Робота з базами даних


The Presentation inside:

Slide 0

Тема №7 Робота з базами даних


Slide 1

Поняття про JDBC Можливості, пов’язані з доступом з Java-програм до баз даних. Такі засоби утворюють інтерфейс JDBC (Java DataBase Connectivity). Базовий пакет - java.sql. Додаткові можливості - javax.sql.


Slide 2

JDBC: продовження За задумом - універсальні засоби, придатні для роботи з будь-якою БД. Для взаємодії з конкретною БД - драйвер БД, який розробляється постачальником.


Slide 3

Базова схема Java-застосування Менеджер драйверів . . . Драйвери


Slide 4

Клас DriverManager Забезпечує реєстрацію драйверів БД, з’єднання з конкретною БД та передачу драйверові SQL-запити. Використання DriverManager не дуже рекомендується для розвинених корпоративних застосувань. Рекомендується - на основі реалізації інтерфейса DataSource.


Slide 5

Про драйвери БД Є різні типи драйверів. Один з них (мабуть, історично перший) - т.зв. (міст) JDBC-ODBC. Найбільш перспективними вважаються драйвери, написані повністю на Java і здатні безпосередньо контактувати з сервером БД.


Slide 6

Приклад роботи з базою даних public static void main(String args []) throws Exception { String dbName="jdbc:odbc:test"; System.out.println("Hello, folks"); String query="SELECT * from student"; Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); Connection conn = DriverManager.getConnection(dbName); Statement statement = conn.createStatement(); ResultSet rs=statement.executeQuery(query); while (rs.next()) { System.out.println(rs.getString("name")+" "+rs.getString("Rating"));} rs.close(); }


Slide 7

Більш рекомендована схема try { отримати з'єднання try { операції} finally {conn.close();} } catch (SQLException se) { повідомдення про помилку }


Slide 8

Оновлення БД Якщо дається запит на оновлення бази даних, замість методу executeQuery слід використовувати метод executeUpdate (або execute).


Slide 9

Підготовлені запити (Prepared Statements) підвищення ефективності; можна задавати параметри запиту.


Slide 10

Prepared Statements: приклад BufferedReader br=new BufferedReader(new InputStreamReader (System.in)); System.out.println("Enter city"); String town=br.readLine(); String query="SELECT * from city where town=?"; Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); Connection conn = DriverManager.getConnection(dbName); PreparedStatement statement = conn.prepareStatement(query); statement.setString(1,town); ResultSet rs=statement.executeQuery();


Slide 11

Деякі інші можливості Робота з метаданими. Транзакції.


×

HTML:

Ссылка: