11

СТРУКТУРНА СХЕМА УЗАГАЛЬНЕНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ СОНЯЧНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ


Slide 12

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ГЕЛІОСИСТЕМ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ БЕЗ ТА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕТАПу


×

HTML:

Ссылка: