Математик – IV анги


The Presentation inside:

Slide 0

Математик – IV анги 2011 – 3 - 1 Багш Н.Дайриймаа 79 – р сургууль 2011 – 3 - 1


Slide 1

Хичээлийн сэдэв Гурвалжин


Slide 2

Хичээлийн зорилго


Slide 3

Эдгээр гурвалжинг сайн ажиглаарай Тэнц?? талт Адил талт Элдэв талт


Slide 4

Гурвалжинг ?нцг??р ангилах Тэгш ?нц?нт Аль нэг ?нц?г нь тэгш байна. Б?х ?нцг??д нь хурц байна. Хурц ?нц?г Аль нэг ?нц?г нь мохоо байна. Мохоо ?нц?г


Slide 5


Slide 6


Slide 7


Slide 8

Бодлого Тэнц?? талт гурвалжны периметр 48 см бол талыг нь олоорой. Адил хажуут гурвалжны нэг тал нь 8 см ба периметр нь 18 см бол талуудыг олоорой. Тэгш ?нц?гт гурвалжин зураад т??нийг тэгш ?нц?гт болгон г?йцээгээрэй.


Slide 9

Хичээлд идвэхитэй оролцсонд баярлалаа.


×

HTML:

Ссылка: