Презентація Івкової Ольги ФГН-1,філологія, група 2


The Presentation inside:

Slide 0

Презентація Івкової Ольги ФГН-1,філологія, група 2 Ж.П.Сартр “Екзистенціалізм-це гуманізм”


Slide 1

Сартр (1905-1980) Французький філософ,письменник,один із засновників атеїстичного екзистенціалізму. Високо цінував марксизм,співпрацював з комуністами,двічі приїздив до СРСР. Розвивав учення про нічим не детерміновану,спонтанну творчість екзистенції. Запропонував оригінальний філософський образ людини.


Slide 2

Людина приречена до вибору самої себе у цьому світі. 1946- вихід у світ твору “Екзистенціалізм-це гуманізм” Трактат “Буття та ніщо”.


Slide 3

Екзистенціалізм Виник у Європі у першій чверті XX ст. (представники: Гайдеггер,Яспер,Пруст,Камю,Сартр) Основні положення: Буття людини є буттям,через яке відкривається буття світу. Існування (екзистенція) передує сутності (есенції).


Slide 4

Визначальні риси екзистенціалізму: Висування на перший план категорій абсурдності буття, страху, самотності, страждання. Особистість має протидіяти суспільству,державі,середовищу,оскільки вони нав”язують їй свою волю, мораль, ідеали. Вища життєва цінність вбачається у свободі особистості


Slide 5

Існування людини тлумачиться як драма свободи. Людина відповідає за свої дії лише тоді,коли діє вільно, має свободу волі, вибору і засобів їх реалізації.


Slide 6

“Екзистенціалізм-це гуманізм” Екзистенціалізм-вчення,яке робить людське життя можливим,стверждує,що всіляка істина та дія мають на увазі певне середовище та людську суб”єктивність.


Slide 7

Гуманізм екзистенціалізму полягає у: Наділеності людині повної свободи; Гарантування права вибору,що впливає не тільки на нас; Оптимістичність учення (людина сама себе творить,людина-її діяльність,вчинки); Надання людині права вибору (самій вирішувати та творити свою долю);


Slide 8

Екзистенціалісти враховують лише реальність, а не мрії,очікування. Цінність життя полягає у його обраному сенсі. Висновок: Екзистенціалізм-це спроба підсумувати послідовний атеїзм,це вчення,що не вичерпує себе лише доказами про те, що Бога не існує.


Slide 9

Існування Бога нічого не змінює.Людина має віднайти себе та впевнитися, що ніщо не може врятувати її від себе самої. Екзистенціалізм-це оптимізм,вчення про дію. Це мораль дії та рішучості.


×

HTML:

Ссылка: