Звіт по магістерській роботі


The Presentation inside:

Slide 0

Звіт по магістерській роботі Тема: «Визначення індикаторів сталого розвитку з використанням сучасних програмних комплексів Виконав: магістрант VI курсу ХТФ, гр. ХА-61 Задорожний А.С. Науковий керівник: Бугаєва Л.М. Київ 2011


Slide 1

Алгоритм WAR (WASTE REDUCTION algorithm) WAR алгоритм враховує ймовірність різних впливів на навколишнє середовище, потенційний вплив на навколишнє середовище (PEI), який можуть викликати хімічні речовини, що використовуються і виробляються в результаті хімічного процесу. Реакції, які перетворюють хімічні речовини з менш екологічно шкідливих в більш екологічно шкідливі призводять до збільшення PEI, пов'язаних з процесом. WAR вважається одновимірним показника стійкості, оскільки він розглядає тільки екологічні аспекти хімічного процесу. 2


Slide 2

Типи впливів на навколишнє середовище, які оцінюються WAR OSHA – допустимі межі впливу, встановлені Міністерстом охорони здоров’я США. 3


Slide 3

Математична модельWAR де Isyst виражає потенційний екологічний вплив всередині процесу, Iin показує ступінь потенційного впливу на вході, Iout показує ступінь потенційного впливу на виході, а також Igen є ступінь , з яким вплив утворюється в системі, в результаті хімічних реакцій. 4


Slide 4

Програми для оцінки сталості ХТС Вільне ПЗ (за стандартом CAPE-OPEN): COFE (ver. 2.3.1); WAR GUI (ver. 1.0.17); Advanced Process Analysis System (ver. 1.0.0); Комерційне ПЗ: HYSYS 2006 + gPROMS + ENVOPExpert ChemCAD 6.3.1 + WAR Module; 5


Slide 5

Використання WAR в COFE 6


Slide 6

Використання WAR в COFE 7


Slide 7

Використання WAR в COFE 8


Slide 8

Використання WAR в COFE 9


Slide 9

Використання WAR GUI 10


Slide 10

Використання WAR GUI 11


Slide 11

Використання WAR GUI 12


Slide 12

Використання WAR GUI 13


Slide 13

Використання WAR GUI 14


Slide 14

Використання WAR GUI 15


Slide 15

Використання WAR GUI 16


Slide 16

Використання WAR GUI 17


Slide 17

Використання WAR GUI 18


Slide 18

Використання WAR в Advanced Process Analysis System 19


Slide 19

Використання WAR в Advanced Process Analysis System 20


Slide 20

Використання WAR в Advanced Process Analysis System 21


Slide 21

Використання WAR в Advanced Process Analysis System 22


Slide 22

Використання WAR в Advanced Process Analysis System 23


Slide 23

Використання WAR в HYSYS 2006 + gPROMS + ENVOPExpert Матеріальні потоки, їх склад, вартість та вплив на навколишнє середовище XML документ Process graph (P-graph) Евристичний пошук рішення Симулятор HYSYS 24


Slide 24

Евристичний пошук рішення Логічні (якщо-то (if-then)) правила для мінімізації шкідливих викидів під час виробництва. Пошук рішення може бути зведений до рівня змінних, які використовуються в програмі-симуляторі 25


Slide 25

ВИСНОВКИ Розглянута можливість використання основних симуляторів для оцінювання сталості ХТС; Для оцінювання сталості використовуються індекси за ЕРА (Агентство охорони навколишнього середовища США) та алгоритм WAR (Waste Reduction algorythm); 26


Slide 26

Дякую за увагу! 27


×

HTML:

Ссылка: